Generali dynamický fond Generali penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -9.13
3,53 %
Výnos 2013
1,84 %
Výnos 2014
-0,32 %
Výnos 2015
6,36 %
Výnos 2016
8,20 %
Výnos 2017
-9,13 %
Výnos 2018
17,91 %
Výnos 2019
5,38 %
Výnos 2020
13,07 %
Výnos 2021
-11,32 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu Generali dynamický fond Generali penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

5
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-11,32 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

3,18 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

13,07 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
5,38 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
17,91 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-9,13 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
8,20 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
6,36 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,32 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,84 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
3,53 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

5
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
6,36 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-11,32 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,32 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2018-2022)

3,18 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,84 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

13,07 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
3,53 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
5,38 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
17,91 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-9,13 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
vysoké
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
8,20 %
Ostatnídalší informace o produktu
-

Experti hodnotí Generali dynamický fond Generali penzijní společnost

Jakého výkonu dosahuje Generali dynamický účastnický fond i ve srovnání s ostatními fondy dynamického typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen dynamické fondy (v záložce nad tabulkou).

Generali dynamický fond nespoléhá čistě na akcie, ale část prostředků investuje i do dluhopisů státních nebo korporátních, kteréžto musejí splňovat určitý rating. Velký důraz je kladen na rozvoj trvale udržitelné společnosti. Generali penzijní společnost spravuje tento fond jako příležitost vysokého výnosu pro jeho účastníky. Doba investice by v každém případě měla přesáhnout 7 let.

Výhody Generali dynamického účastnického fondu

  • růstová investiční strategie, která dokáže porazit inflaci
  • portfolio se nespoléhá pouze na akciovou složku
  • odpovědnost etická i environmentální
  • investice na základě spořicího programu nebo individuálního nastavení 

Nevýhody Generali dynamického účastnického fondu

  • vyšší investiční riziko
  • měnové riziko (investice směřují do akcií celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu Generali dynamický fond Generali penzijní společnost

Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti je penzijním fondem, v němž uložené prostředky jsou umísťovány především do akcií a doplňkově do korporátních dluhopisů a státních dluhopisů. Korporátní dluhopisy přitom musí splňovat minimální rating. Z důvodu zachování likvidity se využívá i nástrojů peněžního trhu, ale v jen velmi nízkých objemech.

Fond nesleduje žádný benchmark ani index, necílí na žádné odvětví nebo geografickou oblast. Generali penzijní společnost však patří k těm, které podporují rozvoj trvale udržitelné společnosti a uvědomují si, že její chování má dopad na reálnou ekonomiku. Proto se vedle ratingu u dluhopisů zaměřuje také na rizika ohrožující udržitelnost. 

Investice vždy proto musejí nejprve projít etickými a environmentálními filtry. Korporátní dluhopisy společností, které tímto filtrem neprojdou, nejsou nakupovány. Tím se omezuje možný vliv těchto rizik na zhodnocení investic v Dynamickém penzijním fondu Generali.

Díky opatřením, která fond přijímá, byla jeho rizikovost vyhodnocena na stupeň 5 z celkových 7 (dodejme, že jde o všeobecně zavedenou škálu hodnocení rizikovosti - čím vyšší číslo, tím vyšší je u fondu riziko i potenciální výnos). Majetek fondu je i zde samozřejmě investován dle zákonem daných omezení.

Investičním cílem je dle klíčových informací o fondu „co nejvyšší zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia“. Historie penzijního připojištění Generali se na českém trhu píše od roku 1994. Samotný Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti byl založen v roce 2013. Důležitým milníkem bylo i sloučení České pojišťovny s Generali, které proběhlo i v oblasti penzijních společností. Nově oba penzijní programy vystupují pod názvem Generali Penze. Generali PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům Penzijního fondu České pojišťovny, a.s., i vůči příjemcům penzí.

O umístění prostředků do Dynamického fondu si může rozhodnout jak sám účastník v individuální strategii, tak sem může být investováno i v rámci některého ze spořicích programů. Celkem jsou nabízeny tři: Dynamický, VyváženýKonzervativní spořicí program. 

Dynamický fond Generali nemá stanoveno předpokládané zhodnocení. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše. Stávající klienti mohou výkon fondu sledovat přímo v online Klientském portálu Generali, kde lze i měnit nastavení penzijního programu, či jej jakkoliv jinak obsluhovat. Jde vlastně o obdobu internetového bankovnictví. 

Depozitářem Generali dynamického účastnického fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia

Dynamický účastnický fond Generali penzijní společnosti je coby spoření na penzi vhodný především pro pokročilejší klienty s nižší averzí k riziku, kteří se rozhodnou ponechat ve fondu své úspory po dobu alespoň sedmi let, ale raději déle.Účastníci se nesmějí obávat krátkodobých prudších změn vývoje hodnoty svých prostředků, předem si musejí být vědomi, že se tu budou střídat období zisková a ztrátová.

Generali Penze je program podporovaný státem, a to jak ve formě státního příspěvku, tak i daňových odpočtů. To se samozřejmě týká též Generali dynamického účastnického fondu.

K penzijnímu spoření získá účastník státní příspěvek ve výši max. 2 760 Kč za rok, a to za předpokladu, že ukládá min. 1 000 Kč každý měsíc. Přitom nejnižší měsíční úložka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč, tehdy stát vyplácí 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úspor nad tisíc korun si může účastník ještě i snížit daňový základ daně z příjmů. Při měsíční úložce 3 000 Kč se daň z příjmů snižuje nejvíce, konkrétně o 3 600 Kč za rok. Celkově klient, který si měsíčně spoří na penzi 3 000 Kč, tedy získá od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost Generali sleduje daňovou optimalizaci účastníků díky online službě PF Generali „Daňový servis“ a „Penze Info“.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, využije tak výhodnějšího zdanění Generali penzijního připojištění nebo spoření. Generali Penzijní společnost navíc provozuje administrativně nenáročný systém pro zapojení zaměstnavatele do programu penzijního spoření. Zaměstnavatel pak z částky až 50 000 Kč ročně neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
Naše tipy

Další dynamické fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena