Banky.cz Podmínky pro získání půjčky 2023

Podmínky pro získání půjčky 2023

Některé půjčky jsou inzerovány jako dosažitelné „pro každého“, u jiných předem na stránkách poskytovatele vidíte, že získání bude doprovázeno splněním mnoha podmínek, přičemž ty nejnáročnější musíte splnit k získání hypotéky. Vzhledem k tomu, že hypotéka je specifickou kategorií, podmínky k jejímu získání jsme pro vás vyjmenovali a podrobně popsali v sekci podmínky hypotéky. Nyní se zaměříme jen na podmínky, které musí žadatel splnit, aby dosáhl na půjčku běžnou, či jak jí říká legislativa: na spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení.

Samostatnou kategorií pak jsou půjčky podnikatelské poskytované na základě občanského zákoníku v §2395 až 2400 a jen lidem se živnostenským listem nebo firmám. O nich v tomto článku řeč nebude.

Chcete-li spotřebitelský úvěr získat, můžete bez zkoumání podmínek půjček jít rovnou na přehled a porovnání půjček všech bank.

Ať se rozhodnete pro malou půjčku několika stovek či tisíc korun, anebo pro úvěr větší, třeba na vybavení bytu, vždycky budete poskytovatelem prověřováni – minimálně v základních otázkách stanovených Zákonem o spotřebitelském úvěru a dozorovaných Českou národní bankou. Zejména banky, ale i některé nebankovky pak nastavují ještě i další podmínky, aby snížily úvěrové riziko (riziko předlužení) na minimum. 

Podívejme se, jaké jsou aktuální podmínky pro získání půjčky v roce 2022. Obecně natrefíte na až 7 typů podmínek pro získání běžného úvěru. Každý z poskytovatelů půjček a úvěrů si podmínky půjčky sestavuje sám, v souladu s požadavky zákona. Proto bude výsledný mix vždycky trochu jiný. 

1. Věk minimální, někde i maximální

Minimální povolený věk pro získání půjčky je 18 let. Musíte tedy být plnoletí, abyste na spotřebitelský úvěr dosáhli. Zákon ale povoluje jednu výjimku: úvěr smí být poskytnut i osobě mladší 18 let, ale jen se souhlasem rodičů (zákonného zástupce) a s posvěcením tohoto souhlasu soudem. To je samozřejmě velmi výjimečná situace, ale patří k možným.

Pak je tu i věk maximální. Banky většinou chtějí, aby dlužníkovi bylo při doplacení půjčky maximálně 70 let, některé nebankovky jsou ochotné jít s věkovou hranicí ještě výš. Potkáte však i poskytovatele s nekompromisní hranicí pro splacení zůstatku půjčky 60 nebo 65 let.

2. České občanství nebo alespoň trvalý pobyt v ČR

Pomocí jednoho až dvou dokladů totožnosti musíte při žádosti o půjčku prokázat, že jste občanem České republiky, nebo že zde trvale žijete. Cizinci se zpravidla prokazují platným dokladem totožnosti ze svého státu, přidělenými čísly zdravotního a sociálního pojištění, povolením k trvalému pobytu.

3. Pravidelný příjem a hlavně možnost jej prokázat

Pro získání půjčky je logicky požadován pravidelný příjem, pomocí nějž se bude dluh splácet. V minimu případů bude stačit čestné prohlášení o příjmu, většinou jej budete muset prokázat, a to několika možnými způsoby:

 • výpisy z účtů za posledních několik měsíců (výpisy i s výdaji – banky totiž chtějí často znát i nákupní chování spotřebitele, zda například neutrácí příliš mnoho za hazard),
 • výplatní pásky v případě zaměstnance,
 • potvrzení zaměstnavatele o příjmu,
 • kopie daňového přiznání v případě živnostníka (OSVČ),
 • rozhodnutí o přiznání dávky v případě důchodců, matek na rodičovské dovolené, příjemců dalších typů sociálních dávek,
 • rozhodnutí o přiznání výsluhového příspěvku,
 • rozhodnutí soudu o výživném – a prokázání, že výživné opravdu chodí,
 • nájemní smlouvy v případě příjmů z pronajímaných bytů,
 • další typy smluv, z nichž žadateli plyne renta,
 • smlouvou o odměně pěstouna
 • i dalšími způsoby.

Na splátky všech svých úvěrů můžete dávat maximálně 50 % z vašeho čistého měsíčního příjmu (DSTI).

Poskytovatelé většinou požadují, aby zaměstnanec měl pracovní smlouvu, nikoliv jen dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). V případě dlouhodobých půjček mohou banky dokonce požadovat pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

4. Úvěruschopnost neboli bonita

Úvěruschopnost neboli bonita klienta je zapeklitá záležitost, co se definice týká. Jde v podstatě o schopnost splatit požadovaný dluh. Každý z poskytovatelů ji ale může vnímat úplně jinak, přitom každý poskytovatel ji vždy musí ověřit - i při půjčce v hodnotě několika set korun.

Bonita, z níž se pak stanoví tzv. úvěrové skóre, se skládá z několika základních složek, přičemž každý z poskytovatelů může klást důraz na jiný mix těchto složek. Počítejte s tím, že u větších dluhů bude bonita zkoumána z pohledu všech jejích následně uvedených částí, u tzv. „rychlých“ půjček pak bonitou může být třeba jen aktuální majetek žadatele.

Z čeho se většinou skládá bonita žadatele o půjčku:

 • výše příjmů – vždy v poměru k velikosti a ceně požadované půjčky, k ostatním závazkům,
 • jistota příjmů v budoucnosti – splácet půjčku může dobře jen ten, kdo bude i v budoucnu získávat dostatečný příjem. Ten má zajištěn zaměstnanec s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, živnostník s dobrou historií i prognózou podnikání nebo třeba důchodce, jehož pravidelná dávka je garantována doživotně, pravděpodobně i rentiér, pronajímatel atd.
 • závazky – ani ty nejvyšší příjmy nic neřeší, když jsou závazky příliš velké. Proto jsou pro úvěruschopnost důležité i další pravidelné a povinné platby žadatele, jako jsou nájem, platby za energie, splátky dalších půjček, případné alimenty, ale pozor, počítá se sem i kreditní karta nebo kontokorent – o a to i v momentech, kdy je nevyužíváte,
 • úvěrová a platební historie – jak žadatel splácel své dřívější půjčky a nákupy na splátky, ale i jak splácí faktury za telefon, za energie, za internetové připojení, apod. V registrech dlužníků se sledují pozitivní i negativní záznamy, většina poskytovatelů netoleruje exekuce. Při insolvenci ani dlužník žádnou půjčku přijmout nesmí – jinak se insolvence ruší. Banky nejčastěji nahlížejí do registrů BRKI, NRKI, REPI nebo SOLUS,
 • majetek – i majetek je důležitou částí bonity, pro některé poskytovatele v podstatě jedinou. Protože počítají s tím, že když nebude dlužník splácet, bude v exekuci co zabavit a čím dluh umořit. Nemovitý majetek je samozřejmě důležitou součástí všech zajištěných úvěrů – nejen hypoték,
 • rezervy – jinými slovy kolik z příjmů si žadatel odkládá stranou? Finanční rezervy může využít v případě náhlého výpadků příjmů způsobeného třeba nemocí, péčí o dítě, ztrátou zaměstnání, sezónním výkyvem v podnikání apod. Rezervy jsou nedílnou součástí zdravého rodinného rozpočtu – a je nutné je mít vždy, i když žádáte o úvěr, respektive: zejména tehdy, kdy žádáte o půjčku!

Nutno dodat, že bonitu lze navýšit přidáním spoludlužníka nebo ručitele. Tím se v očích banky poskytující půjčku stane žadatel mnohem spolehlivějším dlužníkem s nižším rizikem nesplácení.

5. Podrobnější informace o zaměstnavateli nebo o podnikání

U vyšších dluhů budou zejména banky zkoumat vašeho zaměstnavatele, nebo vaše podnikání (přestože si berete osobní úvěr). Je to dáno tím, že banky chtějí mít jistotu vašich příjmů i ve vzdálenější budoucnosti, když si půjčku berete například na deset let. U menších úvěrů v hodnotě půjčky do 250 000 korun se s tímto požadavkem většinou nesetkáte.

6. Účet vedený v bance, u níž o půjčku požádáte

Některé banky budou chtít, abyste u nich měli založen běžný účet – na něj vám půjčku pošlou. Ale potkáte se i s bankami, které toto požadovat nebudou a peníze pošlou na jakýkoliv účet. Můžete proto vybírat i podle toho, jak vstříc která banka vychází.

7. V případě online půjčky (bankovní i nebankovní): email a telefon

Jakmile se rozhodnete, že si půjčku vyřídíte on-line, bez návštěvy pobočky banky nebo nebankovky, neobejdete se bez dalších podmínek. Je to mobilní telefon, na kterém vás budou kontaktovat operátoři poskytovatele a kam vám také přijde bezpečnostní kód pro podpis smlouvy. Nepůjde to ani bez emailu, na nějž vám poskytovatel pošle smlouvu k prostudování.

Bankovní účet pro nebankovní půjčky nepotřebujete vždy, protože některé nebankovky umějí zaslat peníze v hotovosti (fyzicky). Rychlé půjčky se vyzvedávají třeba na poště, na čerpací stanici, v trafice, kurýr může přivézt peníze dokonce až domů. Stejným způsobem se pak peníze i vracejí. Stále ale platí, že půjčky v hotovosti jsou nejdražší varianty úvěrů! Mnohem levnější v RPSN jsou půjčky na účet od bank, levnější jsou i půjčky od některých renomovanějších nebankovek.

Na půjčku (a její schválení) nikdy není nárok předem. Poskytovatel má plné právo se rozhodnout zcela podle svých podmínek půjček. K zaslání peněz na váš účet nebo na vaši adresu banku či nebankovku zavazuje až smlouva o úvěru, pokud ji s vámi podepíše. Případné zamítnutí půjčky vám poskytovatel sdělí. Má rovněž povinnost uvést, které registry prohledával.

Shrnutí podmínek poskytnutí půjčky

Pro získání půjčky je nutno splnit několik základních podmínek, které se však liší napříč bankami i nebankovními společnostmi. O které podmínky jde především?

Musíte mít správný věk, být občanem ČR nebo tu pobývat trvale, mít dostatečný a pravidelný příjem, který je zajištěn i do budoucna. Závazky můžete být zatíženi jen do určité míry a vaše předpokládané příjmy musí odpovídat splácení půjčky i úroku. Musíte mít přijatelnou úvěrovou a platební historii, dostatečný majetek a u větších půjček i finanční rezervy. Nezřídka bude podmínkou též vlastnictví účtu vedeného na vaše jméno. V případě online vyřízení vždycky musíte mít mobilní telefon a funkční email.

A jak dlouho trvá schválení půjčky? To je velmi individuální - některé banky dokáží schválit půjčku online, jiným to zabere týden, při hlubším prověřování žadatele o půjčku i několik týdnů. Chcete-li půjčku získat rychle, žádejte maximálně částku v nižších statisících. Bude se vám hodit kalkulačka půjčky, kterou najdete v našem přehledu a porovnání půjček. Využijte určitě některé z možností, která je v našem srovnání půjček označena tlačítkem sjednat online.

Jednou z finančně nejvýhodnějších půjček online je třeba půjčka od Zonky. Můžete si vybrat jejich nejlevnější půjčku, nebo také refinancování půjček.  On-line za pár minut lze vyřídit třeba minutovou půjčku od Raiffeisen banky.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena