Generali transformovaný fond Generali penzijní společnost


Výnos 2013 Výnos 2017 0.24
2,10 %
Výnos 2013
1,70 %
Výnos 2014
1,40 %
Výnos 2015
0,94 %
Výnos 2016
0,84 %
Výnos 2017
1,10 %
Výnos 2018
1,75 %
Výnos 2019
1,30 %
Výnos 2020
0,24 %
Výnos 2021
1,60 %
Výnos 2022
REKLAMA

Vlastnosti produktu Generali transformovaný fond Generali penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,60 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,22 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,24 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,30 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,75 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
1,10 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,84 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,94 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,40 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,70 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
2,10 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,94 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

1,60 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,40 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,22 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,70 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
2,10 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,24 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,30 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,75 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
1,10 %
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,84 %

Experti hodnotí Generali transformovaný fond Generali penzijní společnost

Generali transformovaný fond je bezpečnou formou spoření na penzi, neboť garantuje nezáporné zhodnocení, což mu ostatně ukládá zákon. Z důvodu této garance cílí na bezpečné investice, čímž provádí velmi konzervativní investiční strategii. Nízké riziko s sebou tak nese i nízké zhodnocení, které nedokáže překonat inflaci. Často je dokonce nižší než výnosy na spořicích účtech či termínovaných vkladech. Případní zájemci o vystoupení z fondu mohou využít ochrannou službu s názvem Balancovaný převod Generali PS.

Výhody Generali transformovaného fondu

  • konzervativní investiční strategie
  • garance nezáporného zhodnocení
  • výsluhová penze po 15 letech spoření (byla-li sjednána)

Nevýhody Generali transformovaného fondu

  • nízké zhodnocení neporážející inflaci
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu Generali transformovaný fond Generali penzijní společnost

Expertní hodnocení Transformovaného fondu Generali penzijní společnosti

Jakého zhodnocení v posledních letech dosahuje Generali transformovaný fond a jaké jsou jeho výsledky ve srovnání s ostatními transformovanými fondy, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen transformované fondy (v záložce nad tabulkou).

Transformovaný fond Generali penzijní společnosti je přímým následníkem původního penzijního připojištění Generali, které v České republice začalo nabízet penzijní program již v roce 1994. Koncem roku 2012 musel fond přestat přijímat nové klienty a přeměnit se na Transformovaný fond Generali penzijní společnosti. Společnost jej často prezentuje pod zkratkou „TF Generali PS“.

Fond má ze zákona o doplňkovém penzijním spoření vymezeno mnoho povinností a podmínek. Jmenujme především garanci nezáporného zhodnocení, kdy je účastníkovi zaručeno, že při řádném ukončení penzijního spoření získá zpět alespoň ty prostředky, které do fondu vložil. Celková částka smí být ponížena jen o zákonem povolené poplatky za správu a ze zhodnocení.

V případě, že by hodnota na majetkovém účtu klienta byla ve skutečnosti nižší, dorovná ji penzijní společnost z vlastního majetku. Garance se samozřejmě netýká předčasného ukončení penzijního připojištění. Generali penzijní společnost jinde takovou úroveň garance nenabízí, dokonce ani u Spořicího účastnického fondu.

Investičním cílem fondu je „zabezpečení spolehlivého výnosu a krytí nároků na dávky penzijního připojištění“. Vzhledem ke garanci nezáporné nuly se rizikovost investice ve fondu nevyjadřuje v číslech, jak jsme zvyklí u fondů penzijního spoření (například Dynamický fond Generali na stupni 5 ze 7).

Maximum prostředků je směřováno do státních dluhopisů členských zemí OECD nebo dluhopisů centrálních bank těchto států, dluhopisů mezinárodních finančních institucí, jejichž členem je Česká republika, dluhopisů a akcií obchodovaných na regulovaném trhu zemí OECD, podílových listů otevřených podílových fondů, do nástrojů peněžního trhu a dále do bezpečných aktiv typu nemovitosti nebo movité věci, ovšem jen v případě, že jejich výnosnost je natolik bezpečná, že je zabezpečena předem.

Z důvodu zákonem vyžadovaného zajištění bezpečnosti, kvality, likvidity a rentability skladby investic má Transformovaný fond Generali penzijní společnosti nastaveny následující limity jednotlivých typů investic: akcie a cenné papíry fondů kolektivního investování max 5 % skladby, peníze, termínované vklady, nástroje peněžního trhu a dluhopisy max. 30 % portfolia, celkový objem zahraničních cenných papírů a peněžních prostředků v zahraničních měnách max 30 % skladby a max 5 % smí být investováno formou bezpečných aktiv (movité a nemovité věci).

Penzijní připojištění Generali zaručuje tzv. výsluhovou penzi. Jestliže byla tato podoba penzesjednána při podpisu smlouvy o penzijním připojištění, smí si klient po 15 letech vybrat polovinu naspořených prostředků, aniž by to mělo sebemenší vliv na pokračování smlouvy nebo na státní podporu. Smlouva o penzijním připojištění pokračuje i po výběru výsluhové penze.

Nové klienty tento fond již přijímat nesmí. Nově sjednávané smějí být jen dohody se zaměstnavateli těch klientů, kterým jejich zaměstnavatelé začínají na penzijní připojištění přispívat. Očekávané zhodnocení fondu není na stránkách Generali Penze uváděno. Jak se vyvíjí skutečné zhodnocení Transformovaného fondu Generali penzijní společnosti, najdete v tabulce a grafu výše.

Penzijní připojištění Generali vzniklo již v roce 1994. V roce 2012 získal penzijní fond povolení k transformaci, čímž vznikl Transformovaný fond Generali penzijní společnosti. V roce 2020 se součástí fondu stal i Transformovaný fond České pojišťovny, neboť proběhlo sloučení obou penzijních společností při zachování obchodního názvu Generali. Generali PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům Penzijního fondu České pojišťovny, a.s., i vůči příjemcům penzí.

Depozitářem fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Setrvání v Generali transformovaném fondu je vhodné zejména pro ty klienty, kterým penzijní připojištění v nejbližších letech končí.  Z fondu by jistě neměli odcházet ani ti střadatelé, kteří vyžadují garanci nezáporného zhodnocení, a obětují mu i možné vyšší výnosy historicky poskytované Generali Dynamickým či Vyváženým fondem.

Pro zájemce o přestup do nových fondů penzijního spoření poskytuje Generali službu s názvem Balancovaný převod Generali PS. Služba funguje na principu ochrany hodnoty převáděných vkladů proti jednorázovým výkyvům na kapitálových trzích. Podobná služba u ostatních penzijních společností prozatím provozována není.

Penzijní připojištění Generali je i v Transformovaném fondu podporováno státem formou státního příspěvku a snížení daně z příjmů.

Penzijní připojištění dokáže zajistit státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč za rok za předpokladu, že klient spoří měsíčně 1 000 Kč. Minimální spořená částka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč, kdy stát přispívá 90 korunami měsíčně, celkově 1 080 korunami každý rok. Za dalších investovaných až 2 000 Kč měsíčně si může klient snížit každoroční daň z příjmů. Takže při měsíční úložce 3 000 Kč bude daň z příjmů nižší o 3 600 Kč za rok.

Celkově lze tak od státu získat až 6 360 Kč ročně (příspěvek a snížení základu daně z příjmů). Penzijní společnost Generali pomáhá klientům využít výhod od státu, a to prostřednictvím služeb PF Generali „Daňový servis“ a „Penze Info“. Za penzijní připojištění jsou fondu odváděny i poplatky za správu a ze zhodnocení – a i s nimi nutno kalkulovat.

Pokud svému zaměstnanci přispívá na penzi zaměstnavatel, i on může využít výhodnějšího zdanění penzijního připojištění. Z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) nebude zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Proto je penzijní spoření často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu

Další transformované fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena