ČS konzervativní fond Česká spořitelna - penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -4.16
0,44 %
Výnos 2013
1,34 %
Výnos 2014
0,50 %
Výnos 2015
-0,05 %
Výnos 2016
-0,62 %
Výnos 2017
0,19 %
Výnos 2018
2,59 %
Výnos 2019
1,02 %
Výnos 2020
-4,16 %
Výnos 2021
-1,82 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu ČS konzervativní fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-1,82 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

-0,44 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-4,16 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,02 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
2,59 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,19 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,62 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,05 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,50 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,34 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,44 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,40 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-0,05 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-1,82 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,50 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

-0,44 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,34 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-4,16 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,44 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,02 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,40 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
2,59 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,19 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,62 %
Ostatnídalší informace o produktu
-

Experti hodnotí ČS konzervativní fond Česká spořitelna - penzijní společnost

V našem srovnání penzijních spoření a připojištění snadno zjistíte jak jsou zhodnocovány prostředky v Povinném konzervativním účastnickém fondu České spořitelny. Výnosy penzijních fondů v jednotlivých letech spoření seřadíte a porovnáte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Porovnat poplatky za správu penzijního fondu můžete obdobným způsobem. Lze si nechat zobrazit i právě jen konzervativní fondy, které mají stejnou strategii a měly by mít obdobný výnos. Klikněte na subkategorii do záložky nad tabulkou.

Očekávané zhodnocení bylo nastaveno na skromné 1 % p.a.To je často méně, než nabízejí banky na spořicím účtu. Fond je veden jako benchmarkový. Trošku kuriózní je, že benchmark si každoročně nastavuje sama Penzijní společnost České spořitelny.

Velkou výhodou tohoto fondu je garance nezáporného zhodnocení, kterou ČS – penzijní společnost poskytuje po min. 10 letech spoření. Ze zákona je zcela eliminováno měnové riziko, to tržní je na velmi nízké úrovni. I zde najdeme tzv. společensky odpovědné investice.

Výhody Konzervativního účastnického fondu České spořitelny 

  • garance nezáporného zhodnocení po min. 10 letech spoření
  • eliminace kurzového rizika
  • pravidelně stanovovaný benchmark

Nevýhody Konzervativního účastnického fondu České spořitelny

  • velmi nízké očekávané zhodnocení v důsledku konzervativní strategie
  • poplatky za správu a ze zhodnocení snižují výnos
  • investiční politika fondu zaměřená úzce na dluhopisy ČR - tj. obrovské riziko propadu při růstu úrokových sazeb na trhu. Jak ukázal rok 2021, může i konzervativní fond mít záporné zhodnocení!

Popis produktu ČS konzervativní fond Česká spořitelna - penzijní společnost

Povinný konzervativní účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti je fondem povinně zakládaným ze zákona o doplňkovém penzijním spoření. Z hlediska druhu majetku, do kterého fond převážně investuje, jde o účastnický fond dluhopisový. Tyto  cenné papíry mohou tvořit až 100 % investic fondu. Nicméně část prostředků fond udržuje v nástrojích peněžního trhu, jako jsou bankovní účty, termínované vklady, pokladniční poukázky nebo i fondy peněžního trhu – aby fond měl dostatečnou likviditu.

Investičním cílem fondu je „poskytnout účastníkům dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků“. Určen je pro všechny klienty, kteří preferují pevně úročené úložky a možnost investovat na velmi krátkou dobu (od jednoho roku výše). Jde o fond benchmarkový. Fond usiluje o dosažení výkonnosti v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku. Ten je každoročně stanoven samotnou ČS penzijní společností.

Pro fond jsou vybírány zejména dluhopisy státní, dluhopisy vydané centrálními bankami mezinárodními finančními institucemi, obchodními společnostmi či jinými emitenty. Ale vždy za podmínky, že jde o podílový fond, který investuje výlučně do nástrojů peněžního trhu, a zároveň splňuje rating daný statutem fondu: rating musí patřit mezi 5 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury.

Samotná rizikovost fondu je stanovena na všeobecně zavedené škále na stupeň 2 z celkových 7. Kurzové riziko investic je ze zákona zcela eliminováno (pokud k výkyvu kurzu dojde, musí penzijní společnost dorovnat rozdíl ze svého dalšího majetku). 

V programu ČS Penze pak najdeme i další záruku týkající se tohoto fondu, a tou je garance nezáporného zhodnocení. Česká spořitelna - Penzijní společnost ji poskytuje všem účastníkům po alespoň desetiletém trvání spoření. Tato garance je běžná pouze u fondů transformovaných (ze zákona). ČS však garanci zavedla i u fondu konzervativního (také u penzijních fondů etického a vyváženého).

Garancí nezáporného zhodnocení je myšleno, že při řádném ukončení penzijního spoření dostane účastník alespoň ty peníze, které do systému vložil on a jeho zaměstnavatel, plus samozřejmě příspěvky od státu (byl-li na ně nárok). Úložky jsou však poníženy o poplatky za správu a ze zhodnocení.

Jak se vyvíjí zhodnocení skutečné, naleznete v tabulce a grafu výše. Úložky účastníka jsou do fondu umísťovány jak na základě individuálního rozhodnutí klienta, tak i podle některé z nabízených strategií. Penzijní spoření a jeho nastavení ve fondech lze obsluhovat v online bankovnictví České spořitelny George

Při správě fondu jsou dodržována základní kritéria společensky odpovědného investování . Jedná se o kritéria omezující investice do oblastí s negativním dopadem na globální oteplování, válečné konflikty, produkci a dostupnost potravin.

Majetek ve fondu je investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona. Fond byl vytvořen v roce 2012 a svou činnost vykonává od roku 2013. Depozitářem tohoto ČS konzervativního penzijního fondu je Komerční banka .

Povinný konzervativní účastnický fond ČS – penzijní společnosti je vhodný pro ty účastníky penzijního spoření, kteří plánují v brzké době penzijní spoření ukončit. Investice si v tomto fondu mohou dobře zajistit proti měnovému i tržnímu riziku. Setrvání v tomto fondu po dobu delší než jednoho až dvou let před koncem penzijka je vhodné jen pro ty nejkonzervativnější střadatele.

Penzijní spoření v ČS Povinném konzervativním fondu je podporováno státem. Formou státního příspěvku a daňových odpočtů.

K penzijnímu spoření dostanete státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč za rok, a to při měsíční úložce 1 000 Kč. Minimální částka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč měsíčně. V tomto případě získá účastník od státu 1080 Kč ročně.

Z vyšších měsíčních úspor se snižuje daňový základ pro výpočet daně z příjmů. Při měsíční úložce 3 000 Kč umí penzijní spoření snížit daně z příjmů o 3 600 Kč . Celkově proto může klient získat od státu 6 360 Kč ročně. Penzijní společnost ČS pravidelně sleduje daňovou optimalizaci účastníků, a to prostřednictvím služby PF ČS „Příspěvek na míru“.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, pak i tady on může využít státní podpory v podobě výhodnějšího zdanění penzijního připojištění nebo spoření. Zaměstnavatel totiž z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
Naše tipy

Penzijní spoření
s nejvyšším výnosem

Porovnání penzijního spoření na českém trhu

Konsolidace půjček přesně pro vás

Porovnání refinancování a konsolidací půjček

Nejvýhodnější nebankovní půjčka

Podmínky a srovnání nebankovních půjček

Získejte nejvýhodnější
stavební spoření

Přehled a porovnání stavebního spoření

Termínovaný vklad s
nejlepší úrokovou sazbou

přehled a porovnání termínovaných vkladů všech bank

Nejvhodnější půjčka
přesně pro vás

PODMÍNKY A SROVNÁNÍ PŮJČEK VŠEHO DRUHU

Nejlepší běžný účet
s nulovými poplatky

POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH ÚČTŮ NA ČESKÉM TRHU

Získejte
nejvýhodnější hypotéku

PŘEHLED A POROVNÁNÍ HYPOTÉK VŠECH BANK

Další produkty Penzijní spoření Česká spořitelna - penzijní společnost

Další konzervativní fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena