Banky.cz Penzijní fondy KB Penzijní společnost KB akciový fond

KB akciový fond KB Penzijní společnost

Roční výnos penzijního fondu


Vlastnosti produktu KB akciový fond KB Penzijní společnost

Výnos 2023
16,70 %
Průměrný výnos
-
Rizikovost fondu SRI
5
Výnos 2022
-11,30 %
Výnos 2021
12,91 %
Výnos 2020
3,42 %
Výnos 2019
16,42 %
Výnos 2018
-9,51 %
Výnos 2017
7,51 %
Výnos 2016
0,87 %
Výnos 2015
1,60 %
Výnos 2014
5,81 %
Výnos 2013
2,16 %
Správa (poplatek)
1,00 %
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
Riziko
vysoké
Ostatní
-

Experti hodnotí KB akciový fond KB Penzijní společnost

Jaký výnos má KB akciový účastnický fond KB Penzijní společnosti v posledních letech ve srovnání s ostatními dynamickými fondy, to snadno zjistíte v našem srovnání penzijních spoření a penzijních připojištění.

Přehled a porovnání penzijních fondů je seřazen od nejvýkonnějších po nejslabší v posledním roce. Pořadí výnosů penzijních fondů v předchozích letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit právě jen dynamické fondy (v záložce nad tabulkou).

KB akciový účastnický fond Penzijní společnosti Komerční banka patří k růstovým fondům českého penzijního spoření. Růstová strategie s sebou nese jak možnost vyšších výnosů, tak i vyšší riziko ztráty v některých měsících (letech). Proto je vhodný jen pro dlouhodobé spoření  - nad deset let.

Výhody Akciového fondu Penzijní společnosti Komerční banky

  • dynamická investiční strategie
  • umístění do fondu zajišťuje (a rozhoduje) sama penzijní společnost
  • fond se nespoléhá čistě na akcie

Nevýhody Akciového fondu Penzijní společnosti Komerční banky

  • vzhledem k vysoké míře rizika poměrně nízké očekávané zhodnocení
  • měnové riziko (investice směřují do akcí celosvětového trhu)
  • poplatky za správu a ze zhodnocení
REKLAMA

Popis produktu KB akciový fond KB Penzijní společnost

KB akciový účastnický fond KB Penzijní společnosti je fondem investujícím do dynamického portfolia. To je tvořeno zejména vyšším podílem akcií a podílových listů se složkou dluhopisů a nástrojů peněžního trhu zemí OECD, mezinárodních finančních institucí a dalších emitentů. Investice jsou realizovány bez omezení z hlediska ratingového stupně emitenta. 

Fond může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy. Ale závazné geografické omezení, nebo omezení odvětví pro investování u tohoto dynamického akciového fondu stanoveno není. Investičním cílem fondu je „zhodnocování majetku“. 

Co se rizika investičního týká, patří samozřejmě k nejvyšším, stejně jako možnosti zhodnocení vaší investice. Na všeobecně zavedené škále rizikovosti a výnosnosti jej najdeme na pozici 5 z celkových 7 (čím vyšší číslo, tím vyšší riziko i potenciální výnos). Účastník musí počítat i s rizikem měnovým, které se může projevit při směně investic směřovaných na zahraniční trhy.

Fond zahájil svou aktivitu v roce 2013 a navazuje na dlouholetou historii Penzijního fondu Komerční banky (PF KB), který by založen již v roce 1994. Předpokládané zhodnocení fondu je 3,86 % ročně (nejde o garanci). Jak se vyvíjí skutečné zhodnocení, naleznete v tabulce a grafu výše. Majetek ve fondu je investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona.

Prostředky jsou do fondu umisťovány na základě zvolené strategie vašeho penzijního spoření. KB akciový účastnický fond je součástí strategie růstové, strategie vyvážené, i strategie konzervativní, ale vždy v jiné míře zastoupení. Ve strategii růstové tvoří v prvních letech dokonce 100% podíl. O investici do fondu se může účastník rozhodnout i sám - za předpokladu, že si tvoří vlastní investiční strategii.

Depozitářem KB dynamického účastnického fondu je Česká spořitelna. Penzijní společnost Komerční banky nespravuje fondy sama. Správcem aktiv fondů KB PS je Amundi Asset Management (dříve známá pod jménem Pioneer).

Z hlediska výše uvedeného je zřejmé, že KB akciový účastnický fond KB Penzijní společnosti je vhodný pro investory s delší zkušeností s fondovým investováním a s nízkou averzí k riziku. Je pro účastníky, kteří jsou si vědomi, že hodnota majetku na jejich penzijním účtu může výrazně kolísat. Pokud máte do důchodu daleko, je pro penzijní připojištění nejlepší využít dynamický penzijní fond, třeba od Komerční banky. Nezbytnou podmínkou úspěšného investování v KB akciovém fondu je i dlouhodobost investice. Ta by měla přesáhnout deset let.

Nahlásit chybu

Další produkty penzijní spořitelny KB Penzijní společnost

Další dynamické fondy

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena