ČSOB transformovaný fond ČSOB Penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 0.4
1,70 %
Výnos 2013
1,40 %
Výnos 2014
1,20 %
Výnos 2015
0,70 %
Výnos 2016
0,63 %
Výnos 2017
0,76 %
Výnos 2018
1,00 %
Výnos 2019
0,67 %
Výnos 2020
0,40 %
Výnos 2021
0,46 %
Výnos 2022
REKLAMA

Vlastnosti produktu ČSOB transformovaný fond ČSOB Penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

0,46 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

0,63 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,40 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,67 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,76 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,63 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,70 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,20 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,40 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,70 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,70 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

0,46 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,20 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

0,63 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,40 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,70 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,40 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,67 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,76 %
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,63 %

Experti hodnotí ČSOB transformovaný fond ČSOB Penzijní společnost

Jaký výkon odvedl v posledních letech ČSOB Transformovaný fond Stabilita, i v porovnání s ostatními fondy penzijního připojištění, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů si sestavíte v jednotlivých letech kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „ Výnos rok “. Lze si nechat zobrazit i právě jen transformované fondy (v záložce nad tabulkou).

Transformovaný penzijní fond Stabilita garantuje nezáporné zhodnocení přesně tak, jak mu ukládá zákon. Z důvodu cílení na bezpečné investice ale prosazuje velmi konzervativní investiční strategii. To ve výsledku znamená skutečně nízká zhodnocení , která rozhodně neporážejí inflaci, a často jsou nižší než výnosy na spořicích účtech nebo na termínovaných vkladech

Výhody Transformovaného penzijního fondu Stabilita ČSOB

  • konzervativní investiční strategie
  • garance nezáporného zhodnocení
  • žádné riziko plynoucí ze změn kurzů zahraničních měn 
  • možnost výsluhové penze po 15 letech spoření (byla-li sjednána)

Nevýhody Transformovaného penzijního fondu Stabilita ČSOB

  • poměrně nízké zhodnocení neporážející inflaci
  • poplatky za správu a ze zhodnocení
  • do fondu od roku 2013 není možné nově vstoupit

Popis produktu ČSOB transformovaný fond ČSOB Penzijní společnost

ČSOB Transformovaný fond Stabilita ČSOB Penzijní společnosti je fondem původního penzijního připojištění, v němž mohou setrvávat ti účastníci, kteří si ČSOB penzijní připojištění uzavřeli do konce roku 2012. Tento fond ze zákona garantuje nezáporné zhodnocení a zcela eliminuje i riziko měnové. 

Garance nezáporného zhodnocení znamená, že účastník musí dostat při řádném ukončení penzijního připojištění všechny peníze, které do ČSOB penzijka vložil, včetně státních příspěvků a případných úložek od zaměstnavatele. Celková částka smí být ponížena jen o zákonem povolené poplatky za správu a ze zhodnocení. V případě rychlejšího výběru pak účastník penzijního připojištění musí zdanit některé výnosy. Tato garance se netýká předčasné výpovědi smlouvy. Stejnou garanci, ale u nového důchodového spoření, nabízí ČSOB Garantovaný penzijní fond.

Transformovaný fond Stabilita ČSOB penzijní společnosti investuje především do státních dluhopisů a do nástrojů peněžního trhu. Obě tyto složky mohou tvořit až 100 % všech investic. Povoleno je též investovat do dluhopisů korporátních, ale nikdy ve více než 30 % z celkového majetku fondu. Akcie mohou být nakupovány za max. 10 % hodnoty majetku ve fondu. 

Fond smí investovat i do bezpečných aktiv typu nemovitosti nebo movité věci, ale jen tehdy, když je jejich výnosnost natolik bezpečná, že je zajištěná předem. Celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10% majetku fondu.

Investičním cílem fondu je: přinášet účastníkům stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos z vložených prostředků bez větších výkyvů, při minimalizaci všech rizik, a při krytí nároků na dávky. Peněžní prostředky účastníků v Transformovaném fondu Stabilita musejí být umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku.

Penzijní připojištění ČSOB povoluje po 15 letech spoření vybrat polovinu naspořených prostředků, aniž by to mělo vliv na platnost a pokračování smlouvy o penzijním připojištění. Výběr prostředků po 15 letech se nazývá „výsluhovou penzí a realizovat ji může jen ten, kdo ji měl sjednánu v původní smlouvě o penzijku. 

Nové klienty fond již přijímat nesmí. Při změně zaměstnavatele účastníka penzijního připojištění ale lze na původní smlouvu nadále zasílat příspěvky nového zaměstnavatele. Očekávané zhodnocení fondu není na stránkách ČSOB uváděno. Jak se vyvíjí skutečné zhodnocení ČSOB transformovaného fondu Stabilita, najdete v tabulce a grafu výše.

Penzijní připojištění ČSOB vzniklo již v roce 1994 v podobě Českomoravského penzijního fondu. Později tento fond změnil název na ČSOB Penzijní fond Stabilita, v roce 2012 získal povolení k transformaci a následný název Transformovaný fond Stabilita ČSOB Penzijní společnosti. Depozitářem fondu je UniCredit bank

Setrvání v Penzijním fondu Stabilita je vhodné pro ty klienty, kterým penzijní připojištění v nejbližších letech končí. Jde o fond s velmi konzervativní investiční strategií, a tím i poměrně nízkým zhodnocením, které je vždy nižší než u fondu Dynamického nebo Vyváženéhonebo klienti kteří chtějí mít zákonem zaručeno neznehodnocení prostředků.

Penzijní připojištění ČSOB je v Transformovaném fondu podporováno státem. Formou státního příspěvku a snížení daně z příjmů. 

Penzijní připojištění vám může zajistit státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč za rok. To platí při měsíční úložce 1 000 Kč. Minimální spořená částka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč měsíčně. V tomto případě získáte od státu 90 Kč měsíčně, celkem 1 080 Kč za každý rok. Za dalších investovaných až 2 000 Kč měsíčně může klient snižovat výslednou daň z příjmů. Při měsíční úložce 3 000 Kč umí penzijní připojištění snížit daň o 3 600 Kč za rok.

Celkově tedy může klient od státu získat až 6 360 Kč ročně. Počítat se však musí s poplatky za správu účtu ve fondu a ze zhodnocení majetku na účtu klienta. Penzijní společnost ČSOB pomáhá klientům využít výhod od státu, a to prostřednictvím „Programu daňové optimalizace PS ČSOB“. 

Pokud na penzi svému zaměstnanci přispívá ještě zaměstnavatel, pak i on může využít výhodnějšího zdanění penzijního připojištění. Zaměstnavatel totiž nebude z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) odvádět sociální a zdravotní pojištění. Proto je penzijní spoření často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu

Další transformované fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena