Banky.cz Penzijní fondy Generali penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření Generali penzijní společnost

Adresa:
Na Pankráci 1720/123, Praha 140 00
E-mail
Telefon
+ 420 261 149 111 (Po-Pá, 8:00-18:00)
61858692
Na českém trhu

Pobočky Generali penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření Generali penzijní společnost

Penzijní společnost Generali funguje na českém trhu již více než čtvrt století. Založena byla v roce 1994. A od roku 2008 je součástí skupiny Generali, která patří k předním světovým pojišťovnám. Generali vsází na dostupnost pro klienty formou velmi husté sítě poboček a poradců mateřské Generali České pojišťovny, v ČR jich najdeme přes 900.

Penzijní připojištění Generali v transformovaných fondech je jedničkou na trhu, v současnosti jej má sjednáno přes 800 tisíc aktivních účastníků. I díky tomu je Generali penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření tím nejvyhledávanějším mezi českými klienty. Generali penzijní společnost spravuje penzijní úložky absolutně největšího počtu klientů na našem trhu.

Generali penzijní společnost nabízí svým klientům širokou škálu účastnických fondů a spořicích programů, to vše v rámci zastřešujícího produktu s názvem Generali Penze. Vedle samotného spoření získávají zákazníci Generali Penze i řadu dalších služeb, včetně možnosti on-line obsluhy svého spoření.

Co se Generali penzijních fondů týká, v nabídce je jich více než u většiny penzijních společností. Účastnické penzijní fondy Dynamický, Vyvážený, Spořicí a Povinný konzervativní jsou doplněny o portfolio spořicích programů.

Penzijní fondy Generali nabízejí možnost investování dle investičního profilu fondu, lze je libovolně kombinovat. Spořicí programy zajišťují automatické rozložení prostředků v jednotlivých fondech v závislosti na věku klienta. Jedná se o následující produkty: Dynamický spořicí program, Vyvážený spořicí program a Konzervativní spořicí program.

Jako první přinesla Generali penzijní společnost službu Balancovaný převod, která významně snižuje rizika při převodu úspor klientů z Transformovaného fondu do nových fondů účastnických. Úspěšná je Generali i mezi zaměstnavateli - do penzijního spoření svých zaměstnanců přispívá v rámci Generali Penze více než 5 000 firem. 

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření Generali penzijní společnost

Penzijní společnost Generali a.s. nabízí klientům možnost zhodnocení prostředků ve čtyřech účastnických fondech doplňkového penzijního spoření (nového penzijka), dále ve fondu transformovaném, kde bylo možné sjednávat smlouvy o penzijním pojištění do konce roku 2012. Při výběru či změně investiční strategie, která je u nového penzijka umožněna jednou ročně zdarma, má klient dvě základní možnosti.

Tou první je vybrat si konkrétní fondy, do nichž chce své peníze svěřit – a rozdělit peníze mezi tyto fondy v určitém procentuálním poměru, kombinace je možná úplně jakákoliv. Kombinaci lze během spoření měnit. Druhou možností je výběr jednoho ze tří spořicích programů.

Každý spořicí program se skládá z 11 fází rozdělených podle doby zbývající do konce spoření. Klient smí přecházet mezi programy, ale nemůže měnit fáze, ty jsou pevně navázány na věk toho, kdo spoří. Tím je zaručena maximální ochrana investice ve vztahu k jejímu cílení na 60 let věku klienta.

Zajímavostí je, že ani jeden spořicí program neobsahuje Povinný konzervativní fond. Každý ze spořicích programů je ukončen několika lety investic ve Spořicím fondu, jinými slovy peníze nejsou automaticky převáděny do toho nejméně výnosného (i nejméně rizikového) fondu konzervativního.

Generali penzijní společnost tedy plně věří svému Spořicímu fondu v tom, že nevykáže ani v krátkodobém horizontu ztráty, které by klienta poškodily. Tím se v porovnání penzijních připojištění liší program Generali Penze od většiny ostatních penzijních společností. Nejde samozřejmě o objektivní hodnocení spolehlivosti fondů, jen se ukazuje, jak své fondy vnímá samotné Generali.

Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření Generali penzijní společnost

Co se nákladovosti týká, podle nastavení ve smlouvách penzijní společnosti náleží úplata za obhospodařování majetku ve fondech, která činí nejvýše 1 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Dále se hradí poplatky za zhodnocení prostředků ve fondu, a to ve výši 15 % z kladného rozdílu (zhodnocení) průměrné hodnoty v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty v letech předcházejících.

Z penzijního spoření Generali si lze nechat vyplácet své prostředky mnoha různými způsoby. Jakmile vznikne nárok na výplatu, dá se i nadále ve spoření pokračovat po libovolně dlouhou dobu, zůstává i nárok na státní příspěvek. Pojďme ale k typům výplat:

 • postupná výplata - penze
 • jednorázová výplata
 • předčasné ukončení - odbytné
 • invalidní penze
 • předdůchod
 • částečná výplata v 18 letech
 • postupná výplata přes životní pojišťovnu

Veškerá správa profilu penzijního připojištění i penzijního spoření je možná v klientském portálu, a to včetně nastavení různých doplňkových služeb. Zde lze spravovat i případné další produkty od skupiny Generali. Právě doplňkové služby, například Daňový servis nebo Penze Info, jsou silnou stránkou této penzijní společnosti. Co je podstatou těchto služeb?

V případě Penze Info jde o aktivaci notifikací (zpráv) o uložení důležitých dokumentů do Klientského portálu. Služba je zdarma. Daňový servis je službou, která automaticky daňově zohlední jednorázovou platbu ke konci roku. Tu klient ale může vložit i kdykoliv jindy, za podmínky, že si pravidelně neplatí částku vhodnou pro maximalizaci daňové úlevy (3 000 Kč) – a jednorázovou platbou chce tuto částku dorovnat.

Aby služba Daňového servisu fungovala, musí být ve smlouvě aktivní (jinak se peníze převedou do dalšího roku v podobě předplatného na další měsíční příspěvky). Aktivovat se dá Daňový servis kdykoliv, například v klientském portálu. Pozor, zpětně doplacené platby jsou bez nároku na státní příspěvek. Nárok je pouze na úlevu z daní.

Dostupnost služeb Penzijní společnosti Generali je velmi vysoká. Díky spojení s Českou pojišťovnou je k mání přes 900 obchodních míst, více než 3000 pojišťovacích poradců a ještě i vybrané makléřské firmy. Je vhodné zmínit, že i ve velmi krizovém koronavirovém roce 2020 dosáhl Dynamický fond kladného zhodnocení, konkrétně 5,4 % p.a.

Firmy potvrzují, že realizace penzijního spoření pro jejich zaměstnance (příspěvky zaměstnavatele) je administrativně nenáročná.

GENERALI PENZIJNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU PENĚZ PŘI DOSAŽENÍ 18 LET

Generali penzijní spoření lze sjednat i pro děti, dokonce od narození, ale žádný speciální program jim zde nabízen není. Legislativa ovšem zajišťuje možnost výběru třetiny naspořených prostředků, jakmile dítě dosáhne 18 let věku. Ale pozor, platí jen pro děti, kterým rodiče sjednají Generali Penzi ještě před dosažením 8 let věku (výběr v 18 letech je možný jen při minimálně desetiletém trvání spoření – a později než v 18 letech vybrat třetinu prostředků už nelze).

PENZIJNÍ FONDY NABÍZENÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ GENERALI

Penzijní pojištění Generali lze mít sjednáno v tzv. Transformovaném fondu, tedy ve starší podobě penzijka, které bylo možno uzavírat do konce roku 2012. Pro nové klienty jsou v nabídce čtyři penzijní fondy Generali a tři Generali spořicí programy. Podívejme se na účastnické fondy podrobněji:

 • Dynamický účastnický fond – jde o nejrizikovější, ale též nejvýnosnější investování. Prostředky jsou umísťovány především do akcií a doplňkově do korporátních dluhopisů, i do státních dluhopisů. Vodný pro dlouhodobé spoření (minimálně 7 let) a pro ty investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy hodnoty majetku ve fondu.
 • Vyvážený účastnický fond – fond vyvažuje riziko a výnos. Nabízí proto příležitost vyššího výnosu, ale s menšími výkyvy hodnoty majetku ve fondu. Prostředky jsou umísťovány především do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a do akcií. Investice je vhodná na 5 a více let, dočasným výkyvům se tu totiž zcela vyhnout nelze.
 • Spořicí účastnický fond – jde v podstatě o dluhopisový fond. Nabízí příležitost výnosu nad úroveň peněžního trhu (spořicí účty v bance). Dluhopisy, do kterých se zde ukládají prostředky klienta, jsou převážně státní, korporátních dluhopisy vysoké kvality a pokladniční poukázky. Investování je zde vhodné na minimálně dva roky, výkyvy v majetku fondu jsou poměrně nízké.
 • Povinný konzervativní fond – do tohoto fondu jsou automaticky přemisťovány naspořené prostředky klientů 5 a před ukončením smlouvy (proces lze odmítnout), je vhodný právě pro investiční horizont kratší 5 let. Nabízí příležitost zachování nominální hodnoty vkladů. investuje se tu zejména do českých státních dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Riziko ztráty je zde nejnižším ze všech fondů.

Ještě si objasněme detaily ohledně Generali spořicích programů. Jde o automatické strategie spoření nastavené podle preferencí klienta. Nelze je proto kombinovat s individuální volbou investiční strategie, jde totiž o ucelený program spoření. V průběhu smí klient pouze přecházet mezi spořicími programy, ale nelze měnit nastavení v jednotlivých programech.

Pokud si klient přeje individuální podmínky spoření, volí svou vlastní strategii rozložením svých prostředků do jednotlivých fondů. Ty lze v čase přelévat.

Každý spořicí program je tvořen jedenácti na sebe navazujícími fázemi. V každé fázi je nastaven určitý podíl dynamického, vyváženého a spořicího účastnického fondu. Fáze programu, do které klient se spořením vstupuje, je určena automaticky na základě jeho věku – nelze ji na přání změnit.

 • Dynamický spořicí program – převaha Dynamického fondu je zde patrná v prvních 4 fázích, až poslední fáze (5 let před koncem spoření) je investována plně do Spořicího fondu.
 • Vyvážený spořicí program – Dynamický fond nemá převahu ani v začátku spoření, vede zde spíše fond Vyvážený. Poslední tři fáze jsou v režii Spořicího fondu.
 • Konzervativní spořicí program – zde je Dynamický fond zcela vynechán. Z počátku jsou prostředky klienta vkládány do fondu Vyváženého, v posledních třech fázích pak převažuje fond Spořicí.

GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST KALKULAČKA SPOŘENÍ

Generali penzijní společnost nabízí na svých stránkách několik kalkulaček spoření, které odpovídají na několik základních otázek ohledně úložek, výsledků spoření, možné výšky předdůchodu apod. Kalkulačky tu nejdete následující:

 • Kolik naspoříte v Penzijním připojištění uzavřeném do roku 2012 – kalkulačka vypočte celkové státní příspěvky a celkovou naspořenou částku, také doživotní penzi z našetřených prostředků,
 • Kolik naspoříte v Doplňkovém penzijním spoření – kalkulačka vypočte celkové příspěvky klienta, zaměstnavatele, státu, předpokládané zhodnocení u vyvážené strategie a ukáže celkovou naspořenou částku v 60 letech,
 • Kolik ušetříte na daních – kalkulačka vypočte předpokládanou úsporu na daních
 • Jaký můžete mít předdůchod – zde se vypočte výše čerpaného předdůchodu, a to v závislosti na vašem spoření i na délce trvání předdůchodu (2 – 5 let),
 • Kolik ušetříte Vy a Vaše firma – kalkulačka zejména pro zaměstnavatele – kolik ušetří na daních, když bude hromadně přispívat na Generali penzijní spoření svým zaměstnancům, kalkulačka vypočte též, o kolik výhodnější bude navýšení mzdy formou penzijního příspěvku oproti přímému navýšení mzdy zaměstnancům.

POZICE GENERALI NA TRHU S PENZIJNÍM SPOŘENÍM

Generali penzijní společnost je na českém trhu jedničkou z pohledu celkového počtu všech aktivních účastníků penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření. Mezi transformovanými fondy vede Generali na plné čáře, v případě doplňkového penzijního spoření je na druhé příčce, co se týká počtu účastníků i množství spravovaných prostředků.

Průměrná měsíční výše vypláceného předdůchodu je ale ze všech penzijních společností nejnižší, což (společně s průměrnou úložkou účastníka) svědčí o tom, že Generali penzijní spoření i připojištění je využíváno klienty s průměrnými, spíše nižšími měsíčními úložkami. K nejnižším na trhu patří i průměrný příspěvek zaměstnavatele (zdroj: statistiky Asociace penzijních společností ČR).

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI GENERALI

I Generali penzijní společnost je si vědoma své společenské odpovědnosti a dělá pro ni dle svého prohlášení maximum. Zmiňme zejména projekt Paperless, v rámci něhož se Generali snaží komunikovat na klienty co nejvíce elektronicky, omezovat spotřebu. V rámci tohoto projektu se tu spojili s organizací Sázíme stromy.

Generali v uplynulých letech podporovala několik dobročinných organizací, například nadaci Dětský mozek, které za každou dětskou smlouvu věnovali 100 Kč. V roce 2019 přispěla Generali u příležitosti výročí 25 let Nadačnímu fondu pro rozvoj gynekologie a porodnictví Vita et Futura, čímž podpořila aktivity v České republice pro zlepšení podmínek porodnictví.

Dotazy v poradně k Generali penzijní společnost

Penzijní připojištění nízké úroky

7.7.2023 Spoření

Dobrý den, u Generali Penzijní společnosti pravidelně spořím a předpokládejme, že uspořená částka činí 200 000 Kč. Zde je úrok 1,6 % p. a., to je 3 200 Kč/rok. A státní příspěvek při úložce 1 700 Kč má být 350 Kč měsíčně, to je 4 000 Kč/rok. Celkem 3 200 +4 000= 7 200 Kč Kromě tohoto mám Plus účet u České spořitelny, dejme tomu s úložkou 100 000 Kč. Domnívám se, že oba účty by byly výhodnější převést na spořící účty, pokud jejich úroky by byly min. 5 % p. a. Prosím tedy o Váš názor, zda je opravdu výhodné výše zmíněné oba účty převést na spořící účty. A ke kterému bankovnímu ústavu.

Dobrý den,

spořicí účty slouží obecně ke krátkodobému uložení peněz. Určitě je dobrý nápad sem převést 100 000 Kč z vašeho neúročeného běžného účtu. Získáte úrok až 6% a peníze budete mít kdykoliv k dispozici (vždy byste měl mít k okamžitému použití rezervu ve výši 3-6 násobku pravidelných měsíčních výdajů, třeba právě 100 000 Kč). 

Penzijní spoření naopak určitě nerušte a peníze nepřevádějte na spořicí účet. Přišel byste tím o již připsanou státní podporu a musel byste zpětně dodanit všechny příspěvky zaměstnavatele. Taktéž byste musel vrátit případně uplatněné daňové odpočty. Vámi uváděný úrok 1,6% odpovídá starému penzijnímu připojištění - doporučuji úspory převést do nového doplňkového penzijního spoření. Je-li Vám méně než 55 let, volte dynamický fond s průměrným ročním zhodnocením i přes 5%. Nechávat dlouhodobě peníze na starém spoření (kde byla sice garance nezáporného zhodnocení, ale tomu vždy odpovídaly téměř nulové výnosy) nemá smysl. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena