UNIQA konzervativní fond UNIQA penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -2.58
0,49 %
Výnos 2013
2,67 %
Výnos 2014
0,59 %
Výnos 2015
0,02 %
Výnos 2016
-1,38 %
Výnos 2017
-0,84 %
Výnos 2018
1,20 %
Výnos 2019
0,64 %
Výnos 2020
-2,58 %
Výnos 2021
2,50 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu UNIQA konzervativní fond UNIQA penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

2,50 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,83 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,40 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-2,58 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,64 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,20 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-0,84 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,38 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,02 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,59 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,67 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,49 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,40 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,02 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

2,50 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
0,59 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,83 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,67 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,40 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,49 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-2,58 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,40 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,64 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,20 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
nízké
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-0,84 %
Ostatnídalší informace o produktu
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,38 %

Experti hodnotí UNIQA konzervativní fond UNIQA penzijní společnost

Výhody UNIQA povinného konzervativního fondu

  • minimální investiční riziko
  • eliminace měnového rizika
  • vhodné i pro krátkodobé investování (nad 2 roky)

Nevýhody UNIQA povinného konzervativního fondu

  • velmi konzervativní investiční strategie
  • poměrně nízké zhodnocení, které neporáží inflaci
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu UNIQA konzervativní fond UNIQA penzijní společnost

Expertní hodnocení Povinného konzervativního fondu UNIQA penzijní společnosti

Jak vložené peníze zhodnocuje UNIQA Povinný konzervativní účastnický fond a jak je na tom ve srovnání s ostatními konzervativními fondy, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen konzervativní fondy (v záložce nad tabulkou).

Povinný konzervativní fond UNIQA je penzijním fondem, jehož založení je pro penzijní společnost povinné. Striktně jsou zákonem omezeny i možnosti i investování a přikázána je eliminaci měnového rizika. Vzhledem k celkově nízké rizikovosti je fond schopen jen poměrně malého zhodnocení, které neporáží inflaci, někdy je dokonce nižší než zhodnocení na spořicích účtech. Spíše jen zachovává nominální hodnotu vkladů. Do tohoto fondu jsou vkládány prostředky jen těch účastníků, kteří si vyberou „Velmi konzervativní strategii“.

Popis produktu Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti

Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti patří k povinně zřizovaným fondům penzijního spoření, které ze zákona musejí zcela eliminovat měnové riziko (ale nikoliv riziko investiční). I proto fond investuje pouze do aktiv a v rámci limitů vymezených zákonem o doplňkovém penzijním spoření.

Hlavními druhy majetku, které fond drží, jsou dluhopisy, nástroje peněžního trhu a vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky, ale vždy jen u regulované banky. Omezen je také rating a okruh emitentů, jejichž dluhopisy smí fond pořídit.

Dle klíčových informací o fondu jsou povolenými emitenty zejména členské státy EU nebo OECD, jejichž rating patří mezi 5 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury, případně centrální banka takového státu. Dalšími emitenty mohou být Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční instituce

Maximálně 30 % majetku fondu smí být investován do dluhopisů jiných než výše zmíněných vydavatelů. Ale i jejich rating musí patřit mezi 5 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury. Zároveň lze až 100 % hodnoty majetku fondu vložit do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, případně Česká národní banka. Cenné papíry z jedné emise nesmějí překročit 30% podíl na celkovém majetku ve fondu.

Ani Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti není fondem benchmarkovým a také nesleduje žádný index. Investice nejsou omezeny stran odvětví a ani geografické oblasti. Jestliže by došlo k negativnímu výkyvu měnového kurzu, musí jej fond v případě potřeby (např. výplaty penze) dorovnat z majetku penzijní společnosti.

Z hlediska rizikovosti jde o poměrně bezpečnou investici, což dokládá i vyhodnocení jeho rizikovosti na stupeň 2 z celkových 7. Jde o všeobecně zavedenou škálu hodnocení rizikovosti, u níž platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos. Majetek fondu je investován dle zákonem daných omezení. Ta jsou nejpřísnější právě u konzervativních fondů.

Investičním cílem je dle klíčových informací o fondu „dosažení stabilního výnosu při udržování nízké míry rizika“. Historie penzijního připojištění Uniqa se začala psát nejprve pod jménem AXA. Právě po Axa penzijní společnosti (po jejím odchodu z českého, polského a slovenského trhu) převzala penzijní fondy v roce 2021 Penzijní společnost UNIQA, a nadále je spravuje pod svým jménem.

UNIQA PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům penzijních fondů Axa penzijní společnosti, a.s., i vůči příjemcům penzí. Tento fond proto můžete znát pod původním názvem Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti

O umístění prostředků do Povinného konzervativního fondu si účastník nerozhoduje sám. Je o něm rozhodnuta v souladu s účastníkem zvolenou spořicí strategií. Uniqa toto omezení vyrovnává širokou nabídkou strategií, těch je dokonce sedm.  Vybere si jak klient dynamický, tak smíšený a tak i ten nejkonzervativnější. Jedná se o následující strategie:

●        velmi konzervativní

●        konzervativní

●        konzervativní smíšenou

●        smíšenou

●        dynamickou smíšenou

●        akciovou

●        růstovou strategii životního cyklu.

Předpokládané zhodnocení není u Povinného konzervativního fondu Uniqa nastaveno. Skutečné zhodnocení za poslední léta naleznete v tabulce a grafu výše. Stávající klienti mohou výkon fondu (resp. své strategie) sledovat přímo v online Klientském portálu moje UNIQA, který slouží k obsluze účtu penzijního spoření, ale i k flexibilní správě investic.

Depozitářem UNIQA povinného konzervativního účastnického fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Pro koho je Povinný konzervativní fond UNIQA vhodný? Zejména pro klienty, jejichž penzijní spoření bude brzy končit. A dále pro ty z účastníků, kteří se nechtějí smířit s rizikem investičním, ale i investiční riziko jim je proti mysli. Hodnota majetku ve fondu nijak významně nekolísá, ale zhodnocení patří k nejnižším ze všech fondů společnosti. Minimální doba spoření je 2 až 3 roky.

Penzijní spoření UNIQA je program podporovaný státem, a to jak ve formě státního příspěvku, tak i daňových odpočtů. Zvýhodnění ze strany státu se týká i Povinného konzervativního účastnického fondu UNIQA.

Státní příspěvek ve výši max. 2 760 Kč za rok získá účastník k penzijnímu spoření za předpokladu, že ukládá alespoň 1 000 Kč každý měsíc. Nejnižší spořená částka, za niž stát zašle účastníkovi příspěvek, je 300 Kč měsíčně. Při takto nastavené úložce vyplácí stát 90 Kč za měsíc, tedy 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úložek přesahujících tisíc korun umožní stát účastníkům snížit základ daně z příjmů. Ten lze snižovat až do 3 000 Kč měsíční úložky, tedy max.  24 tisíc korun, tehdy se daň z příjmů sníží o 3 600 Kč ročně. Celkově tak může klient získat od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost UNIQA průběžně sleduje daňovou optimalizaci prostřednictvím online služby PF UNIQA „Daňové optimum“. Klientům doporučuje kroky k maximální úspoře.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, pak i on využije výhodnějšího zdanění UNIQA penzijního připojištění nebo spoření. Zaměstnavatel z částky až 50 000 Kč ročně (resp. 4 166 Kč měsíčně) neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.


Nahlásit chybu
REKLAMA

Další konzervativní fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena