Banky.cz Penzijní fondy Conseq penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření Conseq penzijní společnost

Web
Internetbanking
Adresa:
Rybná 682/14, Praha 110 00
27916430
Na českém trhu

Pobočky Conseq penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření Conseq penzijní společnost

Conseq Investment Management, která stojí za Conseq penzijní společností a.s., je ryze česká firma, která má dost důvodů na svých webových stránkách klienta ujistit, že zná dokonale potřeby českých investorů. Ti jsou obvykle konzervativní, vydělávají a utrácejí převážně české koruny. A právě těmto parametrům jsou nastaveny i podmínky penzijního spoření ZENIT. Zaměřuje se na maximalizaci korunových hodnot investic jednotlivých účastníků.

Penzijní spoření ZENIT od společnosti Conseq má coby základní měnu nastavenu českou korunu. Díky tomu nejsou klienti, resp. jejich úspory vystaveny nežádoucím výkyvům směnných kurzů zahraničních měn. Vše je a priori orientováno na finanční trhy nově přistoupivších středoevropských zemí EU. Toto nastavení není povinné, lze penzijní spoření nastavit i tak, aby bylo cíleno na zahraniční trhy a měny.

Specifikem penzijní společnosti Conseq je její nezávislost. Jako jedna z mála totiž není součástí velké skupiny bank či pojišťoven, a proto sama, rychle a flexibilně dokáže reagovat na aktuální požadavky trhu i klientů. Volnou ruku má Conseq i při výběru investičních společností, jejichž fondy zařazuje do produktového portfolia.

Conseq penzijní připojištění, které se dalo sjednat do r. 2012, bylo původně v režii společnosti Aegon. V roce 2012 však proběhla akvizice této společnosti, a penzijní připojištění Aegon se přesunulo pod značku Conseq. Pod názvem Conseq je nyní nabízeno i novější doplňkové penzijní spoření a jeho unikátní penzijní program ZENIT s možností garance, jejíž podstatou je fixace zvýšené hodnoty portfolia každých 5 let. Na výběr jsou tři strategie zhodnocení úspor, přičemž každá z nich respektuje tzv. strategii životního cyklu.

Společnost Conseq Investment Management nabízí vedle penzijního spoření také investice pro malé i korporátní investory, v portfoliu lze najít i fondy kvalifikovaných investorů, dále wealth management a další doplňkové služby i pro náročnější a korporátní klientelu.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření Conseq penzijní společnost

Doplňkové penzijní spoření ZENIT od penzijní společnosti Conseq patří k těm, která se orientují na investiční strategie, nikoliv na rozhodování se ohledně samotných penzijních fondů. Všechny strategie, mezi nimiž má klient na výběr, mají jedno společné, a to je „životní cyklus“, který zpočátku využívá spíše dynamičtější fondy, ke konci spoření se přechází k fondům konzervativnějším. Připlatit si lze za poměrně smysluplně nastavenou garanci prostředků účastníka (podrobnosti v recenzi).

Penzijní společnost Conseq si zakládá na dvou nepopiratelných konkurenčních výhodách. První z nich je ryze české vlastnictví a orientace na český, středo- a východoevropský trh, což eliminuje někdy i dost výrazné kurzové riziko. Druhou výhodou je absence velké „matky“ v podobě velké banky nebo pojišťovny, která by ideologicky omezovala rozhodování o spolupráci s investičními fondy a dalšími subjekty na finančním trhu.

Zájemce o Conseq  penzijní připojištění už si samozřejmě může sjednat pouze novou formu, tedy doplňkové penzijní spoření. Sjednává se jedna ze tří nabízených strategií. Velkou výhodou je možnost sjednat si ZENIT penzijní spoření zcela online, stačí mít dva doklady totožnosti a vlastní bankovní účet. K samotnému spoření lze přikoupit garanci.

Investiční strategie penzijního spoření Conseq jsou následující:

 • dynamická asistovaná strategie – vhodná pro dlouhodobé investování (alespoň 15 let), kdy většina prostředků míří v prvních letech do Globálního akciového fondu. Teprve ke konci spoření jsou prostředky přemísťovány do fondu dluhopisového,
 • vyvážená asistovaná strategie – vyváženost zhodnocování prostředků je zde zajištěna alokací části prostředků v Globálním akciovém fondu a části v Dluhopisovém fondu. Tím se ve střednědobém horizontu zajistí vyvážené zhodnocení při rozumné míře rizika,

 • konzervativní asistovaná strategie – prostředky účastníka se směřují zejména do Dluhopisového fondu, v němž hodnota portfolia příliš nekolísá. Strategie je vhodná zejména pro kratší plánovanou dobu investování (spoření).
Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření Conseq penzijní společnost

Jak ukazují i dlouholeté výsledky v různých soutěžích (například Zlatá koruna), patří Conseq penzijní spoření ZENIT k těm nejčastěji oceňovaným, vedle ZENIT penzí bývají oceňovány i další Conseq investiční produkty. Jak sama společnost na svých stránkách dodává: „Investiční tým pod vedením zakladatele firmy Jana Vedrala patří k nejzkušenějším investičním týmům specializovaným na investice na finančních trzích nových členských zemí EU středoevropského regionu“.

Velmi zajímavá je možnost připlatit si za garanci. Ta nespočívá pouze v garanci kladné nuly jako u většiny ostatních penzijních spoření (klient ke konci spoření dostane to, co vložil), ale každých pět let uzamyká případné navýšení hodnoty majetku na penzijním účtu klienta. To znamená, že pokud je hodnota penzijního účtu klienta uzamčena v určité výši a pokud má klient v dalších letech své penzijní spoření plánovaně ukončit a vybrat, neklesne vyplacená částka pod uzamknutou hodnotu. A to ani v případě, že reálný vývoj na trhu, tedy i na jeho penzijním účtu, byl záporný a hodnotu snížil.  

Za tuto službu navíc se samozřejmě platí. Podmínkou její dostupnosti je doba spoření alespoň 10 let a měsíční úložka alespoň 500 Kč (placená pravidelně každý měsíc). Poplatek se vypočítává z výše měsíční úložky klienta (nikoliv zaměstnavatele nebo příspěvku státu), konkrétně 3 % u strategie konzervativní, 4 % u strategie vyvážené a 5 % u strategie dynamické. Z jednorázově placených příspěvků a převedených prostředků se za garanci neplatí nic.

Garance zaniká pouze ve dvou případech, a to je výběr prostředků před dovršením cílového data, dále zpoždění s úhradou poplatku za garanci ve výši 3 plateb. Za samotné investování u jednotlivých účastnických Conseq fondů se platí poplatek ve výši od 0,4 do 1 % za obhospodařování majetku fondu a od 10 do 15 % za zhodnocení majetku účastnického fondu.

Toto zhodnocení se vypočítává z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících. Pokud nahlédneme do historie zhodnocení, v krizovém roce 2020 se Conseq fondům nedařilo, dynamická strategie zaznamenala ztrátu -3,4 %, průměrné roční zhodnocení této strategie dosahuje na 6,35 %.

Přehled o penzijním účtu má klient nejen z pravidelných výpisů, ale zejména díky online klientskému portálu Můj Conseq. Chybí však poměrně pohodlná služba pro optimalizaci možné úlevy na daních z příjmů, kterou nacházíme u jiných společností.

Jaká je forma výplaty Conseq penzijního spoření? Společnost nabízí tyto možnosti:

 • starobní penze s jednorázovou výplatou
 • starobní penze s výplatou na předem určenou dobu (do deseti let)
 • starobní penze s výplatou na 10 let a více
 • invalidní penze na předem určenou dobu
 • invalidní penze s výplatou na 10 let a více
 • předdůchod ze 100% naspořených prostředků s ukončením smlouvy
 • předdůchod z části naspořených prostředků (je možné pokračovat ve spoření)
 • odbytné

Conseq penzijní spoření pro děti se státním příspěvkem a s možností výběru peněz při dosažení 18 let

Conseq penzijní spoření lze od roku 2016 sjednat i pro děti, již od narození. Conseq ale, stejně jako většina ostatních penzijních společností, žádný speciální dětský penzijní program nenabízí. Dětem lze sjednat běžnou penzijní smlouvu. Zákon umožňuje výběr třetiny naspořených prostředků formou odbytného, a to přesně ve věku 18 let dítěte (k výběru jsou i státní příspěvky).

Možnost odbytného v 18 letech platí jen pro ty děti, kterým rodiče sjednají Conseq ZENIT ještě před dosažením 8 let věku. Proč toto omezení? Výběr v 18 letech je ze zákona možný jen v případě, že spoření trvalo alespoň 10 let. Ve vyšším věku už odbytné vybrat nelze.

Penzijní fondy nabízené Conseq penzijní společností

Conseq penzijní společnost a.s. nabízí účast ve třech Conseq penzijních fondech. Klient si ovšem nevybírá jednotlivé fondy, nýbrž strategii. Rozdělení úspor do jednotlivých fondů je řízeno právě společností, na základě zvolené strategie. I proto se v každém názvu strategie objevuje slovíčko „asistovaná“ (viz výše). Conseq penzijní fondy jsou tyto:

 • Conseq povinný konzervativní fond - jde o povinný konzervativní fond podle Zákona o doplňkovém penzijním spoření, jehož majetek je plně zajištěn proti měnovému riziku. Cílem je stabilní zhodnocování fondového kapitálu měřeného v českých korunách, a to i v krátkém horizontu
 • Conseq dluhopisový účastnický fond - dluhopisový fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem. Cílem Fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách.
 • Conseq globální akciový účastnický fond – cílem fondu je z dlouhodobého hlediska zhodnocení úložek formou investic na akciových trzích v různých regionech a zemích světa, včetně rozvíjejících se. Jde o tzv. akciový účastnický fond, přičemž hodnota akcií či derivátů se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě akcií.
 • Conseq transformovaný fond - původně AEGON Transformovaný fond AEGON Penzijní společnosti, a.s, jde o již uzamknutý fond penzijního připojištění. Spoření i výplata dávek starších smluv se tu i nadále řídí původními podmínkami a penzijním plánem.

Conseq penzijní společnost kalkulačka spoření

Conseq penzijní společnosti se na svých stránkách zaměřuje na nabídku výpočtu několika parametrů plánovaného penzijního spoření. Conseq kalkulačka spoření vypočte jak celkovou částku naspořenou na penzi (pře předpokládaném zhodnocení), tak celkové příspěvky účastníka, státu nebo i zaměstnavatele. Vypočteno i samotné zhodnocení, kterého by nové Conseq penzijní připojištění mělo dosáhnout.

Vkládanými parametry jsou roky zbývající do 60 let věku, dřívější úspory (na předchozím spoření), měsíční příspěvek účastníka a příspěvek zaměstnavatele, zájemce si vybírá i míru zhodnocení, o které by stál. Není nutno vyplnit všechny položky, u Conseq jsou si vědomi, že zdaleka ne každý Čech má zaměstnavatele.

Pozice Conseq na trhu s penzijním spořením

Transformovaný Conseq penzijní fond (původně Aegon) je na trhu původního penzijního připojištění tím nejmenším fondem, který je s necelými 70 tisíci aktivními účastníky daleko za druhým nejmenším fondem se čtvrt milionem účastníků. Mnohem úspěšnější je však nový Conseq. Při porovnání penzijních spoření se ukazuje, že na chvostě rozhodně nezůstává.

V roce 2021 je přesně v polovině žebříčku, co se počtu účastníků fondů týká. Ten již přesáhl 80 tisíc. Zaměstnanci, kteří mají Conseq penzijní připojištění sjednáno, dostávají jedny z největších příspěvků od zaměstnavatele na českém trhu. K nejvyšším patří i průměrné měsíční úložky samotných klientů. Výše vyplácených předdůchodů se drží ve středu žebříčku. Žebříčky sestavuje Asociace penzijních společností ČR.

Společenská odpovědnost penzijní společnosti Conseq

Conseq penzijní společnost a.s. se v rámci podpory veřejně prospěšných akcí a organizací zaměřuje zejména na podporu sportovních aktivit, nejvíce upřednostňuje tenis. Je přímým podporovatelem akademie Pála Vízner Tennis. Ta se zaměřuje na komplexní přístup k výchově nejen možných budoucích špičkových tenistů, ale též k dosažení maximální možné úrovně hobby hráčů. 

Dotazy v poradně k Conseq penzijní společnost

Mám převést penzijní připojištění na penzijní spoření?

14.5.2021 Spoření

Dobrý den, od roku 2004 mám sjednáno Penzijní připojištění u NN. Uvažuji o převedení na doplňkové penzijní spoření s vyváženou/dynamickou strategií. Spíše se přikláním asi k vyvážené strategii. Je převedení na DPS správný krok? Zůstat u NN nebo raději převést třeba do KB nebo Conseq? Co byste mi doporučoval? Děkuji a přeji hezký den. IP

Dobrý den,

obě varianty (penzijní připojištění a penzijní spoření) mají svá pro i proti, které detailně popisujeme ve srovnávači penzijního spoření.

U penzijního připojištění můžete po 15 letech požádat o výsluhovou penzi (výplata až 50% úspor) a je přímo zákonem garantováno nezáporné zhodnocení. V případě ztráty je tuto povinna uhradit penzijní společnost, která fond spravuje. Také proto jsou strategie fondů penzijního připojištění extrémně konzervativní a výnos rozhodně nepřevyšuje inflaci.  Roční výnosy transformovaných fondů najdete v našem srovnávači.

U penzijního spoření je zase výhodou možnost požádat o předdůchod. Zhodnocení prostředků ve vyvážených a dynamických fondech bývá vyšší. Samozřejmě za cenu rizika, že v některých letech může být zhodnocení i záporné. 

Každopádně prostředky z transformovaných fondů (penzijní připojištění) můžete převést vždy do fondu doplňkového penzijního spoření jen vaší konkrétní penzijní společnosti. Až potom je jednou ročně možný přestup mezi penzijními společnostmi (resp. jejich fondy penzijního spoření). 

U vyvážených fondů má NN Penzijní společnost za poslední 3 roky lepší výkony než Penzijní společnost KB i CONSEQ Penzijní společnost. Nejlepší výkon z vyvážených i dynamických penzijních fondů vloni realizovala UNIQA Penzijní společnost,  na špici je dále Allianz penzijní společnost, ČSOB Penzijní společnost a Penzijní společnost České spořitelny.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena