UNIQA vyvážený fond UNIQA penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -9.31
-
Výnos 2013
-
Výnos 2014
2,02 %
Výnos 2015
4,48 %
Výnos 2016
-0,10 %
Výnos 2017
-4,24 %
Výnos 2018
11,17 %
Výnos 2019
5,19 %
Výnos 2020
6,52 %
Výnos 2021
-9,31 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu UNIQA vyvážený fond UNIQA penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-9,31 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

5,74 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

15,15 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

6,52 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
5,19 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
11,17 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-4,24 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,10 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
4,48 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
2,02 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

4
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
4,48 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-9,31 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
2,02 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

5,74 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

15,15 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

6,52 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
5,19 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
11,17 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-4,24 %
Ostatnídalší informace o produktu
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-0,10 %

Experti hodnotí UNIQA vyvážený fond UNIQA penzijní společnost

Výhody UNIQA vyváženého účastnického fondu

  • středně riziková investiční strategie, která dokáže porazit inflaci
  • vyvážený poměr mezi rizikem a zhodnocením
  • aktivní řízení rizika měnového
  • k výběru je sedm investičních strategií

Nevýhody UNIQA vyváženého účastnického fondu

  •  zhodnocení bývá nižší než u fondu dynamického
  • částečné měnové riziko (investice směřují do akcií celosvětového trhu)
  • fond lze vybrat jen jako součást spořicí strategie
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu UNIQA vyvážený fond UNIQA penzijní společnost

Expertní hodnocení Vyváženého účastnického fondu UNIQA penzijní společnosti

Jakého výkonu dosahuje UNIQA vyvážený účastnický fond a jak si vede ve srovnání s ostatními fondy vyváženého typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

Vyvážený účastnický fond UNIQA fondem penzijního spoření, který investuje prostředky svých klientů ve středně odvážné strategii. Díky jejímu nastavení patří k výnosové špičce mezi ostatními fondy vyváženého (smíšeného) typu. Minimálně polovina majetku fondu má aktivně řízené měnové riziko, což významně snižuje pravděpodobnost ztráty způsobené výkyvem kurzů koruny k zahraničním měnám. Setrvat by zde měl účastník alespoň 5 let

Popis produktu Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti

Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti se zaměřuje na investice do dluhopisů i do akcií. Prim zde hrají akcie ((případně cenné papíry fondů kolektivního investování investujících převážně do akcií), na druhém místě jsou dluhopisy, a pro zachování dostatečné likvidity a pro snížení rizikovosti pak i nástroje peněžního trhu a vklady u regulovaných bank.

U dluhopisů nebyla nastavena žádná omezení stran ratingu nebo typu emitenta. Neomezuje se při nákupu dluhopisů ani z pohledu geografického, odvětvového, a ani z pohledu společenské a environmentální odpovědnosti. Fond proto může vkládat peněžní prostředky do dluhopisů emitentů všech kategorií, jinými slovy do dluhopisů nadnárodních institucí, státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů obchodních společností, ale i do dluhopisů komunálních.

Omezena je pouze míra nákupu dluhopisů z jedné emise – ty mohou tvořit max. 30 % hodnoty majetku Fondu. K tomu se fond ještě zavázal, že minimálně 35 % hodnoty majetku bude investováno v dluhopisech, jež vydala Česká republika, Česká národní banka, členský stát Evropské unie nebo OECD, případně Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond.

Maximální nezajištěná část investic v cizí měně nepřekročí 50 % hodnoty majetku ve Fondu. Výše zmíněné investiční postupy dovolují vyhodnotit celkovou rizikovost investování ve Vyváženém fondu UNIQA na stupeň 4 z celkových 7, tedy přímo do středu škály vystihující rizikovost a výnosnost.Majetek fondu je i zde investován dle zákonem daných omezení.

Investičním cílem je dle klíčových informací o fondu „dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů z dluhopisů při zachování odpovídající míry rizika“. Fond byl založen v roce 2014 pod názvem Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti. Po odchodu Axa z českého, polského a slovenského trhu byl v roce 2021 fond převzat a také přejmenována na Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti. UNIQA PS tímto krokem přejala veškeré závazky vůči účastníkům PF Axa penzijní společnosti, a.s., i vůči příjemcům penzí.

O umístění prostředků do Vyváženého penzijního fondu nelze rozhodovat individuálně.  Prostředky účastníka sem vkládá pouze sama penzijní společnost – a to na základě ve smlouvě sjednané strategie spoření. Uniqa toto omezení vyrovnává širokou nabídkou strategií, těch je dokonce sedm.  Strategie jsou následující: 

●        velmi konzervativní

●        konzervativní

●        konzervativní smíšenou

●        smíšenou

●        dynamickou smíšenou

●        akciovou

●        růstovou strategii životního cyklu.

Vyvážený fond Uniqa si nestanovuje cílené zhodnocení. Skutečnou výkonnost fondu za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše. Stávající klienti mohou zhodnocení svých prostředků sledovat přímo v online Klientském portálu moje UNIQA. Ten je provozován pro obsluhu účtu penzijního spoření a k flexibilní správě investic.

Depozitářem UNIQA vyváženého účastnického fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti je zaměřen na dynamické investory, kteří chtějí využít příležitost ke zhodnocení svých investic prostřednictvím smíšeného portfolia akcií a dluhopisů. S tímto typem investování by však již měli mít zkušenost a být ochotni akceptovat riziko vyššího kolísání hodnoty Fondu zesíleného akciovou složkou portfolia. Averze k riziku by měla být spíše nižší a plánovaná doba ponechání prostředků ve fondu musí překročit pět let.

UNIQA Penze je program podporovaný státem. Ze státního rozpočtu jsou účastníkům vypláceny státního příspěvky, od určité částky měsíčního spoření ušetřit na daních z příjmů. Tahle opatření se samozřejmě vztahují i na Vyvážený účastnický fond UNIQA.

Účastník k penzijnímu spoření získá státní příspěvek ve výši max. 2 760 Kč za rok, a to za předpokladu, že ukládá alespoň 1 000 Kč každý měsíc. Nejnižší měsíční úložka s nárokem na státní příspěvek je v systému penzijního spoření 300 Kč. Na tuto úložku stát vyplácí příspěvek 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úložek nad tisíc korun si může účastník snížit daňový základ daně z příjmů. Ten lze snižovat až do 3 000 Kč měsíční úložky, kdy se daň z příjmů snižuje nejvíce, konkrétně o 3 600 Kč za rok. Takže když to sečteme, celkově klient může získat od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost UNIQA průběžně sleduje daňovou optimalizaci účastníků díky online službě PF UNIQA „Daňové optimum“.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, i on využije výhodnějšího zdanění UNIQA penzijního připojištění nebo spoření. Zaměstnavatel z částky až 50 000 Kč ročně (resp. 4 166 Kč měsíčně) neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit. 

Nahlásit chybu
REKLAMA

Další vyvážené fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena