Allianz dynamický fond Allianz penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -6.86
1,76 %
Výnos 2013
2,78 %
Výnos 2014
4,98 %
Výnos 2015
1,51 %
Výnos 2016
4,07 %
Výnos 2017
-6,86 %
Výnos 2018
15,77 %
Výnos 2019
7,56 %
Výnos 2020
10,68 %
Výnos 2021
-10,00 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu Allianz dynamický fond Allianz penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-10,00 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

3,43 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

10,68 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
7,56 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
15,77 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-6,86 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
4,07 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,51 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
4,98 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,78 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,76 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,51 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-10,00 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
4,98 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

3,43 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
2,78 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

10,68 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
1,76 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
7,56 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
15,77 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-6,86 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
4,07 %
Ostatnídalší informace o produktu
-

Experti hodnotí Allianz dynamický fond Allianz penzijní společnost

Jak si Allianz dynamický účastnický fond vede ve srovnání s ostatními fondy dynamického typu, to snadno zjistíte v našem srovnání produktů penzijního spoření, penzijního připojištění. Pořadí výnosů (a fondů) v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen dynamické fondy (v záložce nad tabulkou).

Allianz dynamický účastnický fond potvrzuje investiční strategii, kterou si Allianz penzijní společnost vybrala pro celý svůj program s názvem „Penze“. Jde o celkově konzervativní investiční strategii, kdy i dynamický fond má nastaven minimální rating investice, kterou smí realizovat. Proto, byť jde o fond s nejvyšší dynamikou z nabídky Allianz, je vhodný i pro střednědobé spoření - nad pět let. Výkyvy hodnoty majetku účastníka jsou totiž po celu dobu spoření nižší.

Výhody Allianz Dynamický penzijní fond

  • růstová investiční strategie
  • portfolio se nespoléhá pouze na akciovou složku
  • nižší míra rizika než u jiných dynamických fondů
  • investice na základě strategie nebo individuálního nastavení

Nevýhody Allianz Dynamický penzijní fond

  • s nižším rizikem přichází nižší zhodnocení než u jiných dynamických fondů
  • měnové riziko (investice směřují do akcí celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a zhodnocení


Popis produktu Allianz dynamický fond Allianz penzijní společnost

Allianz dynamický účastnický fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do dynamického portfolia. To se přibližně z 80 % skládá z akcií. Zbytek portfolia je rozdělen mezi dluhopisy, nástroje peněžního trhu a hotovost u bank. 

Jde proto o fond, který se nespoléhá pouze na akciovou složku. To vede k hodnocení rizikovosti pouze na úroveň 4 z celkových 7 stupňů rizika (a výnosu). Takto nízké riziko je u dynamických fondů spíše výjimkou. Dodejme, že čím vyšší číslo, tím vyšší riziko investování, ale i potenciální výnos. Účastník musí počítat i s rizikem měnovým, které se může projevit při směně investic směřovaných na zahraniční trhy.

Allianz dynamický fond se omezuje na investice jen do těch dluhopisů, u jejichž vydavatelů rating dosahuje alespoň na úroveň BBB-. Cenné papíry z jedné emise mohou tvořit nejvýše 30 % hodnoty majetku fondu. A co je jeho investičním cílem? „Umožnit účastníkům participovat na výnosu smíšeného portfolia, a to při střední až vyšší míře rizika, v dlouhodobém horizontu.“

Tento účastnický fond existuje od roku 2013 a navazuje na činnost skupiny Allianz v oblasti penzijního připojištění. Tu zahájila dokonce již v minulém století - v roce 1998. Očekávané zhodnocení se u fondu neuvádí. Informaci jak se vyvíjí skutečné zhodnocení naleznete v tabulce a grafu výše. Majetek ve fondu je investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona. 

Prostředky jsou do fondu umisťovány na základě zvolené investiční strategie, nebo podle individuální volby klienta. Allianz dynamický fond je součástí strategie růstové, strategie vyvážené, i strategie konzervativní, ale vždy v jiné míře zastoupení. 

Depozitářem Allianz dynamického účastnického fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Allianz penzijní společnost preferuje celkově konzervativnější investování. Z toho plyne i nižší míra podstupovaného rizika, a to dokonce i ve fondu dynamickém. Ten je, díky celkovému přístupu Allianz k investování, vhodný též pro investory se střední averzí k riziku a jen nižšími zkušenostmi s investováním. Investice se zde vyplatí realizovat již střednědobě, od pěti let výše.

Nahlásit chybu

Další produkty Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Další dynamické fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena