Banky.cz Penzijní fondy KB Penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření KB Penzijní společnost

Web
Internetbanking
Adresa:
Náměstí Junkových 2772/1, Praha 155 00
E-mail
61860018
Na českém trhu
28.11.1994

Pobočky KB Penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření KB Penzijní společnost

KB Penzijní společnost (s často používanou zkratkou PS KB) je členem koncernu Finanční skupina Komerční banky. Řídící osobou koncernu je Komerční banka, a.s., proto se někdy tento produkt označuje i jako Komerční banka penzijní připojištění (či nově spoření).

KB Penzijní společnost vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky. Jediným akcionářem této penzijní společnosti je Komerční banka, a.s. Celá finanční skupina pak může čerpat znalosti a zkušenosti mezinárodní skupiny Société Générale, jedné z největších finančních skupin v Evropě. Uživateli nabízí KB PS finanční sílu a stabilitu svého akcionáře.

Penzijní spoření KB lze sjednat prostřednictvím široké sítě kontaktních míst a poradců na celém území ČR. Zajímavou jistě je možnost využití služeb Ombudsmana KB Penzijní společnosti. Jednou z  výhod se pro klienty může stát převádění 1 % z plateb kreditní kartou KB na penzijní účet účastníka. Další zajímavostí je věrnostní RELAX program aneb zvýhodněné nabídky lázeňských a rekreačních pobytů. I s tímto penzijním spořením lze dosáhnout na maximální daňovou úlevu též v případě, kdy koncem roku účastník vloží najednou doplňující částku do 36 tisíc Kč.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření KB Penzijní společnost

Penzijní společnost Komerční banky patří ke společnostem s pevným finančním zázemím, v tomto případě v podobě Finanční skupiny Komerční banky, která v rámci mezinárodní scény součástí jedné z nejsilnějších evropských skupin Société Générale. Penzijní připojištěné od této společnosti má jednu z nejvyšších dostupností na trhu, snadnou obsluhu v online penzijním účtu a nabízí výhody, které u konkurenčních produktů chybějí.

Účastník penzijního spoření má u Komerční banky možnost zvolit si jednu ze tří nabízených strategií, které jsou nastaveny v souladu s životním cyklem investice. Nebo si může nastavit strategii individuální, a to formou volitelného rozložení prostředků do až pěti spravovaných fondů. Rozložení lze dvakrát ročně zdarma měnit, stejně tak se dá dvakrát za rok zdarma změnit zvolená strategie spoření. V nabídce je strategie růstová, vyvážená a konzervativní.

Připisování jednoho procenta z každé platby kreditní kartou Komerční banky (do max. 6 000 Kč za rok) na penzijní účet účastníka je na první pohled zajímavou tržní výhodou. Ovšem spíše nižší počet účastníků spoření ukazuje, že připsané odměny ve výši max. 60 Kč za rok až tolik atraktivní nejsou.

O něco lépe vyznívá další konkurenční výhoda, a tou je věrnostní RELAX program KB PS. Jeho podstatou jsou zvýhodněné nabídky lázeňských a rekreačních pobytů, realizované ve spolupráci s obchodními partnery KB. I u tohoto spoření lze koncem roku doplatit do 36 tisíc a maximalizovat tím daňové zvýhodnění.

Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření KB Penzijní společnost

Penzijní spoření realizované prostřednictví KB Penzijní společnosti lze sjednat pouze na pobočce nebo prostřednictvím finančního poradce, online sjednání možné není. Při sjednávání se volí buď jedna ze tří nabízených strategií, nebo individuální rozložení do nabízených fondů (u původního penzijního připojištění byly Komerční bankou nabízeny strategie čtyři).

Již jsme zmínili, že všechny strategie respektují tzv. životní cyklus investice, tedy že na počátku spoření se chovají všechny strategie dynamičtěji než ke konci. V posledních pěti letech jsou všechny úspory ze všech strategií převáděny do tzv. povinného konzervativního fondu. Tato změna však není nezvratitelná – ze strategie životního cyklu smí klient přejít na strategii individuální a tomuto přesměrování zabránit.

Penzijní společnost Komerční banky nabízí účast v následujících fondech: KB dynamický účastnický fond, KB vyvážený účastnický fond, KB spořící konzervativní účastnický fond, KB povinný konzervativní účastnický fond, KB peněžní účastnický fond a KB transformovaný fond.

Správa penzijního účtu je možná v online aplikaci Můj penzijní účet. Tato aplikace je dostupná nejen pro počítače, ale i pro mobilní telefony. Lze v ní předem informovat společnost o úmyslu doplatit si roční příspěvek do plné výše pro daňovou optimalizaci (pozor, státní příspěvky jsou připisovány pouze za pravidelně placené úložky zasílané dle smlouvy o penzijním spoření).

Výplaty penzijního spoření jsou i u Penzijní společnosti Komerční banky možné v několika variantách. V případě dětského spoření je v 18 letech možné beztrestné částečné odbytné. V případě ukončení spoření později a po dosažení 60 let věku může účastník získat následující výplaty dávek:

 • starobní penze na určenou dobu
 • předdůchod
 • invalidní penze na určenou dobu
 • jednorázové vyrovnání
 • odbytné
 • jednorázové pojistné pro doživotní penzi
 • jednorázové pojistné pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
 • kombinace výplaty dávek

Nahlédněme ještě na nákladovost správy penzijního účtu každého z účastníků KB penzijního spoření. Nákladovost se řadí k nejnižším na celém trhu a pohybuje se od 0 % do 1 % za obhospodařování majetku (vypočítána z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu). Úplata za zhodnocení majetku se pohybuje od 10 do 15 % (počítá se z rozdílu průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících).

Penzijní spoření Komerční banky nabízí dětem 1 000 Kč jako odměnu za sjednání smlouvy

Jako jedno z mála penzijních spoření dává penzijní připojištění KB (v novém hábitu penzijního spoření) odměnu za dětské smlouvy. Zde se jedná o 1 000 Kč, které KB Penzijní společnost připíše na účet dítěte. Částka bude připsána coby účastníkem předem oznámený mimořádný vklad. Týká se však pouze smluv uzavřených na příspěvek alespoň 500 Kč měsíčně.

Ostatní podmínky dětského penzijního připojištění tu zůstávají stejné, jmenovitě možnost uzavřít jej od narození dítěte, možnost vybrat třetinu úložek a státní podpory v 18 letech věku, pokud tou dobou trvalo spoření alespoň 120 měsíců (10 let), spoření i pak nerušeně pokračuje až do 60 let věku (a lze ho prodloužit).

Penzijní fondy nabízené KB Penzijní společností

Účastník KB penzijního spoření si při uzavírání smlouvy nebo i během jejího trvání může vybrat individuální rozložení investic do jednotlivých fondů, anebo nechat rozložení peněz na samotné penzijní společnosti – zvolit si pouze strategii. Ať tak či tak, peníze vždy putují do jednoho nebo více z následujících penzijních fondů KB:

 • KB dynamický účastnický fond – vyžaduje nejdelší investiční horizont, nabízí nejvyšší zhodnocení, ale i nejvyšší riziko kolísání hodnoty. Prostředky jsou vkládány na akciové a dluhopisové trhy
 • KB vyvážený účastnický fond – investice probíhají ve vyváženém poměru akciové a dluhopisové složky portfolia, což s sebou nese nižší riziko kolísání a poměrně dobrý výnos. I zde je vhodná střední a delší doba spoření
 • KB spořící konzervativní účastnický fond – fond vhodný pro konzervativní účastníky, kteří neradi vidí kolísání hodnoty na majetkovém účtu penzijního spoření. tento fond je základem konzervativní strategie a investuje zejména do dluhopisů, jen v malé míře do akcií. Vhodný i pro střední a kratší dobu investování
 • KB povinný konzervativní účastnický fond – je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s investováním a preferují stabilní zhodnocení investice, a to buď z důvodu krátké doby trvání spoření, nebo averze k investičnímu riziku
 • KB peněžní účastnický fond – na nejkratší dobu spoření je nejvhodnější peněžní fond, u kterého lze čekat rozumné zhodnocení i třeba jen při dvouletém trvání spoření. Peníze jsou investovány do nástrojů peněžního trhu, v menší míře pak na trzích krátkodobějších dluhopisů. I zde ale může v krátkodobém měřítku klesnout naspořená částka pod výchozí úroveň
 • KB transformovaný fond – jde o původní penzijní fond KB, který vznikl transformací po konci roku 2012 a do kterého již vstupovat nelze, pouze tu dobíhají původní smlouvy. Fond garantuje kladnou nulu, jinými slovy prostředky účastníků tady při výběru (ke konci spoření) nikdy neklesnou pod součet všech vložených peněz.

Penzijní společnost Komerční banky kalkulačka spoření

Penzijní fond Komerční banky byl prvním penzijním fondem důchodového připojištění, který na českém trhu spustil komplexní důchodovou kalkulačku. Ta je funkční samozřejmě dodnes, nabízí výpočet několika částek, zajímavé je, že vedle staví i výsledek spoření v případě, kdy jej ukončíte v 60 letech nebo až v odchodu do penze v 65 letech.

Zadávanými parametry jsou datum narození, pohlaví, spořený měsíční vklad, příspěvek zaměstnavatele, již naspořená částka a také zvolená strategie zhodnocení, přičemž není nutno vyplňovat všechny kolonky. Kalkulačka též ukáže, s jakým zhodnocením se při které strategii počítá. Výsledná naspořená částka je pak rozdělena na úspory účastníka, příspěvky státu (případně zaměstnavatele) a na samotné zhodnocení ve fondech.

Pozice KB Penzijní společnosti na trhu s penzijním spořením

Penzijní připojištění Komerční banky, tedy starší transformovaný fond, se na žebříčku penzijních fondů z pohledu počtu jejich aktivních účastníků pohybuje ve druhé polovině, z celkových osmi fondů, a to necelými 350 tisíci klienty.

Když nahlédneme do porovnání penzijních spoření, je výsledek v podstatě podobný, KB Penzijní společnost je na čtvrtém místě žebříčku Asociace penzijních společností stran počtu aktivních účastníků. K nejnižším patří u PS KB příspěvky od zaměstnavatelů. Naopak bezkonkurenčně nejvyšší jsou vyplácené předdůchody, přestože průměrné vklady účastníků k nejvyšším rozhodně nepatří.

Společenská odpovědnost Penzijní společnosti KB

Všechny fondy KB PS dodržují základní pravidla zodpovědného investování. Úložky klientů jsou proto vkládány jen do takových společností (akcií a dluhopisů), které dodržují principy ESG. Těmito principy jsou dopad na životní prostředí (Environment), respekt k sociálním hodnotám (Social) a aspekty prospěšného řízení společnosti (Governance).

Celá skupina Société Générale (včetně KB PS) se zavázala rozšířit základní zásady ESG o podrobnější interní standardy, kdy k nejdůležitějším z nich patří závazek k respektování a zachování biologické rozmanitosti, dále závazek k respektování a podpoře lidských práv.

Skupina Komerční banky je navíc zakladatelem Nadace Jistota, která se orientuje na podporu rozvoje občanské společnosti, vzdělávání, udržitelného rozvoje, aktivit environmentálního a zdravotně sociálního charakteru, včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti.

Dotazy v poradně k KB Penzijní společnost

Mám převést penzijní připojištění na penzijní spoření?

14.5.2021 Spoření

Dobrý den, od roku 2004 mám sjednáno Penzijní připojištění u NN. Uvažuji o převedení na doplňkové penzijní spoření s vyváženou/dynamickou strategií. Spíše se přikláním asi k vyvážené strategii. Je převedení na DPS správný krok? Zůstat u NN nebo raději převést třeba do KB nebo Conseq? Co byste mi doporučoval? Děkuji a přeji hezký den. IP

Dobrý den,

obě varianty (penzijní připojištění a penzijní spoření) mají svá pro i proti, které detailně popisujeme ve srovnávači penzijního spoření.

U penzijního připojištění můžete po 15 letech požádat o výsluhovou penzi (výplata až 50% úspor) a je přímo zákonem garantováno nezáporné zhodnocení. V případě ztráty je tuto povinna uhradit penzijní společnost, která fond spravuje. Také proto jsou strategie fondů penzijního připojištění extrémně konzervativní a výnos rozhodně nepřevyšuje inflaci.  Roční výnosy transformovaných fondů najdete v našem srovnávači.

U penzijního spoření je zase výhodou možnost požádat o předdůchod. Zhodnocení prostředků ve vyvážených a dynamických fondech bývá vyšší. Samozřejmě za cenu rizika, že v některých letech může být zhodnocení i záporné. 

Každopádně prostředky z transformovaných fondů (penzijní připojištění) můžete převést vždy do fondu doplňkového penzijního spoření jen vaší konkrétní penzijní společnosti. Až potom je jednou ročně možný přestup mezi penzijními společnostmi (resp. jejich fondy penzijního spoření). 

U vyvážených fondů má NN Penzijní společnost za poslední 3 roky lepší výkony než Penzijní společnost KB i CONSEQ Penzijní společnost. Nejlepší výkon z vyvážených i dynamických penzijních fondů vloni realizovala UNIQA Penzijní společnost,  na špici je dále Allianz penzijní společnost, ČSOB Penzijní společnost a Penzijní společnost České spořitelny.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Komerční banka

20.3.2017 Běžný účet

Dobrý den, zaujala mě Vaše nabídka účtů zdarma včetně cestovního pojištění u KB. Jsem dlouholetý klient KB (účet G2), proto jsem se chtěl zeptat, jestli je možné tyto podmínky nastavit u stávajícího účtu, popř. jestli lze přejít na nový účet se stejným číslem. Dále bych se rád informoval, jestli jsou skutečně veškeré náklady 0 Kč a to po nelimitovanou dobu. Děkuji za informace.

Dobrý den,

podmínky samozřejmě platí i pro stávající klienty. Studentský účet G2 lze převést se zachováním stejného čísla účtu na "MůjÚčet". Poplatek 0 Kč za vedení účtu je platný pro každý měsíc, ve kterém dojde ke splnění aspoň jedné z podmínek níže (nejsnazší je asi splnit první podmínku příjmu zasílaného na účet). Při nesplnění podmínky je účtován standardní poplatek 68 Kč/měsíc.

došlá platba na účet měsíčně např. výplata, mateřská/rodičovský příspěvek, důchod apod. vlastnictví kreditní karty, úvěru či hypotéky od KB a/nebo společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna objem prostředků uložených u KB a/nebo u společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a/nebo Komerční pojišťovna, a.s. a/nebo KB Penzijní společnost, a.s. a/nebo Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ≥ 100 000 Kč pravidelná měsíční úložka v libovolné výši u KB (termínované a spořicí účty) a/nebo v rámci produktů společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a/nebo Komerční pojišťovna, a.s. a/nebo KB Penzijní společnost, a.s. a/nebo Investiční kapitálová Společnost KB, a.s.
ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Články o KB Penzijní společnost

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena