Banky.cz Štítky dynamické fondy

dynamické fondy

Allianz dynamický fond

Allianz dynamický účastnický fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do dynamického portfolia. To se přibližně z 80 % skládá z akcií. Zbytek portfolia je rozdělen mezi dluhopisy, nástroje peněžního trhu a hotovost u bank. Jde proto o fond, který se nespoléhá pou…

Conseq globální akciový fond

Conseq globální akciový účastnický fond Conseq penzijní společnosti je dynamickým fondem investujícím na akciových trzích zejména regionů střední a východní Evropy, ale s možností investovat celosvětově. Investice jsou realizovány nákupem akcií či jiných majetkových cenných papírů (vč…

ČS dynamický fond

Dynamický účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti je penzijním fondem, který může až 90 % svých prostředků investovat do akcií a akciových podílových fondů. V jeho portfoliu se mohou vyskytovat i otevřené měnové expozice (investice denominované v cizí měně nezajištěné …

ČSOB dynamický fond

ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti je penzijním fondem srůstovou a poměrně rizikovou investiční strategií. Přes 80 % portfolia je umístěno vakciích, přibližně 15 % vnástrojích peněžního trhu, zbytek fondu se investuje do ostatních aktiv, například do dluhopisů. N…

Generali dynamický fond

Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti jepenzijním fondem, vněmž uložené prostředky jsou umísťovány především do akcií adoplňkově dokorporátních dluhopisů astátních dluhopisů. Korporátní dluhopisy přitom musí splňovat minimální rating. Zdůvodu zachování likvidity sevy…

KB akciový fond

KB akciový účastnický fond KB Penzijní společnosti je fondem investujícím do dynamického portfolia. To je tvořeno zejména vyšším podílem akcií a podílových listů se složkou dluhopisů a nástrojů peněžního trhu zemí OECD, mezinárodních finančních institucí a dalších emitentů. Investice …

NN růstový fond

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti je dynamickým fondem investujícím zejména do akcií a dalších nástrojů finančního trhu. Ty mají vyšší potenciál výnosu, tak také vyšší riziko ztráty. Investičním cílem fondu je „Dosažení nadprůměrných výnosů v dlouhodobém horizontu“.Jen p…

Rentea akciový fond

Investuje hlavně do akcií vyspělých ekonomik! Fond zohledňuje kvalitu a dlouhodobý výkon akcií nejen regionálně, ale i sektorově. Vedle stabilních firem, které vyplácí dividendu, jsou v portfoliu fondu progresivní firmy, které udávají směr – např. technologické či medicínské sektory. …

Penzijní spoření – výnosy fondů za r.2021

I v penzijním spoření byl rok 2021 silně poznamenán pandemií COVID-19. Přesto se mnoho penzijních fondů investujících ve smíšené strategii, či dynamické strategii chlubí zajímavým výnosem. Naopak „nad výdělkem splakali“ klienti spořící na penzi u konzervativních fondů. Ty se propadly …

Penzijní spoření – výnosy 2020

I těžký covidový rok 2020 přinesl většiněfondů kladné zhodnocení. Nejlépe seopět dařilo dynamickým fondům, smenšímvýnosem semuseli spokojit konzervativní investoři. Přinášíme Vám kompletní přehledvýnosů všech penzijních fondů.…

Penzijní spoření – výnosy 2019

Kdo se loni nebál a investoval své úspory do dynamických fondů, dosáhlna rekordní zhodnocení až 25,31 %. Jak hospodařil Váš penzijní fond? Přinášíme kompletnípřehled produktů Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění.…

Penzijní spoření – výnosy 2017

Loňskou inflaci (2,5%) bohužel neporazil žádnýztransformovaných fondů. Vdoplňkovém penzijním spoření se topodařilo méně než polovině účastnických fondů. Ve ztrátě skončilo mnohostřadatelů. Jak dopadlo Vaše penzijní připojištění?…

Penzijní spoření – výnosy 2016

Pouze 38% transformovaných fondů dokázaloporazit loňskou inflaci 0,70%. U účastnických fondů byl výsledek lepší (56%),ale současně 22% fondů skončilo ve ztrátě. Jak dopadlo Vaše penzijní připojištění?…

Penzijní fondy transformované a účastnické

Spoření vpenzijních fondech označované jako třetí pilíř důchodové reformy je poměrně rozšířené – na důchod si takto spoří aktivně 5 milionů lidí, přičemž jednomu milionu klientů přispívá zaměstnavatel průměrně 700 Kč měsíčně. Jaký je rozdíl mezi transformovaným a účastnickým penzijní…

Penzijní fondy – výnosy 2013

Penzijní fondy během minulých měsíců postupně ohlašovaly výsledky za rok 2013. Redakce Banky.cz Vám nyní přináší kompletní přehled připsaných výnosů klientům za všech 8 transformovaných penzijních fondů. …

Mám přejít do dynamického fondu?

Dobrý večer, letos mibude 54 let amám uAllianz DPS, vyvážený fond, vklady 284 000 Kč. Přemýšlím opřechodu dodynamického fondu. Cobyste miporadil? Děkuji zaodpověď.…

Předdůchod

… obavu z rizika a nevadí vám nízký výnos neporážející inflaciVyvážené fondy - hledáte střední cestu rizika a výnosu, nebo se neumíte rozhodnoutDynamické fondy - budete spořit ne penzi dlouho a věříte že akciové trhy přináší nejlepší výnos ze všech možností investováníNa rozdíl od před…