Banky.cz Penzijní fondy Allianz penzijní společnost

Produkty Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Adresa:
Ke Štvanici 656/3, Praha 186 00
E-mail
25612603
Na českém trhu

Pobočky Allianz penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření Allianz penzijní společnost

Penzijní společnost Allianz nabízí doplňkové penzijní spoření s názvem Allianz PENZE (někdy je do názvu přidáváno „s daňovým automatem“ – vysvětleno níže). Allianz penzijní společnost vznikla 1. 1. 2013 transformací Allianz penzijního fondu, který spravoval původní důchodové připojištění (dnes označované jako Transformované fondy).

Allianz penzijní společnost, a.s. je součástí nadnárodního koncernu Allianz. Původní Allianz penzijního fond byl v roce 1997 vytvořen splynutím fondů dvou: Allianz-HYPO penzijní fond, a. s., a Živnobanka penzijní fond, a. s.

Vedle toho, že obhospodařuje prostředky klientů připojištěných v transformovaném fondu, od 1. ledna 2013 spravuje i prostředky v účastnických fondech (doplňkové penzijní spoření – označováno i jako nový 3. pilíř). V době od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 obhospodařovala Allianz penzijní společnost též prostředky v důchodových fondech (důchodové spoření – bývalý 2. pilíř).

Doplňkové penzijní spoření Allianz lze snadno sjednat přes Allianz Kontakt, s.r.o., která zajišťuje zprostředkování prodeje pojištění a penzijních produktů. Allianz penzijní připojištění již ale sjednat nelze, stejně jako je tomu v případě ostatních penzijních fondů.  

Nové penzijní pojištění Allianz (tedy doplňkové spoření) je možno směřovat do tří Allianz penzijních fondů: Konzervativní fond, Vyvážený fond a Dynamický fond, a to formou volby jedné ze tří nabízených strategií. Samotný Dynamický fond byl v roce 2014 sloučen s fondem Selection, samotný fond Selection tímto krokem zanikl.

Smlouvu lze sjednat i pro děti již od narození, s možností beztrestně vybrat tzv. částečné odbytné ve výši jedné třetiny naspořených prostředků a státních příspěvků při dosažení 18 let věku - ovšem jedině v tom případě, že spoření právě v 18 letech věku dítěte trvá alespoň deset let. 

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Allianz penzijní společnost, a.s. se řadí k nejúspěšnějším penzijním fondům na českém trhu s pravidelně dosahovaným nadstandardním zhodnocováním příspěvků účastníků. Samotná Allianz penzijní společnost jde především cestou konzervativní investiční strategie.

Tento fakt oceňují zejména ti klienti, kteří chtějí Allianz penzijní společnosti svěřovat větší objemy svých úspor, než je běžný český průměr (u Allianz mají účastníci doplňkového penzijního spoření druhé nejvyšší vklady z celého trhu, zdroj: statistiky Asociace penzijních společností ČR).

Konzervativnější strategie vždy byly v podání koncernu Allianz klíčem k úspěchu v investiční oblasti, k úspěchu v podobě udržitelného a stabilního růstu. K němu přispívá i fakt, že mezi penzijními společnostmi má Allianz jedno z nejnižších nákladových procent. Ta se započítávají do ceny investovaných jednotek, takže samotná správa a založení účtu penzijního spoření jsou bez poplatku. Investice nicméně zpoplatněny jsou (formou procentuální úplaty, která se strhává z hodnoty investovaných jednotek).

I zde si může klient volit svou investiční strategii. V nabídce je strategie konzervativní, vyrovnaná a dynamická. Podle zvolené strategie se prostředky účastníka investují do jednotlivých penzijních fondů. Strategii lze během trvání smlouvy měnit. V 55 letech Allianz převede všechny úspory do Konzervativního fondu – tuto službu nazývá AUTOpilotem. S převedením není nutné souhlasit a lze i v 55 letech opět zvolit strategii dynamickou.

Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření Allianz penzijní společnost

Svým klientům nabízí Allianz penzijní společnost, a.s. několik dalších a neméně zajímavých výhod. Jmenujme zejména možnost sjednání smlouvy online (ovšem s nutností odeslat fyzické dokumenty poštou), či správu penzijního spoření v portálu Moje Allianz nebo v mobilní aplikaci Allianz CZ. Zhodnocení investic klientů v Dynamickém fondu bylo i v covid-19 krizovém roce 2020 nadstandardní: 7,56 %

Opomenout nesmíme ani tzv. Daňový automat, který zajistí pohodlné využití daňových výhod. Jak funguje? Pokud klient pravidelně nespoří měsíčně 3 000 Kč pro získání maximálního daňového odpočtu, může kdykoliv během roku doplatit potřebnou částku a penzijní společnost ji díky službě „Daňový automat“ přeskupí tak, že klient dosáhne na maximální daňové odpočty. Bez využití automatu by klient musel doplatek buď předem nahlásit, nebo by mu byl započítán jako předplacená částka na další období – a na daňové úlevy by nedosáhl. 

Při ukončení penzijního připojištění je nabízeno několik typů výplaty naspořených prostředků, včetně dlouhodobějšího vyplácení, které není daněno. Výplaty mohou být následující:

 • starobní penze na určenou dobu
 • jednorázové vyrovnání
 • invalidní penze na určenou dobu
 • doživotní penze
 • předdůchod (starobní penze na určenou dobu)
 • odbytné (předčasné ukončení smlouvy)

Poslat žádost o ukončení smlouvy je však možné jen písemně (s ověřeným podpisem), nebo osobně na pobočce. Naopak příjemnými jsou věrnostní slevy na další produkty Allianz, pokud tu už máte sjednáno doplňkové penzijní spoření nebo Allianz penzijní připojištění. Dosáhnout mohou až na 21 % (u Allianz AUTO). U ostatních produktů (Allianz ŽIVOT, Alliaz DOMOV) je poskytována sleva 7 %.

Allianz jako jedna z mála společností umožňuje klientům, kteří hovoří s infolinkou a nesouhlasí s nahráváním hovoru, aby operátorovi sdělili svůj nesouhlas (většinou se na trhu setkáváme s přístupem, že nesouhlasící klient má prostě jen zavěsit).

PENZIJNÍ SPOŘENÍ ALLIANZ PRO DĚTI SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU V 18 LETECH

Penzijní společnost Allianz nenabízí žádné speciální penzijní spoření pro děti, pouze běžnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která má stejné podmínky jako smlouvy uzavírané dospělými klienty. Obecná zákonem daná možnost vybrat třetinu naspořené částky v 18 letech je tu samozřejmě zachována - ale jen pro děti, kterým rodiče “penzijko” sjednají před dosažením 8 let věku (výběr v 18 letech je možný jen při minimálně desetiletém trvání spoření).

PENZIJNÍ FONDY NABÍZENÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ ALLIANZ

Allianz penzijní společnost umožňuje investovat úspory na penzi do tří jí spravovaných penzijních fondů. ty se od sebe liší nejen průměrným výnosem, ale zejména rizikovostí (volatilitou):

 • Allianz účastnický povinný konzervativní fond – název je trochu matoucí, nejde totiž o povinnou složku portfolia. Ale do tohoto fondu se v 55 letech věku účastníka automaticky převádějí veškeré úspory (tento proces lze zastavit). Investuje se tu do státních dluhopisů emitovaných ČR, dalšími členskými státy EU a OECD, centrálními bankami zmíněných států, dále do korporátních dluhopisů a dluhopisových podílových fondů. (úplata 2020 byla 0,58 %)
 • Allianz vyvážený účastnický fond investuje naspořené prostředky účastníků do státních dluhopisů emitovaných ČR, dalšími členskými státy EU a OECD, centrálními bankami zmíněných států, dále do korporátních dluhopisů, akcií a podílových fondů (úplata 2020 byla 1,30 %)
 • Allianz dynamický účastnický fond směřuje úspory svých klientů převážně do akcií, doplňkově do státních dluhopisů emitovaných ČR, dalšími členskými státy EU a OECD, centrálními bankami zmíněných států, dále do korporátních dluhopisů. (úplata 2020 byla 1,63 %)

ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST KALKULAČKA SPOŘENÍ

Kdokoliv si chce předem udělat představu o tom, jak by se jeho úspory mohly v rámci doplňkového penzijního spoření Allianz zhodnocovat v čase, má k dispozici poměrně podrobně nastavenou kalkulačku. Ta zjišťuje celkový výnos spoření.

Vkládanými hodnotami do této kalkulačky jsou pohlaví, současný věk, počet dětí, plánovaná měsíční úložka účastníka, plánovaný měsíční příspěvek zaměstnavatele a preference v oblasti rizika (žádné, mírné, vyšší).

Výsledkem výpočtu pak jsou čtyři cifry:

 • celková naspořena částka bez zhodnocení ve fondech
 • částka při nejmenším předpokládaném zhodnocení
 • částka při průměrném zhodnocení
 • částka při nejlepším zhodnocení

Pro získání různě vysoké výsledné částky (pokud se rozhodujete podle toho, kolik chcete mít na důchod naspořeno) je nutno měnit měsíční úložku vaši a případně vašeho zaměstnavatele. Simulace v kalkulačce je samozřejmě čistě orientační.

POZICE ALLIANZ NA TRHU S PENZIJNÍM SPOŘENÍM

Celkově je v současnosti na českém trhu s penzijním spořením devět penzijních společností. Allianz penzijní společnost, a.s. zaujímá pátou pozici v celkovém žebříčku účastnických fondů z pohledu celkového počtu klientů a třetí příčku z pohledu spravovaných prostředků účastníků doplňkového penzijního spoření.

Penzijní pojištění Allianz uložené v transformovaných fondech je na čtvrtém místě z pohledu počtu aktivních klientů a na místě druhém z pohledu spravovaných prostředků svých klientů. Allianz penzijní společnost, resp. její produkt s názvem Allianz PENZE, obsadila v roce 2021 třetí příčku v soutěži Zlatá koruna, v kategorii Penzijní spoření

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI ALLIANZ

Hlavním posláním koncernu Allianz, a tak i jeho penzijní společnosti, je zlepšování bezpečnosti a pomoc lidem v nouzi. V čele aktivit z oblasti společenské odpovědnosti stojí Allianz Automapa, která upozorňuje řidiče na místa, kde se často odehraje dopravní nehoda.

Projekt Vítr ve vlasech je zaměřen na děti s omezenou mobilitou, kterým jsou poskytovány tzv. handbiky neboli kola na ruční pohon. Ekologický dopravně-bezpečnostní projekt Do práce na kole si klade za cíl zklidnit automobilovou dopravu ve městech. Kampaň probíhá formou soutěží. 

Dotazy v poradně k Allianz penzijní společnost

Mám převést penzijní připojištění na penzijní spoření?

14.5.2021 Spoření

Dobrý den, od roku 2004 mám sjednáno Penzijní připojištění u NN. Uvažuji o převedení na doplňkové penzijní spoření s vyváženou/dynamickou strategií. Spíše se přikláním asi k vyvážené strategii. Je převedení na DPS správný krok? Zůstat u NN nebo raději převést třeba do KB nebo Conseq? Co byste mi doporučoval? Děkuji a přeji hezký den. IP

Dobrý den,

obě varianty (penzijní připojištění a penzijní spoření) mají svá pro i proti, které detailně popisujeme ve srovnávači penzijního spoření.

U penzijního připojištění můžete po 15 letech požádat o výsluhovou penzi (výplata až 50% úspor) a je přímo zákonem garantováno nezáporné zhodnocení. V případě ztráty je tuto povinna uhradit penzijní společnost, která fond spravuje. Také proto jsou strategie fondů penzijního připojištění extrémně konzervativní a výnos rozhodně nepřevyšuje inflaci.  Roční výnosy transformovaných fondů najdete v našem srovnávači.

U penzijního spoření je zase výhodou možnost požádat o předdůchod. Zhodnocení prostředků ve vyvážených a dynamických fondech bývá vyšší. Samozřejmě za cenu rizika, že v některých letech může být zhodnocení i záporné. 

Každopádně prostředky z transformovaných fondů (penzijní připojištění) můžete převést vždy do fondu doplňkového penzijního spoření jen vaší konkrétní penzijní společnosti. Až potom je jednou ročně možný přestup mezi penzijními společnostmi (resp. jejich fondy penzijního spoření). 

U vyvážených fondů má NN Penzijní společnost za poslední 3 roky lepší výkony než Penzijní společnost KB i CONSEQ Penzijní společnost. Nejlepší výkon z vyvážených i dynamických penzijních fondů vloni realizovala UNIQA Penzijní společnost,  na špici je dále Allianz penzijní společnost, ČSOB Penzijní společnost a Penzijní společnost České spořitelny.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena