Banky.cz Štítky konzervativní fondy

konzervativní fondy

Allianz konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do bezpečného portfolia zejména v oblasti peněžního trhu. Investice jsou směřovány i do dluhopisů nebo hotovosti u bank. Preferovány jsou dluhopisy emitované Českou republikou, …

ČS konzervativní fond

Povinný konzervativní účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti je fondem povinně zakládaným ze zákona o doplňkovém penzijním spoření. Z hlediska druhu majetku, do kterého fond převážně investuje, jde o účastnický fond dluhopisový. Tyto  cenné papíry mohou tvořit až…

ČSOB fond pro penzi

ČSOB pro penzi účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti je benjamínkem na trhu penzijního spoření. Se svým datem vzniku v srpnu 2019 patří k nejmladším českým penzijním fondům. Vznikl v reakci na stoupající poptávku klientů po investicích zajištěných proti měnovému riziku.  Na …

ČSOB garantovaný fond

ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnostije fondem penzijního spoření sgarancí nezáporného zhodnocení. Tuto garanci musí ze zákona poskytnout penzijní připojištění ČSOB pouze u Transformovaného fondupenzijního připojištění. Vpřípadě fondu Garantovaného jde o záru…

ČSOB konzervativní fond

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB Penzijní společnosti patří kzákonem definovaným penzijním fondům spovinností investovat konzervativně a také zcela potlačit měnové riziko plynoucí zvýkyvů kurzů zahraničních měn. Proto fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů p…

Generali konzervativní fond

… produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů vjednotlivých letech spoření sisestavíte kliknutím našipku umístěnou podnadpisem „Výnos rok“. Lze sinechat zobrazit iprávě jenkonzervativní fondy (v záložce nad tabulkou).

Generali spořící fond

Expertní hodnocení Vyváženého účastnického fondu Generali penzijníspolečnostiJakého zhodnocení dosahuje Generalivyvážený účastnický fond ive srovnání sostatnímifondy vyváženého typu, zjistíte vnašemsrovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů vjednotliv…

KB konzervativní fond

KB povinný konzervativní účastnický fond Penzijní společnosti Komerční banky investuje pouze do dluhopisů a do nástrojů peněžního trhu. Zcela se vyhýbá rizikovějším investicím v podobě akcií. Preferuje investice v zemích OECD a u mezinárodních finančních institucí nebo firem, jeji…

NN konzervativní fond

Povinný konzervativní fond NN Penzijníspolečnosti  je fondem sinvestiční strategií založenou na bezpečném konzervativním investování donástrojů dluhopisového a peněžního trhu. Co jsou nástroje peněžního trhu?Například termínované a další vklady v bankách. Co se dluhopisů týká, vyb…

Rentea konzervativní fond

…adí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou podnadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jenkonzervativní fondy (v záložce nad tabulkou).Povinný konzervativní fond Rentea je založen jako ze zákonapovinná součást nabídky fondů doplňk…

Penzijní spoření – výnosy fondů za r.2021

I v penzijním spoření byl rok 2021 silně poznamenán pandemií COVID-19. Přesto se mnoho penzijních fondů investujících ve smíšené strategii, či dynamické strategii chlubí zajímavým výnosem. Naopak „nad výdělkem splakali“ klienti spořící na penzi u konzervativních fondů. Ty se propa…

Penzijní spoření – výnosy 2020

I těžký covidový rok 2020 přinesl většiněfondů kladné zhodnocení. Nejlépe seopět dařilo dynamickým fondům, smenšímvýnosem semuseli spokojit konzervativní investoři. Přinášíme Vám kompletní přehledvýnosů všech penzijních fondů.…

Penzijní spoření – výnosy 2019

Kdo se loni nebál a investoval své úspory do dynamických fondů, dosáhlna rekordní zhodnocení až 25,31 %. Jak hospodařil Váš penzijní fond? Přinášíme kompletnípřehled produktů Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění.…

Penzijní spoření – výnosy 2017

Loňskou inflaci (2,5%) bohužel neporazil žádnýztransformovaných fondů. Vdoplňkovém penzijním spoření se topodařilo méně než polovině účastnických fondů. Ve ztrátě skončilo mnohostřadatelů. Jak dopadlo Vaše penzijní připojištění?…

Penzijní spoření – výnosy 2016

Pouze 38% transformovaných fondů dokázaloporazit loňskou inflaci 0,70%. U účastnických fondů byl výsledek lepší (56%),ale současně 22% fondů skončilo ve ztrátě. Jak dopadlo Vaše penzijní připojištění?…

Penzijní fondy transformované a účastnické

Spoření vpenzijních fondech označované jako třetí pilíř důchodové reformy je poměrně rozšířené – na důchod si takto spoří aktivně 5 milionů lidí, přičemž jednomu milionu klientů přispívá zaměstnavatel průměrně 700 Kč měsíčně. Jaký je rozdíl mezi transformovaným a účastnickým penz…

Penzijní fondy – výnosy 2013

Penzijní fondy během minulých měsíců postupně ohlašovaly výsledky za rok 2013. Redakce Banky.cz Vám nyní přináší kompletní přehled připsaných výnosů klientům za všech 8 transformovaných penzijních fondů. …

Předdůchod

…osažením důchodového věku.Podle toho kdy začínáte spořit a jaký máte postoj k riziku si při založení doplňkového penzijního spoření vyberete:Konzervativní fondy - máte obavu z rizika a nevadí vám nízký výnos neporážející inflaciVyvážené fondy - hledáte střední cestu rizika a výnos…