UNIQA akciový fond UNIQA penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -21.05
-
Výnos 2013
-
Výnos 2014
-
Výnos 2015
-
Výnos 2016
-
Výnos 2017
-
Výnos 2018
-
Výnos 2019
14,41 %
Výnos 2020
24,46 %
Výnos 2021
-21,05 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu UNIQA akciový fond UNIQA penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

5
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-21,05 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

11,69 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

28,92 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

24,46 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
14,41 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
-
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

5
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-21,05 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

11,69 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

28,92 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

24,46 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
14,41 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
-
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-
Ostatnídalší informace o produktu
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-

Experti hodnotí UNIQA akciový fond UNIQA penzijní společnost

Výhody UNIQA akciového účastnického fondu

  • růstová investiční strategie, která dokáže porazit inflaci
  • velký podíl akciové složky
  • investice na základě zvolené strategie
  • k výběru je sedm investičních strategií

Nevýhody UNIQA akciového účastnického fondu

  • vyšší investiční riziko
  • měnové riziko (investice směřují do akcií celosvětového trhu)
  • fond lze vybrat jen jako součást celkové strategie
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu UNIQA akciový fond UNIQA penzijní společnost

Expertní hodnocení Akciového účastnického fondu UNIQA penzijní společnosti

Jakého výkonu dosahuje UNIQA akciový účastnický fond a jak si vede ve srovnání s ostatními fondy dynamického typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen dynamické fondy (v záložce nad tabulkou).

Akciový účastnický fond UNIQA je z těch dynamických fondů, kde se investuje zejména do akcií. I přes tento fakt však drží rizikovost na stupni 5 ze 7. Součástí portfolia jsou v malé míře i dluhopisy, a to zcela bez omezení ratingu. Omezení není nastaveno ani v oblasti environmentální nebo ve společenské udržitelnosti. Fond cílí na zhodnocení dlouhodobé, proto je dobré v něm spořit mnohem déle než společností doporučovaných alespoň 5 let.

Popis produktu Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti

Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti je dynamickým penzijním fondem, který prostředky svých účastníků zhodnocuje zejména prostřednictvím investic do akcií, obdobných investičních cenných papírů a také do nástrojů nesoucích riziko akcií (kam patří i cenné papíry fondů kolektivního investování nesoucí riziko akcií). Investice jsou realizovány též prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota je odvozena od kurzu nebo hodnoty akcií, včetně cenných papírů fondů kolektivního investování.

Pro zachování likvidity je část volných finančních prostředků vkládána do nástrojů peněžního trhu, do krátkodobějších dluhopisů. Fond investuje bez omezení ratingu emitenta a také bez omezení oboru nebo geografické oblasti. Investice proto probíhají i v cizích měnách. Fond nesleduje žádný index nebo benchmark a ani nekopíruje jakýkoliv index.

Přestože jde o fond investující zejména do akcií, dokáže svou rizikovost udržet na stupni 5 z celkových 7 na všeobecně zavedené škále hodnocení rizikovosti, kde platí vztah, že čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos). Majetek fondu je samozřejmě investován dle zákonem daných omezení.

Investičním cílem je dle klíčových informací o fondu „dosažení dlouhodobého zhodnocení vycházejícího z vývoje globálních akciových trhů“. Historie penzijního připojištění a spoření Uniqa je nedílně spjata s historií společnosti Axa, po níž penzijní fondy převzala (po odchodu Axa z českého, polského a slovenského trhu).

Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti (původně AXA) byl založen v roce 2020. A do roku 2021 vystupoval pod názvem Akciový účastnický fond AXA penzijní společnosti. UNIQA PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům Penzijního fondu Axa penzijní společnosti, a.s., i vůči příjemcům penzí.

O umístění prostředků do Akciového penzijního fondu UNIQA se nemůže rozhodnout samotný účastník. Prostředky klienta sem vkládá pouze sama penzijní společnost – a to na základě účastníkem zvolené strategie spoření. Uniqa však nabízí sedm různých strategií, čímž dokáže oslovit většinu z potenciálních klientů. Strategie jsou následující:

●        velmi konzervativní

●        konzervativní

●        konzervativní smíšenou

●        smíšenou

●        dynamickou smíšenou

●        akciovou

●        růstovou strategii životního cyklu.

Akciový fond Uniqa nemá stanoveno předpokládané zhodnocení. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše. Stávající klienti mohou výkon fondu sledovat přímo v online Klientském portálu moje UNIQA, který slouží k obsluze účtu penzijního spoření a k flexibilní správě investic.

Depozitářem UNIQA akciového účastnického fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti mohou ke spoření na penze využít zejména ti investoři, kteří mají jednak vlastní zkušenosti s investováním, jednak nižší averzi k riziku. Spoření by v tomto fondu mělo trvat nejméně 5 let, ale doporučuje se doba mnohem delší. Účastníci se musejí být schopni vyrovnat s krátkodobými prudšími změnami vývoje hodnoty svých prostředků, kdy se budou střídat období zisková a ztrátová.

UNIQA Penze je program podporovaný státem, a to jak ve formě státního příspěvku, tak i daňových odpočtů. To se samozřejmě týká též Akciového účastnického fondu UNIQA.

Účastník k penzijnímu spoření získá státní příspěvek ve výši max. 2 760 Kč za rok, a to za předpokladu, že ukládá alespoň 1 000 Kč každý měsíc. Nejnižší měsíční úložka s nárokem na státní příspěvek je v systému penzijního spoření 300 Kč. Na tuto úložku stát vyplácí příspěvek 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úložek nad tisíc korun si může účastník snížit daňový základ daně z příjmů. Ten lze snižovat až do 3 000 Kč měsíční úložky, kdy se daň z příjmů snižuje nejvíce, konkrétně o 3 600 Kč za rok. Takže když to sečteme, celkově klient může získat od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost UNIQA průběžně sleduje daňovou optimalizaci účastníků díky online službě PF UNIQA „Daňové optimum“.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, i on využije výhodnějšího zdanění UNIQA penzijního připojištění nebo spoření. Zaměstnavatel z částky až 50 000 Kč ročně (resp. 4 166 Kč měsíčně) neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.


Nahlásit chybu
REKLAMA

Další dynamické fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena