Kolaudace


Definice Kolaudace

Je rozhodnutí stavebního úřadu, jehož cílem je ověřit konkrétní stavbu, která musí splňovat předem dané parametry obsažené v projektové dokumentaci a které musí být totožné s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Ověřuje se i bezpečnost staveb a schvaluje se jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován. Kolaudace podobu a to: kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání stavby (tzv. kolaudační oznámení). 


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Text o LTV
Text o LTV
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 5.59 %

Dotazy v poradně k

IT

#18402, Zasíťování pozemku a přípojky, Reality, 5.7.2022

Dobrý den pane Jermáři, četl jsem Váš článek ohledně zasíťování stavebního pozemku. Ohledně VAK přípojky uvádíte následující:

"Nejprve je nutné ověřit stav stávající VaK infrastruktury, aneb jestli kolem vaší parcely vedou hlavní řady a je-li možné se na ně napojit. Informace získáte u distributora/provozovatele VaK, z územního plánu obce či z technické mapy obce/GIS (pasport sítí). Distributor resp. obec Vás může odmítnout připojit v těchto případech:

  • 1. nedostatečná kapacita stávající VaK infrastruktury 
  • 2. novostavba komunikace (silnice, chodník), ve které jsou situovány hlavní řady a kterou není možné rozkopat z důvodu záruky na dílo a/nebo pravidel obce pro povolování výkopových prací (obvykle 5 let od data kolaudace)." 

Druhý důvod jsem nikde nedokázal najít v zákoně 274/2001 ani jinde. Z jakého pramene práva prosím čerpáte? Řeším aktuálně přesně takový argument obce a chci vědět, zda je oprávněn. Děkuji předem za reakci!

Dobrý den,

pravidla pro vstup do komunikací (výkopové práce) určují obce svými vyhláškami (každá obec může mít trochu jiná pravidla). Nemá to nic společného s Vámi uváděným zákonem o Vodovodech a kanalizacích. Provozovatel VaK Vám souhlas s napojením jistě vydá (bude-li kapacita infrastruktury dostačující). Tím je zákonu vyhověno. Ovšem odbor správy majetku města Vám nedá souhlas s výkopovými pracemi a rada města Vám nedá souhlas s věcným břemenem pro vaši přípojku v obecní komunikaci.

JK

#17437, Potřebuji hypotéku, Hypoteční poradna, 28.3.2022

Dobry den, nyni jsem zjistila, ze misto rodinny dum je to jiný dum. Jde si vzit hypoteku jeste pred tim nez se uskutecni zmena? Nova kolaudace atd. Hypoteku bych potrebovala nyni.

Dobrý den,

kontaktujte prosím naše hypoteční poradce, kteří s Vámi vše proberou a navrhnou nejlepší možné řešení. 

JK

#17304, Kolaudace, Reality, 16.3.2022

Dobrý den, může vlastník ideální poloviny nemovitosti požádat o kolaudaci hospodářské budovy, kterou používá druhý vlastník ideální poloviny? Stavební povolení bylo vydáno před lety na zemřelého. Kolaudace neproběhla. Předem děkuji

Dobrý den,

kolaudaci nemovitosti musí řešit její vlastník. V případě úmrtí vlastníka pak oprávněný dědic (nový vlastník). 

TL

#17281, Opakované prodlužování doby čerpání, Hypoteční poradna, 14.3.2022

Dobrý den, situace je taková. Máme úvěr hypoteční na RD 3,5 mil. Kč, sazbu 2,99 % do 11/2023 fixaci. Skrze covid/situaci na trhu se stavba pozdržela a my jsme nestihli termíny a nestihli vyčerpat. Máme vyčerpáno 1,9 mil. Kč a zbytek ne. Na podzim jsme žádali obchodní místo o prodloužení termínů, jednou nám již prodlužovali o půl roku. A nyní poslali naši žádost na centrálu a přišlo toto:

Termín na dokončení není nereálný, avšak z hlediska současné situace na trhu stavebních prací, je jeho splnění obtížně predikovatelné. Klienti provedli změnu projektu (podsklepení RD), což si vyžádalo další náklady na stavbu a v tuto chvíli cena obvyklá stávající nepokrývá čerpaný úvěr. Vzhledem ke změně projektu bude další čerpání HU vázáno na doložení rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před jejím dokončením či písemné vyjádření stavebního úřadu , že budou tyto změny řešeny před vydáním souhlasu s užíváním stavby RD. Z výše uvedených důvodů schvaluji výjimku spočívající v prodloužení termínu na doložení kolaudace a závěrečné zprávě o stavu výstavby do 8.11.2022, prodloužení čerpání do 14.10.2022. Podmínkou dalšího čerpání nevyčerpané části HU, která bude také promítnuta do uzavíraného dodatku bude doložení rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před jejím dokončením nebo písemné vyjádření stavebního úřadu, že budou tyto změny řešeny před vydáním souhlasu s užíváním stavby RD. Ostatní podmínky Smlouvy o hypotečním úvěru zůstávají beze změn. Poprosím vás tedy o souhlas stavebního úřadu a poté vyhotovíme dodatky na prodloužení čerpání. 

Máme předložit nový projekt s podsklepením, zdržel nám jej soused, nyní již čekáme na razítko SÚ a zjišťovali jsme u naší banky zda nám teď povolí čerpání, když máme odhad 2,1 mil. Kč a vyčerpáno 1,9 mil. Kč. Poradkyně volala, že řekli, že čerpat nemohu. Že nemají na základě čeho. Tomu rozumíme, nemají ten dodatek jak nám avizovali výše. Poradkyně nám sdělila, že jediná možnost aktuálně je udělat novou hypoteční smlouvu na tu nevyčerpanou částku 1,5 mil. Kč a ponechat tu starou na tu vyčerpanou částku. Chtějí udělat smlouvu s novou hypoteční sazbou cca 4,3 % na těch nevyčerpaných 1,5 mil. Kč s fixaci na 5 let, ne se stejnou sazbu. My se bráníme, že jsme měli mít dodatek beze změny ostatních podmínek a na základě toho jsme jednali, výslovně tam ten schvalovatel píše, že ostatní podmínky smlouvy se nemění. Obchodní místo jedná proti tomu, co ten schvalovatel napsal (v tom emailu výše). Vypadá to jakoby to nebyli administrativně schopni udělat skrze dodatek, což není náš problém, ale jejich. Máme fixaci do r. 2023. Aktuálně potřebujeme čerpat, stavba je v běhu - má na toto banka právo? Předem děkuj za odpověď.

Dobrý den,

vzhledem k aktuálnímu dění (vysoká inflace) cena peněz neustále roste. Není tak možné držet staré sazby donekonečna opakovaným prodlužováním doby čerpání. Postup banky se mi zdá velmi vstřícný (prodlužuje opakovaně dobru čerpání, neúčtuje Vám sankce za nevyčerpání úvěru, atd.). Kdyby banka nechtěla postupovat vstřícně, dobu čerpání by Vám neprodloužila a účtovala by Vám 5% sankci z nevyčerpané částky. Bez podrobného prostudování celého případu těžko soudit, co Vám kdo slíbil (centrála, pobočka) a do kdy nabízené podmínky platily. 

JK

#17123, Věcné břemeno na černou stavbu, Reality, 2.3.2022

Dobrý den, hospodářské stavení (garáž, obyvatelné podkroví), nebyla kolaudace, nemá číslo popisné. Jde toto hospodářské stavení dodatečně vložit do listu vlastnictví u katastrálního úřadu s doživotní právem užívání (osoba s doživotním právem není majitel)? O tomto užívání byla sepsaná dohoda , ale nebyla nikdy vložena do listu vlastnictví. Předem děkuji.

Dobrý den,

do katastru nelze zapsat věcné břemeno práva dožití na neexistující stavbu. Nejprve je třeba stavbu legalizovat a nechat ji zapsat do katastru (je-li to možné - stavba nesmí být v rozporu s územním ani regulačním plánem). Teprve následně by bylo možné k této stavbě nechat zapsat věcná břemena. 

Články o

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

30.7.2021, Reality, Autor: Petr Jermář

…tuovány hlavní řady a kterounení možné rozkopat zdůvodu záruky na dílo a/nebo pravidel obce propovolování výkopových prací (obvykle 5 let od data kolaudace). Je-li zbudovánípřípojky možné, dalším krokem bude získání územního souhlasu a samotnárealizace stavby. Co dělat, chybí-li hlavní řad,…

Jak probíhá čerpání hypotéky na výstavbu a na koupi nemovitosti

31.10.2020, Hypotéka, Autor: Martin Silný

…acením případných víceprací. Ovšem pozor, jakmile čerpání ukončíte, musítestavbu včas zkolaudovat. Banka proto ve smlouvě buď: určí závazné datum kolaudace, nebo vám na kolaudaci poskytnelimit 6 měsíců od dočerpání hypotéky. Když to nestihnete, hrozí vám poměrně vysoképoplatky. Někdy můžou …

Daň z nemovitosti

17.1.2016, Daně, Autor: Pavel Strašák

…odáváme ve dvou případech: Nabytí nové nemovitosti - nezáleží na tom, jak jsme k nemovitosti přišli - koupě, dar, dědictví, dokončená výstavba/kolaudace Změna charakteru nemovitosti - např. rozšíření obytné plochy přístavbou, změna užívání nemovitosti – z obytné na podnikatelskou, atd…

Novela stavebního zákona

2.11.2015, Reality, Autor: Petr Jermář

…volení A pro zahájení užívání RD (bydlení) je vyžadováno: „Jednoduchý RD“:oznámení stavebnímu úřadu o zahájení užívání stavby „Složitý RD“:kolaudace Územní řízení, resp. zejména stavební povolení, je řádově komplikovanější a nákladnější oproti pouhému souhlasu a ohlášce. Ke „složité…