UNIQA dluhopisový fond UNIQA penzijní společnost


Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -3.1
0,54 %
Výnos 2013
3,61 %
Výnos 2014
-0,23 %
Výnos 2015
0,43 %
Výnos 2016
-1,33 %
Výnos 2017
-0,91 %
Výnos 2018
1,38 %
Výnos 2019
1,65 %
Výnos 2020
-3,10 %
Výnos 2021
-1,27 %
Výnos 2022

Vlastnosti produktu UNIQA dluhopisový fond UNIQA penzijní společnost

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-1,27 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,21 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,40 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-3,10 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,65 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,38 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-0,91 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,33 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,43 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,23 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
3,61 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,54 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Ostatnídalší informace o produktu
-
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

2
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
0,43 %
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

-1,27 %
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-0,23 %
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2019-2023)

1,21 %
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
3,61 %
Výnos 2023

Výnos penzijního fondu za rok 2023

7,40 %
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
0,54 %
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-3,10 %
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020
1,65 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

15,00 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019
1,38 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk)
střední
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018
-0,91 %
Ostatnídalší informace o produktu
-
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017
-1,33 %

Experti hodnotí UNIQA dluhopisový fond UNIQA penzijní společnost

Výhody UNIQA dluhopisového účastnického fondu

  •  vyvážená až konzervativní investiční strategie
  •  dluhopisy od široké škály emitentů
  •  aktivní řízení měnového rizika
  •  k výběru je sedm investičních strategií

Nevýhody UNIQA dluhopisového účastnického fondu

  •  investiční riziko a částečně i měnové riziko
  •  zhodnocení spíše pod úrovní inflace
  •  fond lze vybrat jen jako součást celkové strategie
  •  poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu UNIQA dluhopisový fond UNIQA penzijní společnost

Expertní hodnocení Dluhopisového účastnického fondu UNIQA penzijní společnosti

Jakého výkonu dosahuje UNIQA dluhopisový účastnický fond a jak si vede ve srovnání s ostatními fondy vyváženého typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

Dluhopisový účastnický fond UNIQA nabízí vyváženou, až spíše konzervativní strategii: Tomu odpovídá i jeho nízká rizikovost dosahující pouze na stupeň 2 (ze 7 možných). Investice míří minimálně z 35 % do veřejných dluhopisů vydaných státy nebo centrálními bankami. Fond však smí kupovat dluhopisy emitentů všech úrovní ratingu. Minimálně polovina majetku fondu má aktivně řízené měnové riziko. Ve fondu by měl klient setrvat alespoň 3 roky, což je absolutní minimum – sama společnost doporučuje 5 a více let.

Popis produktu Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti

Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti je, jak jeho název napovídá, zaměřen na dluhopisy všech typů od všech emitentů. V klíčových informacích fondu jsou uvedeny zejména dluhopisy nadnárodních institucí, států, bank, obchodních společností nebo dluhopisy komunální. V investicích do těchto cenných papírů se fond příliš neomezuje, a to ani z pohledu ratingu a ani z pohledu geografického, odvětvového, či stran společenské a environmentální odpovědnosti.

Omezení je ale stanoveno pro nákup dluhopisů z jedné emise – ty mohou tvořit max. 30 % hodnoty majetku v tomto Fondu. Fond se také zavázal, že minimálně 35 % hodnoty majetku bude investováno v dluhopisech, které vydala Česká republika, Česká národní banka, členský stát Evropské unie nebo OECD, případně Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond.

Pro zachování likvidity může být část prostředků uložena v nástrojích peněžního trhu. Fond se také zavázal aktivně řídit měnové riziko. Maximální nezajištěná část investic v cizí měně nepřekročí 50 % hodnoty majetku ve Fondu.

Díky opatřením, která Dluhopisový fond přijímá, mohla být jeho rizikovost vyhodnocena na velmi nízký stupeň: 2 z celkových 7 (pro toto hodnocení platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší je u fondu riziko, ovšem i potenciální výnos). Majetek fondu je investován dle zákonem daných omezení.

Investičním cílem tohoto fondu je: „dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů z dluhopisů při zachování odpovídající míry rizika.“. Historie penzijního připojištění a penzijního spoření Uniqa je nedílně spjata s historií společnosti Axa, po které byly penzijní fondy převzaty.

Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti byl založen v roce 2013. A do roku 2021 vystupoval pod názvem Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti. UNIQA PS prostřednictvím fúze přejala veškeré závazky vůči účastníkům Penzijního fondu Axa penzijní společnosti, a.s., i vůči příjemcům penzí.

O umístění prostředků do Dluhopisového penzijního fondu UNIQA se nemůže rozhodnout účastník sám. Prostředky sem vkládá pouze penzijní společnost – a to na základě zvolené strategie spoření. Uniqa však nabízí sedm různých strategií, čímž dokáže pokrýt požadavky většiny z potenciálních klientů. Strategie jsou následující:

●        velmi konzervativní

●        konzervativní

●        konzervativní smíšené

●        smíšené

●        dynamické smíšené

●        akciové

●        růstové strategie životního cyklu.

Dluhopisový fond Uniqa nemá stanoveno zhodnocení, na které by cílil. Skutečné zhodnocení za poslední roky vidíte v tabulce a grafu výše. Stávající klienti mohou vývoj svého majetku ve fondu sledovat přímo v online Klientském portálu moje UNIQA, který slouží k obsluze účtu penzijního spoření a k flexibilní správě investic.

Depozitářem UNIQA dluhopisového účastnického fondu je UniCredit Czech Republic and Slovakia.

Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti je určen zejména těm investorům, kteří „hledají příležitost ke zhodnocení svých investic prostřednictvím diversifikovaného dluhopisového portfolia s širokou působností, mají zkušenosti s investováním do dluhopisového portfolia“. Měli by mít jen středně velkou averzi k riziku, umět akceptovat kolísání hodnoty vyšší než u Povinného konzervativního fondu. Minimální dobou spoření jsou zde tři roky, ale společnost doporučuje setrvání po dobu pěti a více let.

UNIQA Penze je program podporovaný státem, a to jak ve formě státního příspěvku, tak i daňových odpočtů. Zvýhodnění ze strany státu se týká i Dluhopisového účastnického fondu UNIQA.

Účastník k penzijnímu spoření získá státní příspěvek ve výši max. 2 760 Kč za rok, a to za předpokladu, že ukládá alespoň 1 000 Kč každý měsíc. Nejnižší spořená částka, za niž stát zašle účastníkovi příspěvek, je 300 Kč měsíčně. Při takto nastavené úložce vyplácí stát 1080 Kč za rok.

Z měsíčních úložek nad tisíc korun si může účastník snížit základ pro výpočet daně z příjmů. Ten lze snižovat až do 3 000 Kč měsíční úložky. Nejvíce se daň z příjmů sníží o 3 600 Kč ročně. Po sečtení obou částek zjistíme, že celkově může klient získat od státu každý rok 6 360 Kč. Penzijní společnost UNIQA průběžně sleduje daňovou optimalizaci účastnických účtů prostřednictvím online služby PF UNIQA „Daňové optimum“.

Pokud na penzi přispívá zaměstnavatel, i on využije výhodnějšího zdanění UNIQA penzijního připojištění nebo spoření. Zaměstnavatel z částky až 50 000 Kč ročně (resp. 4 166 Kč měsíčně) neodvádí sociální a  zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit. 

Nahlásit chybu
REKLAMA

Další vyvážené fondy

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena