ČSOB dynamický fond ČSOB Penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -11.24
0,66 %
Výnos 2013
3,28 %
Výnos 2014
7,66 %
Výnos 2015
5,36 %
Výnos 2016
5,53 %
Výnos 2017
-11,24 %
Výnos 2018
25,31 %
Výnos 2019
6,51 %
Výnos 2020
22,40 %
Výnos 2021
-14,65 %
Výnos 2022
REKLAMA

Vlastnosti produktu ČSOB dynamický fond ČSOB Penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

6
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-14,65 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

12,57 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

23,26 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

22,40 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
6,51 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
25,31 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-11,24 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
5,53 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
5,36 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
7,66 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
3,28 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,66 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

6
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
5,36 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-14,65 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
7,66 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

12,57 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
3,28 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

23,26 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,66 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

22,40 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
6,51 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
25,31 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-11,24 %
Ostatnídalší informace o produktu
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
5,53 %

Experti hodnotí ČSOB dynamický fond ČSOB Penzijní společnost

Jaký dosahuje ČSOB dynamický účastnický fond i ve srovnání s ostatními fondy dynamického typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen dynamické fondy (v záložce nad tabulkou).

ČSOB dynamický fond patří k penzijním fondům s nejvyšší mírou investičního rizika na trhu penzijního připojištění i spoření. To s sebou nese i pravděpodobnost vyššího zhodnocení, což vyzdvihují též finanční experti, kteří Dynamický fond ČSOB pravidelně umisťují na přední příčky soutěží a dalších typů odborného porovnání. Dodejme, že jde o jeden z mála fondů, kde lze investovat čistě do akcií

Výhody ČSOB dynamického účastnického fondu

  • růstová investiční strategie
  • akciová složka může tvořit až 100 %
  • historicky poměrně dobré zhodnocení

Nevýhody ČSOB dynamického účastnického fondu

  • jedno z nejvyšších investičních rizik na trhu
  • měnové riziko (investice směřují do akcií celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu ČSOB dynamický fond ČSOB Penzijní společnost

ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti je penzijním fondem s růstovou a poměrně rizikovou investiční strategií. Přes 80 % portfolia je umístěno v akciích, přibližně 15 % v nástrojích peněžního trhu, zbytek fondu se investuje do ostatních aktiv, například do dluhopisů. Nástroje peněžního trhu jsou využívány většinou proto, aby fond zachoval dostatečnou likviditu.

Statut fondu stanoví, že až 100 % hodnoty majetku lze investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených Českou republikou či Českou národní bankou. Investičním cílem fondu je: vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat růstu hodnoty penzijní jednotky se snahou vyvarovat se větších výkyvů a pokrytí nároků účastníků na výplaty dávek.“

ČSOB penzijní fond dynamický patří k nejvíce rizikovým fondům na českém trhu s penzijním spořením. Na všeobecně zavedené škále rizikovosti a výnosnosti jej najdeme na pozici 6 z celkových 7 (připomeňme, že čím vyšší číslo, tím vyšší riziko, ovšem i potenciální výnos). Majetek ve fondu je ale i tak investován dle zákonem daných omezení.

Fond nesleduje žádný benchmark ani index, a ani se nezaměřuje na konkrétní odvětví nebo zeměpisnou oblast. Návratnost vložených prostředků zde není zaručena. Na trhu je Dynamický fond ČSOB od roku 2013 a volně navazuje na dlouhou historii, kterou má ČSOB penzijní připojištění (prvním byl v roce 1994 Českomoravský penzijní fond).

O umístění prostředků do fondu si může rozhodnout jak sám účastník v individuální strategii, tak sem může být investováno i v rámci asistované Strategie životního cyklu. Ta je pro klienty jednotná a mění se s věkem účastníka. V prvních letech Strategie životního cyklu jsou peníze investovány právě do Dynamického fondu ČSOB (za podmínky, že tu budou moci zůstat minimálně 7 let). 

O výkonu fondu se klient může kdykoliv přesvědčit. Tuto možnost nabízí klientský Penzijní portál ČSOB. Předpokládané zhodnocení fondu uváděno není. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše. Depozitářem ČSOB dynamického účastnického fondu je UniCredit bank

ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB penzijní společnosti je jako spoření na důchod vhodný pro pokročilejší klienty s nižší averzí k riziku, kteří hodlají své peníze ponechat ve fondu po dobu alespoň sedmi let, ale raději déle. Účastníci musejí být schopni tolerovat i prudší změny vývoje hodnoty svých prostředků, kdy se střídají období zisková a ztrátová.

ČSOB penzijko je podporováno státem, a to ve formě státního příspěvku a ve formě daňových odpočtů. To se samozřejmě týká i ČSOB dynamického účastnického fondu.

K penzijnímu spoření získá účastník státní příspěvek ve výši max. 2 760 Kč za rok – musí ukládat 1 000 Kč každý měsíc. Minimální měsíční úložka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč, tehdy stát vyplácí 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úspor nad tisíc korun si může účastník snížit daňový základ daně z příjmů. Při měsíční úložce 3 000 Kč se daň z příjmů snižuje o 3 600 Kč za rok, a to je zákonem povolený strop. Celkově klient, který si měsíčně spoří na penzi 3 000 Kč, získá od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost ČSOB sleduje daňovou optimalizaci účastníků díky online službě PF ČSOB „Programu daňové optimalizace“.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, využije tak výhodnějšího zdanění penzijního připojištění nebo spoření. Z částky až 50 000 Kč ročně neodvádí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu

Další dynamické fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena