Banky.cz Pojištění

Pojištění

Co je to pojištění a jak vybrat to nejlepší

Pojištění je smlouva mezi člověkem a pojišťovnou, podle které pojišťovna v určitých případech vyplácí klientovi odškodné za škody. Tyto škody jsou přesně stanovené v pojistné smlouvě, stejně jako částka, kterou za tyto škody dostanete.

Obecně se případy, proti kterým se můžete pojistit, označují jako nahodilá rizika. Jinak řečeno jsou dílem náhody. V praxi to znamená, že pokud je vysoce pravděpodobné, že se vám nějaká škoda stane, pojišťovna vás proti ní nepojistí. Anebo vás to vyjde dost draho.

Týká se to například rizika zranění u extrémních sportů nebo pojištění proti povodním, když bydlíte v záplavovém území.Seznamte se s důležitými pojmy

Nedílnou součástí každého pojištění je pojistné. Tedy částka, kterou pravidelně platíte pojišťovně. Obvykle měsíčně nebo ročně. Můžete si ale vybrat i jiný interval. Za to máte zajištěné, že pokud se stane událost, proti které jste pojištění, pojišťovna vám uhradí škodu.

Tyto pojistné události bývají zpravidla vyjmenované v pojistné smlouvě. Rozhodně si je nezapomeňte ještě před uzavřením smlouvy projít. Stejně jako výluky označující případy, na které se pojištění nevztahuje. Ať máte jistotu, že jste opravdu chránění proti všem rizikům, která vám reálně hrozí.

Skutečné TOP pojištění je totiž vlastně jakýsi padák, který vás v případě nehody zachrání nebo alespoň zmírní následky.

Před uzavřením pojistky se také ujistěte, že je správně nastavený pojištěný a pojistník. Mohou to totiž být různé osoby.

Pojištěný je ten, kdo v případě pojistné události dostane od pojišťovny peníze. Tedy pojistné plnění.

Pojistník je člověk, který pojištění platí – posílá pravidelné pojistné. Často to bývá stejná osoba jako pojištěný, ale nemusí to být pravidlem. Například když řešíte úrazové pojištění dětí.

Základní dělení pojištění

Ani TOP pojištění nekryje veškerá rizika. Různé pojistky se věnují různým typům škod. Existuje proto několik možností, jak je rozlišit.

Základní dělení je na:

 • konné – povinné pojištění předepsané zákonem, tedy sociální a zdravotní pojištění.
 • Smluvní – pojištění, které uzavíráte sami přímo s pojišťovnou. Patří do něj například úrazové pojištění, cestovní pojištění nebo havarijní pojištění. I smluvní pojištění je za určitých okolností povinné – například v případě, že máte auto, se kterým chcete na pozemní komunikace, musí mít povinné ručení.

Další typické dělení je na:

 • Životní pojištění – sem spadají pojistky, které kryjí škody na vašem zdraví. Tedy nejen životní pojištění, ale například také úrazové.
 • Neživotní pojištění – do něj patří zejména pojištění, která kryjí škody na majetku. Například pojištění domácnosti nebo odpovědnosti za škodu.

O něco konkrétnější klasifikace je na:

 • Pojištění osob – sem spadá životní, úrazové, nemocenské nebo například cestovní pojištění.
 • Pojištění majetku – najdete v něm například pojištění nemovitosti, havarijní pojištění nebo pojištění proti odcizení.
 • Pojištění právní ochrany – zajistí vám právní služby v případech, které jsou vyjmenované v pojistné smlouvě.
 • Pojištění odpovědnosti – uhradí škody, které způsobíte třetí straně.
 • Pojištění úvěru nebo záruky – pomůže vám řešit případy, kdy například nemůžete splácet půjčku.
 • Pojištění finančních ztrát – využívají jej zejména pořadatelé kulturních a sportovních akcí, kterým dokáže pokrýt ztráty spojené s pořádáním dané akce.

Kromě toho můžete pojistky rozdělit i podle způsobu, jakým vyplácejí pojistné plnění. A to na:

 • Obnosové pojištění – ve smlouvě stanovíte přesnou částku, kterou v daném případě dostanete. Jakmile se stane pojistná událost, pojišťovna vám pošle peníze a nezjišťuje, jestli není skutečná škoda nižší.

Používá se zejména u pojištění osob.

 • Škodové pojištění – s pojišťovnou se dohodnete na maximálním limitu, který vám v daném případě vyplatí. U každé pojistné události pak pojišťovna zjišťuje výši škody. Pokud je stejná nebo vyšší než nastavené pojistné plnění, dostanete celou částku, na které jste se dohodli. Když je nižší, dostanete pouze takový obnos, který odpovídá skutečné škodě.

Jestli se pokusíte škodu nadhodnotit, nebo se pojistíte u více pojišťoven a od každé budete požadovat plnění odpovídající škodě, hrozí vám trestní stíhání za pojistný podvod. Celkové pojistné plnění totiž nesmí přesáhnout skutečnou výši škody.

Spadají sem například pojištění majetku nebo odpovědnosti.

Jak získat TOP pojištění online

Získat to nejlepší TOP pojištění je nejjednodušší právě online. Stačí využít srovnávač pojištění, zadat do něj potřebné parametry a porovnat výsledky. Z nich pak vyberete takový, který nejvíc vyhovuje vašim požadavkům. Ať už rozsahem, pojistným plněním nebo cenou.

TOP pojištění tak získáte i na jeden klik.

Vždy si ale nejdřív musíte promyslet, jakou pojistku chcete a co musí splňovat. Závisí to nejen na zvoleném produktu, ale i na vaší životní situaci a pojistném, které jste ochotní platit.

Obecně byste ale měli dodržovat následující pravidla:

Životní pojištění

U něj záleží hlavně na tom, jestli je na vás někdo finančně závislý. Tedy jestli například živíte rodinu. Když ne, pojistná částka pro případ smrti by měla být minimální.

Pokud je váš příjem pro rodinu zásadní, nastavte pojistnou částku tak, aby dokázala vaši rodinu dostatečně zajistit aspoň po nezbytnou dobu. Zvlášť pokud máte půjčky nebo hypotéku. Jejich splacení by měla pojistka určitě pokrýt.

V každém případě je důležité krytí invalidity. Má tři stupně, ale neznamená to, že se musíte pojistit proti všem. Například u kancelářských povolání můžete zpravidla nejnižší stupeň vynechat. Rozhodně ale myslete na to, že toto pojištění musí krýt jak invaliditu následkem úrazu, tak následkem nemoci. Právě ta je mnohem častější.

Pozornost věnujte také pojištění pracovní neschopnosti. Pokud vás nemoc nebo úraz vyřadí na delší dobu z práce, pomůže vám minimalizovat ztrátu platu a zaplatit léčbu.

Majetkové pojištění

Zásadní je pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. První se týká samotné stavby – tedy stěn, stropů, střechy a podobně. Nevztahuje se ale na vybavení.

Pojištění domácnosti zase chrání před škodami právě vybavení, například nábytek, obrazy nebo elektroniku. A případně i podlahy nebo obložení stěn.

Většinou se vyplatí uzavřít obě pojistky. A nepodceňovat je. Pokud totiž pojistnou částku podhodnotíte, pojišťovna vám domluvené pojistné plnění sníží. A to stejným poměrem, jakým jste vy pojistku podhodnotili. Když tedy výbavu domu pojistíte na polovinu její ceny, pojišťovna vám z dohodnuté částky vyplatí také pouze polovinu. Ve finále tak získáte pouze čtvrtinu z hodnoty majetku.

Proto je důležité cenu výbavy i nemovitosti správně odhadnout. Tak, abyste neplatili zbytečně moc a zároveň pojištění nepodcenili a nedostali nízké pojistné plnění.

V případě pojištění nemovitosti proto počítejte nejen s cenou domu či bytu, ale i dalších nemovitostí, které k němu patří. Může to být třeba garáž nebo bazén. To vše se musí objevit v pojistce i v pojistné částce.

U pojištění domácnosti si zase celý byt či dům projděte, zapište veškeré vybavení a sečtěte jeho cenu. Nezapomínejte ani na zdánlivé drobnosti, jako jsou třeba knihy (když sečtete jejich cenu, může leckdy přesáhnout hodnotu televize nebo ledničky).

A pojistku nezapomínejte pravidelně aktualizovat, aby v ní bylo započítané i nové vybavení nebo růst cena domů a bytů.

Jakmile si ujasníte, jaké pojištění chcete a jaké má mít parametry, porovnejte vhodné nabídky. Pomůže vám s tím srovnání pojištění online. Stačí vybrat, o jakou pojistku máte zájem, a nastavit její podmínky. Za okamžik získáte všechny odpovídající nabídky, ze kterých si vyberete tu nejvýhodnější. A na pár kliků najdete TOP pojištění.

Doporučení banky.cz co si u pojištění pohlídat:

 • Rizika, na která se pojistka vztahuje.
 • Pojistné limity, a to jak celkové, tak sublimity pro konkrétní typy škod.
 • Spoluúčast na pojistném plnění.
 • Výluky z pojištění.

Nejčastější otázky související s pojištěním

Potřebuji si co nejrychleji sjednat havarijní pojištění a povinné ručení. Jak na to?

Jednoduše – vyzkoušejte naše služby. Jediným klikem získáte nabídky toho nejvýhodnějšího pojištění. Stačí jen nastavit potřebné parametry. A nezáleží na tom, jestli zrovna hledáte povinné ručení nebo jiné pojištění. U nás si porovnáte různé typy pojistek. Všechno navíc zvládnete přímo ze své kanceláře, obýváku nebo třeba cestou z práce. A protože denně sjednáváme stovky pojistek, máme od našich partnerů velkoobjemové slevy – a pomůžeme je využít i vám!

Jsem student a finanční poradce mých rodičů mi tvrdí, že bych měl mít životní pojištění pro případ smrti. Není to zbytečné?

Máte pravdu, že ve vašem případě nebude zřejmě pojištění pro případ smrti až tak zásadní – pokud tedy předpokládáme, že jako student neživíte rodinu a nikdo na vás není existenčně závislý. Důležitější pro vás bude spíš pojištění pro případ invalidity a trvalých následků. Pokud byste musel živit rodinu, byla by situace jiná. V každém případě doporučujeme poradit se s odborníkem, který vám připraví vhodné nabídky podle vaší současné situace.

Pojišťovna mi každý rok zdražuje povinné ručení. Oproti původní smlouvě už platím skoro o dva tisíce korun víc. Jak najdu výhodnější pojištění?

Pomůže vám s tím náš online srovnávač pojištění. Zadejte do něj potřebné parametry a za pár vteřin získáte ty nejvýhodnější nabídky. Pojištění navíc uzavřete online z pohodlí domova.

Jaké je TOP pojištění na trhu?

To se nedá jednoznačně říct. Záleží na tom, proti čemu se chcete pojistit, v jaké jste situaci, co má pojištění krýt, kolik vám má pojišťovna zaplatit nebo jaké pojistné ji plánujete posílat vy. Nejlepší je využít online porovnání nabídek. Vyberete si, o jaké pojištění máte zájem, nastavíte parametry a na jeden klik získáte ta nejvhodnější pojištění na trhu. Z nich si pak vyberete takové, které vám nejvíc vyhovuje.

Zdá se mi, že je moje pojištění zbytečně drahé. Můžu ho upravit nebo vyměnit?

Rozhodně můžete. Ozvěte se nám a společně najdeme to nejvýhodnější řešení přesně pro vás

Na co se nejčastěji ptáte u pojištění

Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti?

Pojištění nemovitosti kryje stavbu (tedy stěny, okna, střechu, stropy) bez vnitřního vybavení, jeho součástí tedy není pojištění majetku.
Pojištění domácnosti kryje škody vzniklé na věcech movitých – na vybavení domácnosti (nábytek, elektronika, koberce, záclony, oblečení, ceniny a další věci). Mezi pojištění domácnosti se mnohdy zahrnují i stavební součásti, jako jsou například plovoucí podlaha nebo kuchyňská linka. Kryje také věci uložené v garáži, sklepě a dalších vedlejších prostorech.

Jak si ověřím, jestli je moje nemovitost v povodňové zóně?

Ozvěte se nám a my to zjistíme. Každá pojišťovna stanovuje pojistné zóny jinak, proto se může stát, že někteří poskytovatelé vaši nemovitost do povodňové zóny zahrnou a další ne.

Poradíte mi i s pojištěním mobilního domu (mobilheim)?

Ano, rádi vám poradíme. Zdaleka ne každá pojišťovna totiž takové pojištění nabízí. Pokud jej potřebujete, určitě neváhejte a ozvěte se nám. Společně najdeme to správné pojištění.

Můžu si pojistit i rozestavěný dům?

Ano, můžete. Pojištění nemovitosti si sjednáte už od zahájení stavby. I na stavbě totiž hrozí poškození způsobené například povodní, záplavou, požárem, vichřicí, pádem stromu nebo vandalismem. Pojištění stavby se navíc většinou vztahuje i na stavební materiál a vybavení. Pojišťovna vám tak pomůže třeba v případě, že vám tyto věci ukradnou zloději.
Obecně platí, že je pojištění na rozestavěnou nemovitost levnější. Po zkolaudování proto musíte pojištění změnit na dokončenou nemovitost.

Moje pojišťovna mi nechce rodinný dům pojistit pro případ povodně, protože se prý nacházím v záplavové oblasti. Mám šanci ho pojistit někde jinde?

Určitě ano. Každá pojišťovna přistupuje k rizikům povodně jinak. Může se tedy stát, že některá pojišťovna vás proti povodni bez problému pojistí.

Nenašli jste, co jste hledali? Mrkněte do naší poradny, nebo se nás zeptejte.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena