Pojistník


Definice Pojistník

osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou a je pojištěna na sjednaná rizika


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k

I

#15830, Insolvence, Exekuce a insolvence, 9.11.2021

Dobrý den, chci se zeptat, jsem provozovatelem a zároveň pojistníkem auta, ale vlastníkem je můj syn. Měla jsem autonehodu a nejsem viník. Když mi vyplatí peníze za škodnou událost, budu je muset odevzdat insolvencnímu správci, když jsem v insolvenci? Nebo je dostane syn na opravu auta?

Dobrý den,

doporučuji toto konzultovat s ins. správcem. Pokud Vám např. auto slouží k zajištění příjmu (cesty do zaměstnání bez možné alternativy např. veřejnou dopravou NEBO pro podnikání), rozumný ins. správce Vám peníze na opravu auta ponechá, aby neohrozil vaše příjmy.

IU

#10375, Úrazové pojištění v insolvenci, Pojištění, 9.6.2020

Dobrý den, na úrazové a životní smlouvě o pojištění byl pojistníkem a 1. pojištěným syn a 2. pojištěným otec, který je v insolvenci. Pokud se otci stane úraz, bude v nemocnici, zůstanou mu trvalé následky a nebo zemře, vše připadá insolvenčnímu správci? Nebo by měl na něco 2. pojištěný nárok? A nebo syn jako dědic nárok?

Dobrý den,

přijde na to, jak přesně je nastavená smlouva o úrazovém a životním pojištění (kdo má kdy na jakou výplatu pojistného nárok, je-li sjednána výplata pojistného obmyšlenému v případě úmrtí pojištěného, atd.). 

T

#4491, Jak zrušit pojištění auta?, Pojištění, 23.3.2018

Dobrý den, chci se zeptat, jak se nechat vyškrtnout u pojištění auta, kde jsem jako pojistník, ale majitelem (provozovatelem) auta je manželka. Co k tomu potřebuji a musí u toho být i manželka osobně? Nebo stačí když přijdu na pobočku sám? Musím na pobočku kde byla pojistka sepsána nebo můžu jít na kteroukoli pobočku ČPP? Děkuji za odpovědi, Tomáš.

Dobrý den,

pojištění lze za běžných okolností zrušit jen 1x ročně k datu výročí smlouvy (výpověď se podává několik týdnů před datem výročí smlouvy). Při mimořádných okolnostech (převod auta na jinou osobu, atd.) lze pojištění ukončit kdykoliv k datu převodu. Zrušit smlouvu lze na kterékoliv pobočce pojišťovny a postačí k tomu pouze Vaše účast.

P

#2052, Dotaz na pojištění, Pojištění, 10.7.2015

Dobrý den, můžete mi poradit ohledně zrušení pojištění nemovitosti? Toto pojištění se automaticky obnovuje k 5.7. a já jsem ho chtěl vypovědět již 19.6. ale prý to nešlo protože se o to musí požádat nejméně 6 týdnů předem podle smlouvy. Říkali to i na pobočce kam jsem volal. (Bohužel o tom nemám písemný doklad) Existuje nějaká možnost jak se z toho vyvléknout? Ve smlouvě je dodatek, že je možno to zrušit i podle dalších ustanovení uvedených v zákoně - nevím jaká ustanovení to jsou. Podle nějakých informací se pojištění zruší když nezaplatím, ale až po čtvrt roce, kdy mi zašlou upomínkua pak budu muset zaplatit pokutu plus poměrnou část pojištění. Je takováto šesti týdení výpovědní lhůta standartní? Zdá se mi že dělají zbytečné problémy a chtějí za každou cenu aby nepřišli o pojistné za další rok. Děkuji

Dobrý den,

výpovědní lhůta pro pojištění je bohužel standardní 2-8 týdnů, u všech typů pojištění (třeba i u povinného ručení), u všech pojišťoven a pokud v dané době výpověď podána nebyla, není jak se z pojistné smlouvy během dalších 12 měsíců vyprostit. Neplatit nedoporučuji, sankce by byly horší než celoroční výše pojistného. Zákonnými důvody se myslí např. prodej nemovitosti, kdy z logiky věci už nemůžete být nadále pojistníkem. 

Já osobně nejsem zastáncem takto dlouhých výpovědních lhůt, ale nic s tím nenaděláme. Bohužel to není problém jen pojišťovnictví, ale prakticky všech odvětví - změna mobilního operátora, zdravotní pojišťovny, dodavatele energií, stavební spoření, atd.

Články o

Jak získat nejlevnější povinné ručení? 5 věcí, které ovlivňují jeho cenu

8.6.2020, Pojištění, Autor: Jan Klusák

…épojišťovny. Vybrali jsme proto 5 nejčastějších a nejdůležitějších bodů, kteréurčují, jestli máte šanci nejlevnější povinné ručení získat. 1. Věk pojistníkaJedním z nejdůležitějších ukazatelů pro konečnou cenupovinného ručení je věk pojistníka. Z hlediska pojišťovny je velký rozdíl,jestli s…

Investiční životní pojištění může přijít o státní podporu. Kvůli žalobám od klientů

27.1.2020, Pojištění, Autor: Jan Klusák

…ínek: Pojistka musí obsahovatrezervotvornou (neboli investiční) složku. Smlouvu musíte uzavřít alespoň na5 let a zároveň nejméně do svých 60 let. Pojistník i pojištěná osoba musítebýt vy. Z naspořené částky si nesmítepředčasně vybírat peníze. A na pojistném musíte zaplatitminimálně 24 000 k…

Pojišťovnický slovník

18.11.2016, Pojištění, Autor: Pavel Strašák

…kdy vbudoucnu realizují (majetková, úrazová, cestovní či odpovědnostní pojištění) Obmyšlený:příjemce pojistného plnění vpřípadě kdy jím není sám pojistník, užíváno obvykle u životního pojištění vpřípadě smrti Obnosové pojištění:při realizaci rizika/pojistné události se vyplatí přesně sjed…

Sdílená ekonomika

22.8.2016, Peníze, Autor: Jan Budín

…chce využít První klubová pojišťovna, která nejede na objem, ale na kvalitu – snaží se nabírat pouze odpovědné klienty. Zisk se dělí mezi všechny pojistníky/členy klubu, takže je každý zainteresován na zvaní do klubu pouze co nejméně rizikových klientů. Win-Win pro všechny zúčastněné Sdíle…

Orientujte se v pojištění 1

10.12.2013, Pojištění, Autor: Petr Jermář

…bnosové pojištění je sjednáváno pro rizika, kde není možné objektivně vyčíslit dopad realizace rizika. Jedná se o případy, kdy by se pojistitel a pojistník obtížně shodovali na výsledném pojistném plnění ex post, a proto je výše plnění sjednávána fixně ex ante. Spadá sem především celá kapi…