Banky.cz Chráněný účet

Účet chráněný před exekucí - kdy pomůže dlužníkům a kdy věřitelům?

Od 1.7.2021 si můžeme nechat v bance založit tzv. chráněný účet, na který exekutor nedosáhne, nedokáže z něj nic zabavit. Na první pohled to vypadá spíš jako pohádka - mít účet, kam exekutor nesmí. Pohádka to ale není, chráněný účet před exekucí opravdu ochrání, i když zdaleka ne všechno. Jak je to s chráněným bankovním účtem pro dlužníky, co dokáže před exekutorem nedobytně uzamknout? Kdo si může nechat založit chráněný účet a jak postupovat, dá se z něj pak třeba platit kartou? Kolik stojí chráněný účet a kdy bude dlužníkovi zrušen? To je spousta otázek, na něž je vhodné znát odpovědi ještě předtím, než se do banky pro založení chráněného účtu vydáte.

Co umí chráněný účet?

Podstatou chráněného účtu je ochrana nezabavitelné části příjmu dlužníka, který má exekuci na svůj bankovní účet. Od července 2021 je exekucí nepostižitelná část příjmu stanovena na trojnásobek životního minima, což je 11 580 Kč měsíčně (pro druhou polovinu roku 2021). Tato částka zůstane na chráněném účtu dlužníkovi k dispozici, i kdyby měl třeba pět exekucí najednou. Z něčeho prostě žít musí.

Pokud si dlužník zřídí chráněný účet, exekuce se části jeho peněz vůbec nedotkne a on bude moci s chráněnými penězi běžně zacházet, platit kartou, nechat si přičítat úroky (pokud banka nějaké dá), nechat si připisovat vratky za platby kartou apod.

Jediné, co tu možné nebude, je posílání příjmu nebo jiných peněz přímo na chráněný účet.

Ten totiž neslouží k ochraně všech peněz před exekucí, ale jen k ochraně zákonem dané nezabavitelné části mzdy/platu/výdělku z podnikání. Dodejme jen, že exekutoři často z banky brali i tuto nezabavitelnou částku, zákony navíc byly tak nešikovně nastaveny, že banka měla povinnost nechat dlužníka, aby si jednou jedinkrát za celou dobu exekuce vybral nezabavitelnou část svého příjmu, zbytek mohl až do posledního haléře shrábnout exekutor.

Takže co to je chráněný účet?

Chráněný účet je vlastně téměř klasickým účtem v bance, ale chráněným před exekutory. Banky mají povinnost jej založit na žádost toho dlužníka, který má na účtu u této banky vyhlášenu exekuci.

Jeden člověk může mít v celé ČR jen jeden chráněný účet – výběr konkrétní banky, pokud máte exekucí obstavených více účtů ve více bankách, je na vás, zákon vyžaduje jen to, aby byl chráněný účet jakýmsi zrcadlem účtu obstaveného exekucí. 

Ovšem pozor, poslat na chráněný bankovní účet peníze dokáže jen ta banka, která chráněný účet zřídila! Navíc pouze ve výši nezabavitelné části příjmu. Nikdo jiný peníze na chráněný účet nepropašuje.

Ale odkud je banka pošle? Z původního účtu obstaveného exekucí. Banka má totiž povinnost nejprve odeslat chráněnou část příjmu na chráněný účet (je-li zřízen), pak teprve vyhovět požadavkům exekutorů a odeslat jim zbytek peněz z účtu obstaveného exekucí. To platí i v situaci, kdy účet sice ještě není zřízen, ale klient už o jeho založení správně požádal.

Co stálo u myšlenky zrodu chráněného účtu?

Nezabavitelnou část mzdy, důchodu, dávek, mateřské, výsluhy nebo třeba pojistného plnění dlužníkovi sice garantuje zákon, ale stát dlouhá léta nebyl schopen tuto garanci realizovat, neboť spoléhal na soudnost exekutorů a na jejich znalost zákonů a s nimi souvisejících předpisů.

Takže legislativa sice stanovovala nezabavitelné částky a nezabavitelná minima, která občas i aktualizovala, ale mnoha dlužníkům to k ničemu nebylo, neboť exekutoři zabavili všechny peníze, včetně těch, které podle platných předpisů zabavit nikdy nesměli. Zkušenosti mnoha dlužníků ukazují, že nezabavitelnost exekutory zkrátka nezajímala, jak to často pozorujeme i u mobiliárních exekucí (na majetek).

Neutěšená situace vyháněla spoustu dlužníků do tzv. šedé zóny, kdy si nechávali peníze za práci vyplácet „na ruku“, samozřejmě bez zdanění a odvodů na pojištění, případně si výplatu (již okleštěnou exekucí na mzdu) nechali posílat na účty svých příbuzných a známých, nebo žádali zaměstnavatele (často neúspěšně) o vyplácení mzdy v hotovosti.

Zejména první jmenovaná situace, tedy přesun dlužníka do šedé zóny bez daní i pojištění, vedla k tomu, že věřitel se se svou pohledávkou v podstatě musel rozloučit a dlužník se dlouhodobě připravoval o základ pro starobní důchod, a nejen o ten.

Chráněný účet by měl zlepšit situaci dlužníků i věřitelů

Teprve po cirka třiceti letech sledování exekutorských praktik českému státu “došlo”, že když exekutorům posvětil činnost na tržním principu, půjdou a priori po výkonu - pravidla, nepravidla. Co je tím tržním principem? Zakázky od věřitelů získávají jen úspěšně vymáhající exekutoři. Věřitel přitom nezkoumá, která část příjmů byla dlužníkovi zabavena. Je spokojen, že se pro něj pohledávka úspěšně vymáhá, takže se na stejného exekutora obrátí i příště, ať věřitelův další dlužník bydlí kdekoliv.

S novinkou v podobě chráněného účtu 2021 zůstává tržní princip mezi exekutory zachován, aby se udržela efektivita vymáhání neplacených dluhů, protože ty se zkrátka platit musejí, dlužné peníze nepatří dlužníkovi, ale někomu úplně jinému. Dlužník však vždy už bude mít zajištěnu nezabavitelnou část jeho příjmu a bude s ní moci nakládat podle svých životních potřeb.

Ve výsledku by tento krok měl zlepšit situaci věřitelů, jejichž dluhy budou snadněji vymahatelné, ale i dlužníků, kteří nebudou muset kvůli exekucím vymýšlet cesty, jak si zajistit alespoň základní prostředky pro živobytí, navíc se nebudou připravovat o částky na budoucích penzích a zůstanou plnohodnotně pojištěni i v oblasti zdravotní péče nebo pro případ nemoci (zaměstnanec).

chráněný účet jen pro dlužníky!

Chráněný účet si může založit jen ten, kdo má vyhlášenu exekuci na účet – založení není možné jako prevence, vždy až s exekucí. A jak se o exekuci dozvíte? Exekutor má povinnost vám zaslat výzvu k uhrazení dluhu, na které vám dá 30 dní. Po uplynutí této lhůty exekutor může i bez vašeho vědomí obstavit všechny vaše bankovní účty.

Většinou se pak o exekuci dozvíte při platbě kartou nebo při výběru z bankomatu – ani jedna z transakcí totiž neproběhne. Při náhledu do bankovnictví pak uvidíte všechny detaily, včetně nových poplatků bance za správu exekucí obstaveného účtu.

Jak založit chráněný účet?

Podle pokynů zveřejněných Českou národní bankou, máte coby dlužník s exekucí na účet postupovat při zakládání chráněného účtu následovně:

 • Nechat si potvrdit, že jste příjemcem tzv. chráněného příjmu (vysvětlíme níže). Formulář potvrzení o chráněném příjmu najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti, odkud jej stáhnete v podobě dokumentu. Potvrzení o chráněném příjmu se vystavuje na základě požadavku § 304d odst. 1 občanského soudního řádu. Jestliže vám chráněný příjem chodí z více zdrojů a na více účtů, nechte si jej přesměrovat pouze na jeden účet, a to vždy pomocí písemné žádosti. Jen pozor, například správa sociálního zabezpečení má na přesměrování výplaty dávek i důchodu celé tři měsíce.
 • Potvrzení o chráněném příjmu zašlete exekutorovi nebo jinému orgánu, který exekuci Vašeho platebního účtu nařídil. Jestliže máte více exekucí, stačí komunikovat jen s jedním exekutorem. Musíte jej také požádat, aby vystavil potvrzení o čísle účtu, ze kterého vám chráněný příjem chodí, dále o čísle účtu obstaveného exekucí, z něhož vám bude na budoucí chráněný účet převáděna chráněná část příjmu.
 • Jakmile máte v rukou potřebná potvrzení, je na čase navštívit vaši banku (pravděpodobně to půjde jen osobně na pobočce) a požádat ji o zřízení chráněného účtu. Ta celý proces během několika dní dokončí právě na základě potvrzení od exekutora.

Hledáte chráněný účet bez poplatků?

Legislativa vyžaduje, aby byl chráněný účet veden bankami zcela bez dalších nákladů. Dlužník už i tak platí vysoké poplatky za účet obstavený exekucí. U chráněného účtu speciální poplatky za správu nebudou. Banka tu smí účtovat jen to, co požaduje po klientech při vedení běžného bankovního účtu – tedy běžné poplatky například za výběr z bankomatu, za transakce apod.

Je proto výhodné, pokud máte obstaveny účty ve více bankách, vybrat si pro vedení chráněného účtu tu banku, která nabízí běžné účty zcela zdarma. Díky tomu ušetříte na všech budoucích transakcích. Preventivní založení chráněného účtu sice možné není, ale preventivně bychom měli s možností exekuce počítat, a rovnou si zřizovat ty nejvýhodnější běžné účty.

Co je zdrojem chráněného příjmu?

Co se chráněného příjmu týká, může vám chodit v podobě platu (i z brigády), tržeb z podnikání, odměny členů zastupitelstva, odstupného, nemocenské, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, pohledávek z podnikání, dále v podobě autorských odměn, důchodu, výživného, dávek státní sociální podpory (ale jen když nejsou vyplaceny jednorázově), mateřské, výsluhového příspěvku, pojistného plnění, dědictví, penzijního spoření i jiných produktů finančního trhu apod.

Tyto příjmy generují tzv. chráněný příjem, který je exekutorem nezabavitelný. V druhé polovině roku 2021 je chráněný příjem nastaven na trojnásobek životního minima – a tyto peníze jsou odesílány na chráněný účet (je-li zřízen), exekuovaný dlužník s nimi pak může běžně zacházet. Vše, co je nad tuto částku, si bere exekutor, samozřejmě s výjimkou příjmů, které jsou nezabavitelné celé (viz níže).

Které příjmy exekutor nikdy nesmí zabavit?

Výše uvedený výčet působí docela komplexně, ale i tak zůstávají ještě nějaké příjmy, které exekuci nepodléhají nikdy – a které tedy také budou chodit na chráněný účet (resp. nejprve na exekucí obstavený účet a z něj je banka pošla na účet chráněný).

Exekucí se podle obč. soudního řádu nikdy nesmějí zabavit následující peněžní prostředky:

 • hotovost do výše trojnásobku životního minima,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi, typicky příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci,
 • jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, například jednorázově vyplacená dávka pěstounské péče, příspěvek na bydlení,
 • příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči,
 • pojistné plnění určené na opravu nebo znovuvybudování bydlení,
 • pohledávky, které dlužník nabyl jako substituční jmění,
 • z důchody nikdy nesmí být stržena ta částka, která jde na úhradu za pobyt v ústavu sociální péče a k tomu částka, které odpovídá výši kapesného v tomto ústavu.

Jak se ruší chráněný účet?

Vzhledem k tomu, že chráněný účet je spojen s exekucí, zruší banka tuto ochranu následující den po skončení exekuce, ale též na druhý den poté, co je zrušen původní účet, na nějž byly hlášeny příchozí chráněné příjmy (příjem), a to i bez ukončení samotné exekuce. Vaší povinností pak je vyžádat si od banky potvrzení o zrušení ochrany před exekucí na tomto účtu a jeho zaslání všem, kdo vám chráněný příjem vyplácejí.

Může se stát, že u banky máte ještě další obstavený účet. V tomto případě vás banka vyzve, abyste do 14 dní určili jiný obstavený účet, z nějž bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem v zákonem stanovené výši. Když této lhůty nevyužijete, chráněný účet zanikne. A jestliže o něj nakonec budete stát, celý proces zřízení bude nutno absolvovat od začátku.

Vy číslo nově určeného účtu pro příjem chráněného příjmu musíte sdělit exekutorovi – a ten jej sdělí osobám, které Vám chráněný příjem vyplácejí. A tyto osoby (zaměstnavatel, „sociálka“) vám nově musejí zasílat chráněný příjem na Vámi takto nově určený obstavený účet.

V čem chráněný účet pomůže dlužníkům a v čem zase věřitelům?

Pomoc dlužníkům je nasnadě: V případě exekuce na účet se nestane, že by dlužník zůstal úplně bez koruny, zcela bez prostředků k základnímu živobytí, a to i v situaci, kdy pracuje a kdy mu zaměstnavatel odmítne vyplácet mzdu v hotovosti.

Jak ale chráněný účet pomůže věřitelům? Díky ochraně základní úrovně příjmu nebude dlužník mít už tak velkou potřebu schovávat se v šedé zóně ekonomiky, pracovat načerno nebo se spoléhat na jiné lidi, na jejichž účty si s velkou mírou rizika nechá zasílat svou výplatu. To znamená, že se exekutoři dostanou k zabavitelné části příjmu mnohem snáze a ve více případech, bude moci ubýt mobiliárních exekucí, které jsou málo efektivní, a věřitelé díky tomu všemu častěji získají zpět to, co jim náleží.

Shrňme vše do stručného závěru

Chráněný účet je novinkou roku 2021, a tak není divu, že je potřeba toho kolem něj spoustu vysvětlit. Přestože jste se toho v textu dočetli opravdu moc, je ve výsledku chráněný účet pro dlužníky krokem vstříc běžnému životu. Založit jej musí kterákoliv vámi oslovená banka, v níž vy máte účet obstavený exekucí. Ale pozor, chráněný účet smí být na každého dlužníka jen jeden, v jedné bance.

Pro jeho založení je potřeba získat od exekutora potvrzení o čísle účtu, na které vám je posílán tzv. chráněný příjem, tedy výplata, tržby z podnikání, důchod, pravidelně vyplácené dávky, mateřská, rodičovská, nemocenská a další příjmy, které podléhají exekuci.

Chráněný účet pak musí být veden za stejných podmínek jako ostatní běžné účty v bance, tedy bez speciálních poplatků. Počítat ale musíte s běžnými náklady na výběr z bankomatu nebo jiné transakce (pokud je banka běžně účtuje). V roce 2021 bude na chráněný účet odesílán trojnásobek životního minima, tedy 11 580 Kč měsíčně – samozřejmě za předpokladu, že příjem v takové výši opravdu máte.

Od myšlenky chráněného účtu si zákonodárce i věřitelé slibují efektivnější vymáhaní dluhů bez ohrožení dlužníkových prostředků na základní životní potřeby. Nechme se překvapit, kolik lidí bude ochotných vystoupit z pohodlné, ale zrádné šedé zóny, protože její zrádnost vyplave na povrch vždy až po mnoha letech.

Články o bankovnictví

Expobank přešla pod Banku Creditas, zatím zůstává samostatnou bankou

23.9.2022, Banka, Autor: Lenka Rutteová

Banka Creditas se stala novým majitelem původně ruské banky Expobank CZ a.s. Pro klienty Expobank se tím však nic nemění - obě banky budou v následujících letech fungovat zcela samostatně, včetně garantovaného pojištění vkladů. Transakce má být dalším impulsem k růstu Expobank CZ na českém trhu, obě banky plánují těžit ze vzájemné synergie a zázemí silného, ryze českého vlastníka.

Zhodnocení až 5,7 %. I to aktuálně nabízí stavební spoření

19.9.2022, Spoření, Autor: Jan Budín

Výnos, na který ostatní spořicí produkty nedosáhnou. To i nadále nabízí stavební spoření. Díky státní podpoře své peníze zhodnotíte až o 5,7 %. Problém je, že současná vláda uvažuje o zrušení této podpory. I kdyby k tomu však došlo, zachová si stavebko jednu zásadní výhodu, na kterou ostatní spoření nestačí.

Za předčasné splacení hypotéky zaplatíte i 70 000 Kč. Počítá s tím návrh ministerstva

12.9.2022, Hypotéka, Autor: Martin Silný

Jen několik set korun, v horším případě pár tisíc. Takové poplatky za předčasné splacení hypotéky si v současnosti účtují banky na českém trhu. Brzy se to ale změní. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která poplatky za předčasné splacení navyšuje i na desítky tisíc korun.

Čtěte více
Novinky, zajímavosti a tipy ze světa financí a bankovnictví přesně psané pro běžného uživatele


Poradna banky.cz - ptáte se

#19224, Insolvence, Exekuce a insolvence, 25.9.2022

Hezký den, jsem od roku 3/2019 v insolvenci. Řádně jsem splácel z příjmů do 2/2022. Byl mi přiznán inv. důchod 2. stupně. Mám srážku z inv. důchodu a finanční dar 1 500 Kč, který mi soud schválil a pravidelně to splácím. Otazka. Mohu požádat soud o ukončení insolvence po 3 letech? Dekuji za odpověď.

Dobrý den, toto bohužel možné není. Kratší oddlužení na 3 roky se týká starobních a invalidních důchodců ve 2-3. stupni, kteří měli přiznaný důchod k datu podání žádosti o oddlužení a pobírali jej po celé sledované období.

LH

#19223, Náhrada za dovolenou, Daně, 24.9.2022

Dobrý den, máme externí účetní, která nekomunikuje, proto se obracím zde na vás. Je možné, abych při odpracování 18 dní (108 hod) z měsíce, kdy bylo v měsíci 23 pracovních dní (138 hod) měla v řádku "odpracováno" pouze částku 21 337 Kč, když mám mzdový výměr 31 000 Kč? Neměla by tam být poměrná částka 24 261 Kč? Měla jsem 5 dní dovolenou, ta mi byla vypočtena z průměru správně. Akorát mi přišlo zvláštní, že mám na výplatní pásce hrubou mzdu stejnou jako v měsících, kdy jsem dovolenou neměla, tedy 31 000 Kč. Podotýkám, že mám zkrácený úvazek, ale to na danou věc jistě nemá vliv. Předem moc děkuji.

Dobrý den, za dovolenou se vyplácí náhrada, která se počítá z tzv. průměru pro pracovněprávní účely (PPU)  za poslední kvartál. Celkový příjem za odpracované dny a dovolenou tak nemusí být vždy roven mzdovému výměru, ale rozdíly by zde měly být minimální. Máte-li pocit, že Vám byla mzda spočítána špatně, doporučuji kontaktovat mzdovou účetní vašeho zaměstnavatele. 

J

#19222, Insolvence, Exekuce a insolvence, 24.9.2022

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem samoživitelka dvou dětí 7 a 10 let, jsem v insolvenci přes dva roky, momentálně mi zůstává z platu 18 000 Kč, čistý měsíční příjem mám okolo 30 tisíc měsíčně ze zaměstnání, tudíž zrhuba 12 tisíc odchází na insolvenci. Ale zvedly se nám náklady na bydlení a vše okolo nájemného, platíme 8 tisíc cesty do práce a do školy 5 000 Kč, elektřina 3 000 Kč plus jídlo a drogerie pouze podle toho co nám zbyde :( Chtěla bych se zeptat, zda je možné v této situaci požádat soud o snížení splátky na insolvenci. Děkuji

Dobrý den, o snížení srážek ze mzdy žádat nejde (ať už máte důvody jakékoliv), výpočet je stejný pro všechny dlužníky v insolvenci (zohledňuje vždy výši příjmu a počet vyživovaných osob). Od října však dojde k dalšímu navýšení nezabavitelného minima, tedy brzy by Vám mělo zůstávat více peněz.

AS

#19221, Zvýšení limitu pro SIPO, Platba, 24.9.2022

Dobrý den, pokud nemám stanoven žádný limit na SIPO ale platím TV, rozhlas, plyn a elektřinu a výpis mi chodí mailem, mám si zvyšovat limit?

Dobrý den, SIPO přes email bylo dosud bezplatné. Česká pošta tuto službu od října 2022 zpoplatnila (5 Kč/měsíc) a hromadně všechny své klienty vyzvala, aby si zvýšili limit pro platby min. o 5 Kč. Většina klientů nemá nastaven limit pro platby přesně na korunu, a proto se jich zvýšení plateb o 5 Kč nijak nedotkne (není třeba nic přenastavovat). Nemusíte tak nic navyšovat.

Prohlédnout další dotazy
Celkem více než 2000 přehledně členěných dotazů