UNIQA transformovaný fond UNIQA penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017
2,29 %
Výnos 2013
1,46 %
Výnos 2014
1,10 %
Výnos 2015
1,03%
Výnos 2016
0,76 %
Výnos 2017
0,92 %
Výnos 2018
1,26 %
Výnos 2019
0,89 %
Výnos 2020
0,51 %
Výnos 2021
N/A
Výnos 2022

Vlastnosti produktu UNIQA transformovaný fond UNIQA penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

N/A
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

0,89 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,51 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,89 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,26 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,92 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,76 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,03%
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,10 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,46 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
2,29 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

1
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
1,03%
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

N/A
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
1,10 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

0,89 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
1,46 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

n/a
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
2,29 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

0,51 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

0,80 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
0,89 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,26 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
žádné
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
0,92 %
Ostatnídalší informace o produktu
nelze sjednat
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
0,76 %

Experti hodnotí UNIQA transformovaný fond UNIQA penzijní společnost

Výhody UNIQA transformovaného fondu

  • konzervativní investiční strategie
  • garance nezáporného zhodnocení
  • výsluhová penze po 15 letech spoření (pokud byla sjednána)

Nevýhody UNIQA transformovaného fondu

  • nízké zhodnocení neporážející inflaci
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu UNIQA transformovaný fond UNIQA penzijní společnost

Expertní hodnocení Transformovaného fondu UNIQA penzijní společnosti

Jakého zhodnocení dosahuje v posledních třech letech UNIQA transformovaný fond a jak je na tom ve srovnání s ostatními transformovanými fondy, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen transformované fondy (v záložce nad tabulkou).

UNIQA transformovaný fond je jednou z mála bezpečných forem spoření na penzi - garantuje totiž nezáporné zhodnocení. Tuto povinnost ukládá zákon. Aby fond mohl garanci dodržet, cílí na bezpečné a konzervativní investice, u nichž navíc ani nehrozí riziko ze změny kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Dosahuje ale jen drobného zhodnocení, které nedokáže překonat inflaci. Mnohdy bývá nižší než na spořicích účtech či termínovaných vkladech.

Popis produktu Transformovaný fond UNIQA penzijní společnosti

Transformovaný fond UNIQA penzijní společnosti je přímým následníkem AXA penzijního připojištění. Ani AXA ale není původní, fond převzala od Credit Suisse a Winterthur. Svou činnost zahájil fond již v roce 1994 pod obchodní firmou Winterthur penzijní fond a.s. Praha. Fondem náležejícím pod značku AXA se stal v roce 2007.

Koncem roku 2012 musel fond přestat přijímat nové klienty a podstoupit transformaci. Od roku 2013 vystupoval jako Transformovaný fond AXA penzijní společnosti. V roce 2021 přešel formou fúze pod obchodní firmu UNIQA, a tak převzal i její jméno: Transformovaný fond UNIQA penzijní společnosti. UNIQA PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům penzijních fondů Axa penzijní společnosti, i vůči příjemcům penzí.

Fond má ze zákona o doplňkovém penzijním spoření vymezeny konkrétní povinnosti a podmínky.  Zmiňme například garanci nezáporného zhodnocení, kdy je účastníkovi zaručeno, že až řádně ukončí penzijní spoření, získá zpět z fondu alespoň ty prostředky, které do něj vložil. Částka smí být ponížena jen o zákonem povolené poplatky za správu a ze zhodnocení.

Pakliže by hodnota naspořených prostředků klienta byla ve fondu ve skutečnosti nižší, dorovná ji penzijní společnost z vlastního majetku. Garance se netýká předčasného ukončení penzijního připojištění, ani přechodu na doplňkové penzijní spoření. UNIQA penzijní společnost takovou úroveň garance u žádného dalšího fondu nenabízí.

Fond si nestanovuje žádné investiční cíle. Pouze kopíruje zákonem vymezené oblasti, do nichž je povoleno z transformovaných fondů investovat.  I vzhledem ke garanci nezáporné nuly se rizikovost investice ve fondu nevyjadřuje v číslech, jak to známe u penzijního spoření, například u fondu Vyváženého.

Většina prostředků z majetkových účtů klientů se investuje do státních dluhopisů členských zemí OECD nebo dluhopisů centrálních bank těchto států, dluhopisů mezinárodních finančních institucí, jejichž členem je Česká republika, dluhopisů a akcií obchodovaných na regulovaném trhu zemí OECD, podílových listů otevřených podílových fondů, do nástrojů peněžního trhu a dále do bezpečných aktiv typu nemovitosti nebo movité věci – to však jen v případě, že jejich výnosnost je zaručena předem.

Dle statutu Transformovaného fondu UNIQA jsou pro zajištění bezpečnosti, kvality, likvidity a rentability investic nastaveny tyto limity jednotlivých typů investic: podílové listy otevřených podílových fondů nesmí tvořit více než 20 % majetku fondu, hodnota akcií nesmí tvořit více než 5 % majetku, akcie od jednoho zahraničního emitenta nesmí přesáhnout 1 %, celková hodnota movitých a nemovitých věcí je omezena na max. 10 % majetku Transformovaného fondu. V neposlední řadě podílové list investičních a otevřených podílových fondů investujících do akcií jsou omezeny na 20 % majetku fondu.

Penzijní připojištění UNIQA zaručuje tzv. výsluhovou penzi. Podmínkou je, že penze byla sjednána hned při uzavírání smlouvy. Pokud ano, smí si klient po 15 letech vybrat polovinu naspořených prostředků, aniž by to mělo jakkoliv rušilo další pokračování v penzijním programu.

Nové klienty tento fond již přijímat nesmí. Nově se sjednávají pouze dohody se zaměstnavateli těch klientů, kterým zaměstnavatelé začínají přispívat na penzijní připojištění. Fond neuvádí cílené zhodnocení. Jak se vyvíjí skutečné zhodnocení Transformovaného fondu UNIQA penzijní společnosti, najdete v tabulce a grafu výše.

Depozitářem fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Setrvání v UNIQA transformovaném fondu má smysl pro ty klienty, kterým penzijní připojištění v nejbližších letech končí.  Z fondu by jistě neměli odcházet ani ti klienti, kteří stojí o garanci nezáporného zhodnocení více než o možné vyšší zhodnocení ve fondech doplňkového penzijního spoření – jinými slovy: odmítají podstoupit investiční a měnové riziko. Setrvání je vhodné samozřejmě i pro klienty, kteří si plánují vyzvednout výsluhovou penzi. Ostatním lze doporučit změnu připojištění na spoření realizované Akciovým, Konzervativním, Dluhopisovým či Vyváženým fondem.

Penzijní připojištění UNIQA je i v Transformovaném fondu podporováno státem. Konkrétně formou státního příspěvku a snížení daně z příjmů.

Penzijní připojištění dokáže zajistit státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč za rok za předpokladu, že klient spoří měsíčně 1 000 Kč. Minimální spořená částka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč, kdy stát přispívá 90 korunami měsíčně, celkově 1 080 korunami každý rok. Za dalších investovaných až 2 000 Kč měsíčně si může klient snížit každoroční daň z příjmů. Takže při měsíční úložce 3 000 Kč bude daň z příjmů nižší o 3 600 Kč za rok.

Z měsíčních úložek nad tisíc korun si může účastník snížit daňový základ daně z příjmů. Ten lze snižovat až do 3 000 Kč měsíční úložky, kdy se daň z příjmů snižuje nejvíce, konkrétně o 3 600 Kč za rok. Takže když to sečteme, celkově klient může získat od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost UNIQA průběžně sleduje daňovou optimalizaci účastníků díky online službě PF UNIQA „Daňové optimum“.

Pokud svému zaměstnanci přispívá na penzi zaměstnavatel, i on může využít výhodnějšího zdanění penzijního připojištění. Z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) nebude zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Proto je penzijní spoření často využíváno jako zaměstnanecký benefit.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Další transformované fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena