Banky.cz Penzijní fondy UNIQA penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření UNIQA penzijní společnost

Adresa:
Úzká 488/8, Brno 602 00
E-mail
61859818
Na českém trhu

Pobočky UNIQA penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření UNIQA penzijní společnost

Penzijní pojištění UNIQA a penzijní spoření UNIQA jsou následovníky penzijních produktů AXA. V roce 2021 došlo k fúzi se společností AXA, respektive s AXA zastoupením na českém, slovenském a polském trhu. Díky tomu se do portfolia značky UNIQA nově dostalo jak penzijní připojištění, tak investice pro drobné investory.

Penzijní společnost UNIQA pokračuje v tradici AXA penzijního pojištění a spoření, proto nabízí svým klientům kvalitní penzijní plán s propracovaným systémem penzí a ostatních dávek. Klienti tak mohou naplno využívat všech výhod spojených s doplňkovým penzijním spořením.

Penzijní společnost UNIQA je součástí Koncernu UNIQA, resp. UNIQA Insurance Group AG. Koncern je tvořen akciovými společnostmi UNIQA pojišťovna, UNIQA penzijní společnost, UNIQA investiční společnost a UNIQA Management Services (s.r.o.). Na českém trhu působí UNIQA již od roku 1993, do ČR přišla nejprve jako Česko-rakouská pojišťovna (tak se jmenovala do roku 2001).

Posléze se transformovala na UNIQA pojišťovnu tím, že převzala koncernové jméno UNIQA. To vzniklo v Rakousku sloučením několika původních tradičních pojišťoven. Dalšími milníky jsou v ČR pro UNIQA pojišťovnu ještě roky 2013, kdo došlo k převzetí kmene DIRECT Pojišťovny, a samozřejmě rok 2021, tedy akvizice značky AXA na třech evropských trzích.

Penzijní spoření UNIQA je možné realizovat ve čtyřech účastnických fondech, konkrétně: Povinný konzervativní účastnický fond, Dluhopisový účastnický fond, Vyvážený účastnický fond a Akciový účastnický fond. Společnost přitom nabízí možnost vybrat si jednu ze sedmi investičních strategií. Vynechat nesmíme ani transformovaný fond – UNIQA samozřejmě převzala a nadále spravuje i původní AXA penzijní připojištění.

Nabízeno je i online sjednání doplňkového penzijního spoření UNIQA, které je nejen poměrně rychlé, odměňováno je příjemným bonusem za online sjednání. Dalšími cestami k novému „penzijku“ jsou jak pobočky, tak certifikovaní poradci. 

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření UNIQA penzijní společnost

Přestože UNIQA penzijní společnost a.s. patří k nejmenším na českém trhu, rozhodně má co nabídnout. Jedná se o přímého nástupce penzijní společnosti AXA, a proto jde UNIQA Penze (až na výjimky) ve šlépějích původního AXA nastavení. Zmiňovanou výjimkou je původně poskytovaná kreditní karta, podrobnosti níže.

UNIQA nabízí doplňkové penzijní spoření ve čtyřech účastnických fondech, nadále spravuje Transformovaný fond původního penzijního připojištění (smlouvy sjednávané do konce roku 2012). Klienti si ale nemohou sami rozmístit peníze do předem vybraných fondů, na výběr je pouze jedna ze sedmi investičních strategií. Jednou ročně lze strategii zdarma měnit.

Vzhledem k sedmi nabízeným strategiím musíme konstatovat, že tak široký výběr z investičních programů se u jiných penzijních smluv jen tak nevidí. Jde o následující strategie:

 • Velmi konzervativní strategie - 100% investice do Povinně konzervativního účastnického fondu s velmi nízkou mírou rizika. Strategie je ideální pro poslední roky před ukončením smlouvy. Riziko i výnos jsou zde nízké.
 • Konzervativní strategie - 100% investice do Dluhopisového účastnického fondu, takže riziko patří k nižším, stejně jako výnosy.
 • Konzervativní smíšená strategie - z investic jde 40 % do Vyváženého a 60 % do Dluhopisového účastnického fondu. Riziko i výnos jsou nižší až střední.
 • Smíšená strategie – Jde v podstatě o střední cestu. 100 % úložek se investuje do Vyváženého účastnického fondu. Lze říci, že rizika i výnosy jsou střední.
 • Dynamická smíšená strategie - 70 % prostředků je vkládáno do Akciového a 30 % do Dluhopisového účastnického fondu, proto jsou riziko i výnos spíše vyššími.
 • Akciová strategie: 100 % prostředků je investováno do Akciového účastnického fondu s možností vysokých výnosů, ale i s vysokou mírou rizika. Vedle rizika je vyšší také výnos.
 • Růstová strategie životního cyklu: v tomto případě jde o řešení, které se přizpůsobuje věku klienta a počtu let zbývajících do důchodu. Strategie investování se v čase mění, peníze se postupně investují v různých poměrech do rozdílných fondů: od dynamického v počátcích spoření, až po konzervativní před odchodem do důchodu. Strategie je nastavena tak, aby bylo riziko ztráty v letech, kdy se blíží čas výběru finančních prostředků, co nejnižší. Strategie spoření životního cyklu se vyplatí zejména mladším lidem.
Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření UNIQA penzijní společnost

Uniqa nabízí zajímavou službu Daňové optimum. Zajišťuje započtení dodatečného vkladu ke konci roku mezi vklady daného kalendářního roku – pro účely maximalizace daňového odpočtu. Pokud služba není aktivní, započítá se úložka navíc jako předplatné pro další rok. Jen je nutné počítat s tím, že u dodatečného doplatku není nárok na státní příspěvek – kdežto když se peníze navíc (do daňově uznatelného maxima) vloží na začátku roku, navýšený státní příspěvek se žádat může.

Velkou výhodou je možnost sjednat si penzijní spoření UNIQA online. Není nutná návštěva pobočky, navíc obdrží klient při tomto typu sjednání smlouvy i bonus ve výši jedné poloviny pravidelné měsíční úložky, maximálně 500 Kč. Bonus se vyplácí po 12 řádně zaplacených úložkách (tedy po roce). Bonus je pouze jednorázový.

Klientský portál Moje UNIQA je další výhodou, kterou může tato penzijní společnost nabídnout. V klientském profilu lze sledovat stav penzijního připojištění i spoření, plus všechny ostatní produkty, které jsou klientem v UNIQA sjednány – jinými slovy pojištění nebo investice.

Portfolio služeb, které lze s UNIQA uzavřít, je totiž poměrně široké. A přestože to UNIQA na svých stránkách oficiálně nenabízí, je ochotna nabídnout věrnostní slevu těm zákazníkům, kteří již nějaký UNIQA produkt mají a zajímají se o uzavření dalšího.

UNIQA nepokračuje ve šlépějích původní AXA Penze pouze v jedné věci, a tou je kreditní karta. K původním smlouvám AXA penzijního připojištění bývala dodávána i kreditní karta, u níž se z každé platby odváděla jako bonus procentuální částka na penzijní spoření (připojištění).  K novým UNIQA penzím už tuto kartu sjednat nelze.

Naspořené peníze je možné si nechat vyplatit několika způsoby tak, jak to umožňuje česká legislativa. UNIQA penzijní spoření nabízí tyto formy výplaty:

 • Starobní penze na určenou dobu
 • Invalidní penze na určenou dobu
 • Jednorázové vyrovnání
 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
 • Doživotní penze

Zapomenout bychom neměli ani na úplatu penzijní společnosti UNIQA, které si za správu a investice účtuje. Pohybuje se od 0,8 % do 1 % za obhospodařování majetku (z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu), dále si UNIQA strhává od 10 % do 15 % za zhodnocení majetku (rozdíl průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty v letech předcházejících).

UNIQA penzijní spoření pro děti se státním příspěvkem a s možností výběru peněz při dosažení 18 let

UNIQA penzijní spoření se dá samozřejmě sjednat i pro děti od narození. UNIQA však žádný speciální dětský penzijní program nenabízí, jedná se o uzavření běžné penzijní smlouvy. Zákon umožňuje výběr třetiny naspořených prostředků formou odbytného, a to ve věku 18 let dítěte.

Ovšem pozor, možnost odbytného v 18 letech platí jen pro děti, kterým rodiče sjednají UNIQA Penzi ještě před dosažením 8 let věku. Proč? Výběr v 18 letech je ze zákona možný jen při minimálně desetiletém trvání spoření. Později než v 18 letech už odbytné využít nelze.

PENZIJNÍ FONDY NABÍZENÉ UNIQA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ

UNIQA penzijní společnost a.s. převzala od AXA penzijní společnosti čtyři penzijní fondy AXA a pokračuje v jejich správě. Jedná se o tyto UNIQA penzijní fondy:

 • Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s. - prostředky fondu jsou investovány do vysoce kvalitních dluhopisů a konzervativních nástrojů peněžního trhu. Portfolio fondu je ze zákona plně měnově zajištěno.
 • Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s. – všechny sem umístěné prostředky jsou investovány do státních a korporátních dluhopisů z celého světa. Převažují kvalitní dluhopisy, přičemž minimálně 50 % portfolia je měnově zajištěno.
 • Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s. – Jedná se o smíšené portfolio akcií a dluhopisů. Do akcií z celého světa může být investováno až 65 % prostředků. Zbytek je umisťován do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
 • Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti a. s. - Až 100 % prostředků fondu je směřováno akcií z celého světa. Portfolio je široce diversifikováno a ze své povahy představuje zajímavou příležitost zejména pro dynamické klienty, kteří se neobávají výkyvů v hodnotě majetku ve fondu.

UNIQA PENZIJNÍ SPOLEČNOST KALKULAČKA SPOŘENÍ

Na stránkách penzijní společnosti UNIQA se kalkulačka penzijního spoření nenachází, resp. není možnost se do ní dostat, dokud klient nevyjádří zájem o online sjednání. Kalkulačka se posléze otevře coby první krok online sjednání penzijního spoření.

Poté, co zájemce doplní své datum narození a velikost plánovaných měsíčních příspěvků, včetně těch od zaměstnavatele, dále požadovaného zhodnocení prostředků (maximem je 4,1 %), vypočte kalkulačka nejen dobu spoření a souhrn příspěvků, ale též předpokládané zhodnocení a celkový stav na účtu v 60 letech věku.

POZICE UNIQA NA TRHU S PENZIJNÍM SPOŘENÍM

Porovnání penzijních připojištění ukazuje, že u transformovaných fondů je UNIQA (původně AXA) v podstatě popelkou. Počet aktivních účastníků je druhý nejmenší na trhu, k nejmenším patří i objem vložených prostředků účastníků v transformovaném fondu.

U nového doplňkového penzijního spoření UNIQA (původně AXA) není situace o mnoho jiná. I zde srovnání penzijních spoření ukáže, že UNIQA je druhou nejmenší penzijní společností na trhu, alespoň co se počtu aktivních smluv týká. To je samo o sobě (zatím) dědictvím původní AXA penzijní společnosti – a možnou výzvou pro nového majitele v podobě UNIQA.

Zajímavostí jistě je, že z pohledu průměrné výše klientských úložek je na tom UNIQA naopak velmi dobře – ukládané měsíční částky jsou zde bezkonkurenčně nejvyšší na celém českém trhu. Z toho lze vyčíst původní AXA penzijní strategii, která jistě byla zaměřena na movitější klienty. Pokud bychom ale čekali, že nejvyšší tu bude i průměrná měsíční výše vypláceného předdůchodu, budeme na omylu. Je totiž „až“ na druhém místě. K nejvyšším patří i průměrný příspěvek zaměstnavatele na jednu smlouvu.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI UNIQA

I penzijní společnost UNIQA si uvědomuje, že coby silný ekonomický subjekt se musí zabývat i širšími celospolečenskými tématy, převzít odpovědnost za ochranu důležitých hodnot a také přispívat k udržitelnosti. Zmiňme například osvětovou činnost pomocí Magazínu Patálie.cz, kde čtenáři najdou mnoho užitečných informací.  Díky nim mohou lépe předcházet patáliím a karambolům, které občas život přináší.

Do prospěšné činnosti se zapojují i UNIQA zaměstnanci. Například sbírkami nebo aktivní účastí na některých charitativních projektech, zejména Teribear – Běháme s medvědem, vánoční nákupy pro osamělé matky samoživitelky. Provoz firmy je řízen v souladu s ochranou životního prostředí.

Dotazy v poradně k UNIQA penzijní společnost

Mám převést penzijní připojištění na penzijní spoření?

14.5.2021 Spoření

Dobrý den, od roku 2004 mám sjednáno Penzijní připojištění u NN. Uvažuji o převedení na doplňkové penzijní spoření s vyváženou/dynamickou strategií. Spíše se přikláním asi k vyvážené strategii. Je převedení na DPS správný krok? Zůstat u NN nebo raději převést třeba do KB nebo Conseq? Co byste mi doporučoval? Děkuji a přeji hezký den. IP

Dobrý den,

obě varianty (penzijní připojištění a penzijní spoření) mají svá pro i proti, které detailně popisujeme ve srovnávači penzijního spoření.

U penzijního připojištění můžete po 15 letech požádat o výsluhovou penzi (výplata až 50% úspor) a je přímo zákonem garantováno nezáporné zhodnocení. V případě ztráty je tuto povinna uhradit penzijní společnost, která fond spravuje. Také proto jsou strategie fondů penzijního připojištění extrémně konzervativní a výnos rozhodně nepřevyšuje inflaci.  Roční výnosy transformovaných fondů najdete v našem srovnávači.

U penzijního spoření je zase výhodou možnost požádat o předdůchod. Zhodnocení prostředků ve vyvážených a dynamických fondech bývá vyšší. Samozřejmě za cenu rizika, že v některých letech může být zhodnocení i záporné. 

Každopádně prostředky z transformovaných fondů (penzijní připojištění) můžete převést vždy do fondu doplňkového penzijního spoření jen vaší konkrétní penzijní společnosti. Až potom je jednou ročně možný přestup mezi penzijními společnostmi (resp. jejich fondy penzijního spoření). 

U vyvážených fondů má NN Penzijní společnost za poslední 3 roky lepší výkony než Penzijní společnost KB i CONSEQ Penzijní společnost. Nejlepší výkon z vyvážených i dynamických penzijních fondů vloni realizovala UNIQA Penzijní společnost,  na špici je dále Allianz penzijní společnost, ČSOB Penzijní společnost a Penzijní společnost České spořitelny.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Články o UNIQA penzijní společnost

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena