Generali spořící fond - Konzervativní fondy
Penzijní spoření Generali penzijní společnost

Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -1.35
2,94 %
Výnos 2013
2.42 %
Výnos 2014
1,17 %
Výnos 2015
0,80 %
Výnos 2016
0,00 %
Výnos 2017
-1,35 %
Výnos 2018
3,45 %
Výnos 2019
0,86 %
Výnos 2020
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-4,50 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

-0,11 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-3,53 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,86 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
3,45 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-1,35 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,00 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,80 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,17 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2.42 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
2,94 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,80 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-4,50 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,17 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

-0,11 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2.42 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-3,53 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
2,94 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,86 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
3,45 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-1,35 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,00 %
Ostatnídalší informace o produktu
-

Expertní hodnocení Generali spořící fond

Generali vyvážený fond rozkládá investice mezi akcie a dluhopisy, přičemž dluhopisy mají v portfoliu tohoto fondu větší zastoupení. Do korporátních dluhopisů fond investuje až po té, co projdou dvěma síty: ratingem a filtrem společenské odpovědnosti. Generali penzijní společnost spravuje Vyvážený fond coby příležitost vyššího výnosu pro jeho účastníky. Minimální délka spoření by neměla klesnout pod 5 let.

Výhody Generali vyváženého účastnického fondu

  • vyvážená investiční strategie s možností porazit inflaci
  • jen střední investiční riziko
  • povinný rating u korporátních dluhopisů
  • vhodné i pro střednědobé investování (nad 5 let)

Nevýhody Generali vyváženého účastnického fondu

  • zhodnocení bývá nižší než u fondu dynamického
  • měnové riziko (investice směřují do akcií celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu Generali spořící fond

Expertní hodnocení Vyváženého účastnického fondu Generali penzijní společnosti 

Jakého zhodnocení dosahuje Generali vyvážený účastnický fond i ve srovnání s ostatními fondy vyváženého typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „ Výnos rok “.  Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

Spořicí účastnický fond Generali penzijní společnosti umisťuje prostředky svých účastníků především do českých státních dluhopisů, případně do zahraničních státních dluhopisů, dále do pokladničních poukázek a termínovaných vkladů, jež slouží též k zajištění likvidity fondu. Doplňkově může být část portfolia umístěna rovněž do akcií.

Rating zahraničních státních dluhopisů vždy musí patřit mezi ratingové kategorie dlouhodobých závazků v investičním stupni, navíc musí být udělen renomovanou ratingovou agenturou. Navíc jsou investice vždy nahlíženy ještě i optikou společenské odpovědnosti, kterou Generali penzijní společnost člení na odpovědnost etickou a environmentální.

Proto veškeré investiční příležitosti ještě procházejí filtrem společenské odpovědnosti, než jsou realizovány. Generali spořicí fond tím eliminuje dopady etické a environmentální nezodpovědnosti na investice svých klientů. Fond není benchmarkový a ani nesleduje žádný index, nesoustředí se na konkrétní odvětví nebo geografickou oblast.

Generali penzijní fond spořicí byl na všeobecně zavedené škále rizikovosti vyhodnocen na stupeň 2 z celkových 7. Dodejme, že čím vyšší číslo, tím vyšší riziko, ale i potenciální výnos. Majetek fondu je investován tak, aby vyhověl zákonem daným omezením. Investičním cílem je dle klíčových informací o fondu „mírné zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu“.

Generali penzijní společnost je na českém trhu aktivní již od roku 1994. Spořicí účastnický fond jakožto fond později zavedeného penzijního spoření byl založen v roce 2013. Důležitým milníkem v historii Generali penzijka bylo i sloučení Generali s Českou pojišťovnou, které proběhlo též na úrovni penzijních společností. Nově potkáváme penzijní programy obou společností již jen pod názvem Generali Penze. Generali PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům Penzijního fondu České pojišťovny, a.s., i vůči příjemcům penzí.

O umístění prostředků do Spořicího fondu si může rozhodovat účastník sám. V nabídce je ale i některý ze spořicích programů, které fungují v podstatě jako asistovaná investiční strategie. Předem připravené programy spoření tu nesou názvy: Dynamický, Vyvážený a Konzervativní spořicí program.

Stávající klienti mohou sledovat vývoj svých úložek ve fondu přímo v online Klientském portálu Generali, který je obdobou internetového bankovnictví. Spořicí fond Generali však necílí na předpokládané zhodnocení. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše.

Depozitářem Generali spořicího účastnického fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Dle statutu a klíčových informací je Spořicí účastnický fond Generali vhodný především pro takové investory, kteří mají menší zkušenosti s finančními trhy a zároveň preferují nižší kolísavost majetku ve Fondu. Investovat své prostředky v penzijním spoření Generali přitom chtějí alespoň na dva roky, spíše déle. Jedná se o fond, kde je riziko ztráty investovaných prostředků jedno z nejnižších na trhu (když nepočítáme fondy garantované a transformované).

Generali Penze je program podporovaný státem, a to jak ve formě daňových odpočtů, tak i státního příspěvku. To se týká i Generali spořicího účastnického fondu.

Maximální státní příspěvek k penzijnímu spoření lze získat za měsíční úložky ve výši 1 000 Kč. V tomto případě získá účastník od státu 2 760 Kč za rok. Nejnižší měsíční úložka zakládající nárok na státní příspěvek je 300 Kč, tehdy stát vyplácí 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úspor nad tisíc korun si může účastník ještě i snížit daňový základ své každoroční daně z příjmů. Při penzijním spoření 3 000 Kč měsíčně se daň z příjmů snižuje nejvíce, konkrétně o 3 600 Kč za rok. Celkově pak klient spořicí měsíčně 3 000 Kč získá od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost Generali sleduje daňovou optimalizaci účastníků díky online službě PF Generali „Daňový servis“ a „Penze Info“a během roku doporučuje klientům kroky k využití maxima státní podpory.

Pokud na penzi přispívá i zaměstnavatel, má nárok na výhodnější zdanění Generali penzijního připojištění nebo spoření. Zaměstnavatel totiž z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Generali provozuje administrativně nenáročný systém pro zapojení zaměstnavatele do programu penzijního spoření. I proto je penzijní spoření často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
Naše tipy

Penzijní spoření
s nejvyšším výnosem

Porovnání penzijního spoření na českém trhu

Konsolidace půjček přesně pro vás

Porovnání refinancování a konsolidací půjček

Nejvýhodnější nebankovní půjčka

Podmínky a srovnání nebankovních půjček

Získejte nejvýhodnější
stavební spoření

Přehled a porovnání stavebního spoření

Termínovaný vklad s
nejlepší úrokovou sazbou

přehled a porovnání termínovaných vkladů všech bank

Nejvhodnější půjčka
přesně pro vás

PODMÍNKY A SROVNÁNÍ PŮJČEK VŠEHO DRUHU

Kreditka
s nejnižším úrokem

POROVNÁNÍ KREDITNÍCH KARET NA ČESKÉM TRHU

Získejte
nejvýhodnější hypotéku

PŘEHLED A POROVNÁNÍ HYPOTÉK VŠECH BANK
© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena