Banky.cz Penzijní fondy Česká spořitelna - penzijní společnost

Produkty Penzijní spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Web
Adresa:
Poláčkova 1976/2, Praha 140 00
E-mail
61672033
Na českém trhu

Pobočky Česká spořitelna - penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. vznikla 1. ledna 2013 transformací z Penzijního fondu České spořitelny, a.s., který původně poskytoval penzijní připojištění. Je členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Ta je již od roku 2000 členem silné středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Díky tomu disponuje mimořádným zázemím a může svým klientům nabídnout neustále se zvyšující kvalitu služeb.

V oblasti penzijního spoření má Česká spořitelna - penzijní společnost na co navazovat, protože licenci od České národní banky k vytvoření penzijního fondu získala již v roce 1995 jako první penzijní fond v České republice. Svůj podíl na trhu penzijního připojištění po celou dobu stabilně zvyšovala až k dosažení druhé pozice z hlediska počtu klientů i objemu finančních prostředků ve správě.

V současnosti je hlavním předmětem její činnosti jak poskytování doplňkového penzijního spoření, tak i správa Transformovaného fondu, v němž jsou spravována penzijní připojištění uzavřená před 30. listopadem 2012 (a nepřevedená na doplňkové penzijní spoření).

V rámci doplňkového penzijního spoření (novější spoření) provozuje Česká spořitelna – penzijní společnost celkem čtyři účastnické fondy: Konzervativní, Vyvážený, Etický a Dynamický fond. Své prostředky mohou klienti ukládat do všech fondů v jimi zvoleném procentuálním rozdělení. Spořit mohou jak děti (Studium+), tak dospělí (Penzijní spoření s ČS). Většina penzijních společností nabízí jen tři základní penzijní fondy, takže čtvrtý Etický fond je rozhodně zajímavou výjimkou na trhu. 

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Česká spořitelna - penzijní společnost je dlouhodobě jedničkou na českém trhu v oblasti spoření na penzi. V současnosti má na trhu, o který se dělí devět penzijních společností, více než 30% podíl. Stejně dobře má našlápnuto i v oblasti penzijního spoření pro děti, kde je též nejsilnějším hráčem na českém trhu.

V nabídce této společnosti jsou čtyři penzijní fondy lišící se výnosem i mírou rizika. Mezi ně lze úspory rozdělovat v procentuálním podílu podle toho, jakou investiční strategii si právě přejete. Lze samozřejmě vkládat vše i jen do jednoho fondu. Automaticky se ale v 55 letech překlopí všechny úspory do fondu konzervativního tak, aby se zabránilo nechtěným poklesům časově příliš blízko konci spoření. O plánovaném překlopení je klient předem informován, v případě nesouhlasu může tento krok odmítnout.

Česká spořitelna - penzijní společnost nabízí v rámci penzijního spoření i mnoho dalších výhod, například založení a vedení účtu zdarma. Je namístě připomenout, že výhody, které penzijní spoření u České spořitelny provázejí, byly ohodnoceny zlatou medailí v soutěži Zlatá koruna 2021, a to v kategorii Penzijní spoření. Zde se společnost účastnila s produktem „Penzijní spoření s ČS“.

Největšího uznání se v soutěži dostalo zejména Etickému fondu, dále kompletně online a elektronické podobě veškeré administrativy penzijního spoření, včetně možnosti využít Bankovní IDentitu (podrobnosti níže).

Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Mezi dalšími výhodami zmiňme garanci nulové ztráty, která automaticky platí pro všechny smlouvy, co trvaly více než deset let a které byly sjednány na jiný než Dynamický fond (tedy na fond Konzervativní, Vyvážený a Etický). Garance se samozřejmě vztahuje i na starší fond Transformovaný.

Co je garantováno? Že se klientům vždy vrátí peníze, které do spoření vložili jak oni sami, tak i jejich zaměstnavatel. Jinými slovy: pokud by hodnota vkladů vložených do výše jmenovaných fondů poklesla níže, než kolik bylo za dobu spoření vloženo, penzijní společnost dorovná rozdíl při výplatě naspořené částky.

Online bankovnictví George umožňuje trvalý přehled o tom, jak se penzijní spoření vyvíjí, ale též jeho správu. Lze měnit výši pravidelných úložek a jednou do roka může klient zdarma změnit svou strategii investování (rozložení úspor v jednotlivých fondech).

Zajímavou možností se pro mnoho klientů stalo spoření na zkoušku. Trvat může dva roky. Po dvou letech lze vybrat naspořené peníze včetně příspěvků od zaměstnavatele a zhodnocení, ale bez státních příspěvků. Když si připočteme poměrně pravidelné bonusy za sjednání, které Česká spořitelna poskytuje, jde o velmi výhodnou možnost.

Sjednání smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je nově ještě snazší díky bankovní identitě. Zde je Česká spořitelna - první penzijní společností na českém trhu, která bankovní identitu při online sjednání penzijního spoření využívá. Už není nutno nahrávat žádné dokumenty.

Co se možností výplaty z penzijního spoření týká, je možnost sjednat si doživotní penzi, starobní penzi na předem určenou dobu, jednorázové vyrovnání, předdůchod nebo odbytné při předčasném ukončení smlouvy. Zhodnocení v covid-19 krizovém roce dosáhlo u Dynamického fondu 6,14 %.

Nezapomeňme ani na důležitou doplňkovou službu „Příspěvek na míru“, která pomáhá se získáním maximální daňové úlevy z penzijního spoření i v situacích, kdy si klient neplatí pravidelnou maximální částku každý měsíc, ale chce si ji předplatit, případně doplatit ke konci roku. Pokud jsou peníze ve vyšší jednorázové částce předplaceny, vzniká nárok na státní příspěvek. Ale jakmile jsou dopláceny až koncem roku, státní příspěvek zpětně inkasovat nelze.

STUDIUM+ ANEB PENZIJNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU PENĚZ PŘI DOSAŽENÍ 18 LET

Doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem je dostupné i dětem do osmi let. Při dosažení věku 18 let si pak mohou beztrestně vybrat třetinu naspořené částky a použít ji například k uhrazení nákladů na studium, či jakkoliv jinak. Jedinou podmínkou je uzavření smlouvy před osmým rokem věku dítěte.

Smlouva poté i nadále trvá a lze ve spoření pokračovat bez jakéhokoliv výkyvu. Výběrem v 18 letech nedojde ani ke ztrátě státního příspěvku. Možnost výběru je totiž od počátku zahrnuta do smlouvy o doplňkovém penzijní spoření.

PENZIJNÍ FONDY PROVOZOVANÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ ČESKÁ SPOŘITELNA

Pokud se rozhodnete pro penzijní spoření u České spořitelny, pak máte na výběr ze čtyř fondů, které se od sebe liší strategií investování, a tudíž i mírou rizika.

  • Konzervativní fond – nabízí stabilní, i když nižší zhodnocení, je určen pro krátkodobější spoření. Fond investuje výhradně do státních dluhopisů.
  • Etický fond – stabilní zhodnocení tohoto fondu je dosahováno se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí. Investuje se tu zejména do dluhopisů společensky odpovědných firem, zelených dluhopisů a doplňkově do akcií.
  • Vyvážený fond – fond s možností ztráty, ale i výnosu. Je pro zkušenější investory, kteří chtějí spořit delší dobu a nepřekvapí je mírné výkyvy hodnoty úspor. Fond investuje nejen do dluhopisů, ale i do akcií.
  • Dynamický fond – nabízí nejvyšší možné zhodnocení, ale vždy jen v delším časovém období. Určen je pro zkušenější investory, kteří vědí, že pokles úspor není důvodem k panice, ale příležitostí pro další zhodnocení. Investuje převážně do akcií a částečně i do dluhopisů.

Pátým fondem je tzv. Transformovaný fond, kde bylo možné uzavřít smlouvu do konce roku 2012. Jde o smlouvy s možností výsluhové penze po 15 letech (výběr poloviny naspořené částky), ale bez možnosti většího zhodnocení, protože je zde povinná garance tzv. kladné nuly. Tento penzijní fond České spořitelny pro nové klienty dostupný není.

ČESKÁ SPOŘITELNA - PENZIJNÍ SPOLEČNOST KALKULAČKA SPOŘENÍ

Česká spořitelna v rámci svého doplňkového penzijního spoření pojala kalkulačku jako prostředek k výpočtu pravidelně spořené částky, kterou musíte odkládat, abyste dosáhli cílené úspory ve věku 60 let. Proto nenastavujete výšku měsíční úložky, ale cíl, ke kterému se chcete v 60 letech „prospořit.

Například třicetiletý člověk, který chce mít v 60 letech naspořený (a zhodnocený) milion korun, musí měsíčně uložit cirka 1 000 Kč do Vyváženého fondu nebo cca 2 300 Kč do Konzervativního fondu, nebo 2 000 Kč do fondu Etického, případně 1 100 Kč do fondu Dynamického.  Všechny kalkulace jsou jen modelové.

POZICE ČESKÉ SPOŘITELNY NA TRHU S PENZIJNÍM SPOŘENÍM

Jestliže se ohledně penzijního spoření chcete rozhodovat i podle toho, jak velký a úspěšný daný penzijní fond, resp. penzijní společnost je, jste tu na správné adrese. I k polovině roku 2021 totiž Česká spořitelna - penzijní společnost znovu obhájila pozici nejsilnějšího hráče na českém trhu.

S téměř 425 tisíci klienty a více než 31% podílem je jedničkou na trhu doplňkového penzijního spoření, a to mezi všemi penzijními společnostmi působícími v ČR. Vede i v počtu smluv s příspěvkem od zaměstnavatele. Nově je tato penzijní společnost na první příčce též v doplňkovém penzijním spoření pro děti, které v jejich případě nese název Studium+.

U penzijního připojištění (starých smluv) je Česká spořitelna – penzijní společnost na druhé pozici na trhu. U doplňkového penzijního spoření (nových smluv) ale patří k fondům s nejnižšími vyplácenými částkami předdůchodu. Z pohledu průměrných úložek klientů je na pozici ve středu mezi všemi penzijními společnostmi (zdroj: statistiky Asociace penzijních společností ČR).

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ SPOŘITELNA

Česká spořitelna - penzijní společnost a.s. se řadí i institucím s vysokou společenskou odpovědností. To dokladují i její projekty a akce, které akcentují prvek dlouhodobosti, stability a společenské odpovědnosti. Tu nadále člení na odpovědnost vůči ekonomice, ekologii a též v oblasti etické.

Jen namátkou zmiňme podporu neziskových organizací a podíly na dobročinných akcích a projektech, darování vyřazené výpočetní techniky do dětských domovů, základních škol, domovů seniorů a jiných organizací, vzdělávání klientů především v oblasti finanční gramotnosti. Přehlédnout bychom neměli ani omezení takových investic, které by vedly k dopadům na globální oteplování, válečné konflikty, produkci a dostupnost potravin.

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena