Banky.cz Účet chráněný před exekucí - kdy pomůže

Účet chráněný před exekucí - kdy pomůže

Od 1.7.2021 si můžeme nechat v bance založit tzv. chráněný účet, na který exekutor nedosáhne, nedokáže z něj nic zabavit. Na první pohled to vypadá spíš jako pohádka - mít účet, kam exekutor nesmí. Pohádka to ale není, chráněný účet před exekucí opravdu ochrání, i když zdaleka ne všechno. Jak je to s chráněným bankovním účtem pro dlužníky, co dokáže před exekutorem nedobytně uzamknout? Kdo si může nechat založit chráněný účet a jak postupovat, dá se z něj pak třeba platit kartou? Kolik stojí chráněný účet a kdy bude dlužníkovi zrušen? To je spousta otázek, na něž je vhodné znát odpovědi ještě předtím, než se do banky pro založení chráněného účtu vydáte.

Naše tipy

Co umí chráněný účet?

Podstatou chráněného účtu je ochrana nezabavitelné části příjmu dlužníka, který má exekuci na svůj bankovní účet. Od července 2021 je exekucí nepostižitelná část příjmu stanovena na trojnásobek životního minima, což je 11 580 Kč měsíčně (pro druhou polovinu roku 2021). Tato částka zůstane na chráněném účtu dlužníkovi k dispozici, i kdyby měl třeba pět exekucí najednou. Z něčeho prostě žít musí.

Pokud si dlužník zřídí chráněný účet, exekuce se části jeho peněz vůbec nedotkne a on bude moci s chráněnými penězi běžně zacházet, platit kartou, nechat si přičítat úroky (pokud banka nějaké dá), nechat si připisovat vratky za platby kartou apod.

Jediné, co tu možné nebude, je posílání příjmu nebo jiných peněz přímo na chráněný účet.

Ten totiž neslouží k ochraně všech peněz před exekucí, ale jen k ochraně zákonem dané nezabavitelné části mzdy/platu/výdělku z podnikání. Dodejme jen, že exekutoři často z banky brali i tuto nezabavitelnou částku, zákony navíc byly tak nešikovně nastaveny, že banka měla povinnost nechat dlužníka, aby si jednou jedinkrát za celou dobu exekuce vybral nezabavitelnou část svého příjmu, zbytek mohl až do posledního haléře shrábnout exekutor.

Takže co to je chráněný účet?

Chráněný účet je vlastně téměř klasickým účtem v bance, ale chráněným před exekutory. Banky mají povinnost jej založit na žádost toho dlužníka, který má na účtu u této banky vyhlášenu exekuci.

Jeden člověk může mít v celé ČR jen jeden chráněný účet – výběr konkrétní banky, pokud máte exekucí obstavených více účtů ve více bankách, je na vás, zákon vyžaduje jen to, aby byl chráněný účet jakýmsi zrcadlem běžného účtu obstaveného exekucí. 

Ovšem pozor, poslat na chráněný bankovní účet peníze dokáže jen ta banka, která chráněný účet zřídila! Navíc pouze ve výši nezabavitelné části příjmu. Nikdo jiný peníze na chráněný účet nepropašuje.

Ale odkud je banka pošle? Z původního účtu obstaveného exekucí. Banka má totiž povinnost nejprve odeslat chráněnou část příjmu na chráněný účet (je-li zřízen), pak teprve vyhovět požadavkům exekutorů a odeslat jim zbytek peněz z účtu obstaveného exekucí. To platí i v situaci, kdy účet sice ještě není zřízen, ale klient už o jeho založení správně požádal.

Co stálo u myšlenky zrodu chráněného účtu?

Nezabavitelnou část mzdy, důchodu, dávek, mateřské, výsluhy nebo třeba pojistného plnění dlužníkovi sice garantuje zákon, ale stát dlouhá léta nebyl schopen tuto garanci realizovat, neboť spoléhal na soudnost exekutorů a na jejich znalost zákonů a s nimi souvisejících předpisů.

Takže legislativa sice stanovovala nezabavitelné částky a nezabavitelná minima, která občas i aktualizovala, ale mnoha dlužníkům to k ničemu nebylo, neboť exekutoři zabavili všechny peníze, včetně těch, které podle platných předpisů zabavit nikdy nesměli. Zkušenosti mnoha dlužníků ukazují, že nezabavitelnost exekutory zkrátka nezajímala, jak to často pozorujeme i u mobiliárních exekucí (na majetek).

Neutěšená situace vyháněla spoustu dlužníků do tzv. šedé zóny, kdy si nechávali peníze za práci vyplácet „na ruku“, samozřejmě bez zdanění a odvodů na pojištění, případně si výplatu (již okleštěnou exekucí na mzdu) nechali posílat na účty svých příbuzných a známých, nebo žádali zaměstnavatele (často neúspěšně) o vyplácení mzdy v hotovosti.

Zejména první jmenovaná situace, tedy přesun dlužníka do šedé zóny bez daní i pojištění, vedla k tomu, že věřitel se se svou pohledávkou v podstatě musel rozloučit a dlužník se dlouhodobě připravoval o základ pro starobní důchod, a nejen o ten.

Chráněný účet by měl zlepšit situaci dlužníků i věřitelů

Teprve po cirka třiceti letech sledování exekutorských praktik českému státu “došlo”, že když exekutorům posvětil činnost na tržním principu, půjdou a priori po výkonu - pravidla, nepravidla. Co je tím tržním principem? Zakázky od věřitelů získávají jen úspěšně vymáhající exekutoři. Věřitel přitom nezkoumá, která část příjmů byla dlužníkovi zabavena. Je spokojen, že se pro něj pohledávka úspěšně vymáhá, takže se na stejného exekutora obrátí i příště, ať věřitelův další dlužník bydlí kdekoliv.

S novinkou v podobě chráněného účtu 2021 zůstává tržní princip mezi exekutory zachován, aby se udržela efektivita vymáhání neplacených dluhů, protože ty se zkrátka platit musejí, dlužné peníze nepatří dlužníkovi, ale někomu úplně jinému. Dlužník však vždy už bude mít zajištěnu nezabavitelnou část jeho příjmu a bude s ní moci nakládat podle svých životních potřeb.

Ve výsledku by tento krok měl zlepšit situaci věřitelů, jejichž dluhy budou snadněji vymahatelné, ale i dlužníků, kteří nebudou muset kvůli exekucím vymýšlet cesty, jak si zajistit alespoň základní prostředky pro živobytí, navíc se nebudou připravovat o částky na budoucích penzích a zůstanou plnohodnotně pojištěni i v oblasti zdravotní péče nebo pro případ nemoci (zaměstnanec).

Chráněný účet jen pro dlužníky!

Chráněný účet si může založit jen ten, kdo má vyhlášenu exekuci na účet – založení není možné jako prevence, vždy až s exekucí. A jak se o exekuci dozvíte? Exekutor má povinnost vám zaslat výzvu k uhrazení dluhu, na které vám dá 30 dní. Po uplynutí této lhůty exekutor může i bez vašeho vědomí obstavit všechny vaše bankovní účty.

Většinou se pak o exekuci dozvíte při platbě kartou nebo při výběru z bankomatu – ani jedna z transakcí totiž neproběhne. Při náhledu do bankovnictví pak uvidíte všechny detaily, včetně nových poplatků bance za správu exekucí obstaveného účtu.

Jak založit chráněný účet?

Podle pokynů zveřejněných Českou národní bankou, máte coby dlužník s exekucí na účet postupovat při zakládání chráněného účtu následovně:

 • Nechat si potvrdit, že jste příjemcem tzv. chráněného příjmu (vysvětlíme níže). Formulář potvrzení o chráněném příjmu najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti, odkud jej stáhnete v podobě dokumentu. Potvrzení o chráněném příjmu se vystavuje na základě požadavku § 304d odst. 1 občanského soudního řádu. Jestliže vám chráněný příjem chodí z více zdrojů a na více účtů, nechte si jej přesměrovat pouze na jeden účet, a to vždy pomocí písemné žádosti. Jen pozor, například správa sociálního zabezpečení má na přesměrování výplaty dávek i důchodu celé tři měsíce.
 • Potvrzení o chráněném příjmu zašlete exekutorovi nebo jinému orgánu, který exekuci Vašeho platebního účtu nařídil. Jestliže máte více exekucí, stačí komunikovat jen s jedním exekutorem. Musíte jej také požádat, aby vystavil potvrzení o čísle účtu, ze kterého vám chráněný příjem chodí, dále o čísle účtu obstaveného exekucí, z něhož vám bude na budoucí chráněný účet převáděna chráněná část příjmu.
 • Jakmile máte v rukou potřebná potvrzení, je na čase navštívit vaši banku (pravděpodobně to půjde jen osobně na pobočce) a požádat ji o zřízení chráněného účtu. Ta celý proces během několika dní dokončí právě na základě potvrzení od exekutora.

Hledáte chráněný účet bez poplatků?

Legislativa vyžaduje, aby byl chráněný účet veden bankami zcela bez dalších nákladů. Dlužník už i tak platí vysoké poplatky za účet obstavený exekucí. U chráněného účtu speciální poplatky za správu nebudou. Banka tu smí účtovat jen to, co požaduje po klientech při vedení běžného bankovního účtu – tedy běžné poplatky například za výběr z bankomatu, za transakce apod.

Je proto výhodné, pokud máte obstaveny účty ve více bankách, vybrat si pro vedení chráněného účtu tu banku, která nabízí běžné účty zcela zdarma. Díky tomu ušetříte na všech budoucích transakcích. Preventivní založení chráněného účtu sice možné není, ale preventivně bychom měli s možností exekuce počítat, a rovnou si zřizovat ty nejvýhodnější běžné účty.

Co je zdrojem chráněného příjmu?

Co se chráněného příjmu týká, může vám chodit v podobě platu (i z brigády), tržeb z podnikání, odměny členů zastupitelstva, odstupného, nemocenské, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, pohledávek z podnikání, dále v podobě autorských odměn, důchodu, výživného, dávek státní sociální podpory (ale jen když nejsou vyplaceny jednorázově), mateřské, výsluhového příspěvku, pojistného plnění, dědictví, penzijního spoření i jiných produktů finančního trhu apod.

Tyto příjmy generují tzv. chráněný příjem, který je exekutorem nezabavitelný. V druhé polovině roku 2021 je chráněný příjem nastaven na trojnásobek životního minima – a tyto peníze jsou odesílány na chráněný účet (je-li zřízen), exekuovaný dlužník s nimi pak může běžně zacházet. Vše, co je nad tuto částku, si bere exekutor, samozřejmě s výjimkou příjmů, které jsou nezabavitelné celé (viz níže).

Které příjmy exekutor nikdy nesmí zabavit?

Výše uvedený výčet působí docela komplexně, ale i tak zůstávají ještě nějaké příjmy, které exekuci nepodléhají nikdy – a které tedy také budou chodit na chráněný účet (resp. nejprve na exekucí obstavený účet a z něj je banka pošla na účet chráněný).

Exekucí se podle obč. soudního řádu nikdy nesmějí zabavit následující peněžní prostředky:

 • hotovost do výše trojnásobku životního minima,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi, typicky příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci,
 • jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, například jednorázově vyplacená dávka pěstounské péče, příspěvek na bydlení,
 • příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči,
 • pojistné plnění určené na opravu nebo znovuvybudování bydlení,
 • pohledávky, které dlužník nabyl jako substituční jmění,
 • z důchody nikdy nesmí být stržena ta částka, která jde na úhradu za pobyt v ústavu sociální péče a k tomu částka, které odpovídá výši kapesného v tomto ústavu.

Jak se ruší chráněný účet?

Vzhledem k tomu, že chráněný účet je spojen s exekucí, zruší banka tuto ochranu následující den po skončení exekuce, ale též na druhý den poté, co je zrušen původní účet, na nějž byly hlášeny příchozí chráněné příjmy (příjem), a to i bez ukončení samotné exekuce. Vaší povinností pak je vyžádat si od banky potvrzení o zrušení ochrany před exekucí na tomto účtu a jeho zaslání všem, kdo vám chráněný příjem vyplácejí.

Může se stát, že u banky máte ještě další obstavený účet. V tomto případě vás banka vyzve, abyste do 14 dní určili jiný obstavený účet, z nějž bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem v zákonem stanovené výši. Když této lhůty nevyužijete, chráněný účet zanikne. A jestliže o něj nakonec budete stát, celý proces zřízení bude nutno absolvovat od začátku.

Vy číslo nově určeného účtu pro příjem chráněného příjmu musíte sdělit exekutorovi – a ten jej sdělí osobám, které Vám chráněný příjem vyplácejí. A tyto osoby (zaměstnavatel, „sociálka“) vám nově musejí zasílat chráněný příjem na Vámi takto nově určený obstavený účet.

V čem chráněný účet pomůže dlužníkům a v čem zase věřitelům?

Pomoc dlužníkům je nasnadě: V případě exekuce na účet se nestane, že by dlužník zůstal úplně bez koruny, zcela bez prostředků k základnímu živobytí, a to i v situaci, kdy pracuje a kdy mu zaměstnavatel odmítne vyplácet mzdu v hotovosti.

Jak ale chráněný účet pomůže věřitelům? Díky ochraně základní úrovně příjmu nebude dlužník mít už tak velkou potřebu schovávat se v šedé zóně ekonomiky, pracovat načerno nebo se spoléhat na jiné lidi, na jejichž účty si s velkou mírou rizika nechá zasílat svou výplatu. To znamená, že se exekutoři dostanou k zabavitelné části příjmu mnohem snáze a ve více případech, bude moci ubýt mobiliárních exekucí, které jsou málo efektivní, a věřitelé díky tomu všemu častěji získají zpět to, co jim náleží.

Shrňme vše do stručného závěru

Chráněný účet je novinkou roku 2021, a tak není divu, že je potřeba toho kolem něj spoustu vysvětlit. Přestože jste se toho v textu dočetli opravdu moc, je ve výsledku chráněný účet pro dlužníky krokem vstříc běžnému životu. Založit jej musí kterákoliv vámi oslovená banka, v níž vy máte účet obstavený exekucí. Ale pozor, chráněný účet smí být na každého dlužníka jen jeden, v jedné bance.

Pro jeho založení je potřeba získat od exekutora potvrzení o čísle účtu, na které vám je posílán tzv. chráněný příjem, tedy výplata, tržby z podnikání, důchod, pravidelně vyplácené dávky, mateřská, rodičovská, nemocenská a další příjmy, které podléhají exekuci.

Chráněný účet pak musí být veden za stejných podmínek jako ostatní běžné účty v bance, tedy bez speciálních poplatků. Počítat ale musíte s běžnými náklady na výběr z bankomatu nebo jiné transakce (pokud je banka běžně účtuje). V roce 2021 bude na chráněný účet odesílán trojnásobek životního minima, tedy 11 580 Kč měsíčně – samozřejmě za předpokladu, že příjem v takové výši opravdu máte.

Od myšlenky chráněného účtu si zákonodárce i věřitelé slibují efektivnější vymáhaní dluhů bez ohrožení dlužníkových prostředků na základní životní potřeby. Nechme se překvapit, kolik lidí bude ochotných vystoupit z pohodlné, ale zrádné šedé zóny, protože její zrádnost vyplave na povrch vždy až po mnoha letech.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena