Banky.cz Penzijní fondy Rentea penzijní společnost

Produkty Penzijní spoření Rentea penzijní společnost

Přehled Penzijní spoření Rentea penzijní společnost

Web
Adresa:
Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha
Telefon
+420 800 99 77 33 (Po-Pá 9:00-17:00)
09701125
Na českém trhu
25.11.2020

Pobočky Rentea penzijní společnost

REKLAMA

O penzijním spoření Rentea penzijní společnost

Penzijní společnost Rentea součástí české finanční skupiny Partners, v jejímž čele stojí Partners Financial Services a.s. Licenci ČNB získala tato společnost teprve koncem roku 2020 a své služby nabízí českým klientům od roku 2021. Inovativní myšlenkou, se kterou Rentea na trh s doplňkovým penzijním spořením vstupovala, je využití světových správců. Jejich nabídka je totiž u ostatních penzijních společností do značné míry omezena. V současnosti Rentea využívá při správě nástroje BlackRock – největšího správce aktiv na světě.

Další odlišností je věrnostní bonus, který společnost každých pět let připíše na penzijní účet klienta. Výše bonusu byla formou veřejného příslibu nastavena na minimálně jedno procento z průměrného zůstatku na smlouvě. Ve výsledku lze za dobu trvání spoření získat řádově 30 000 korun navíc. Sjednat smlouvu plně online však (překvapivě) nelze.

Doplňkové penzijní spoření Rentea je nabízeno formou tří penzijních fondů. Účastník si může zvolit jak strategii vlastní, tedy nastavit rozložení úspor do jím vybraných fondů, nebo se nechat vést strategií dynamickou či strategií konzervativní. U všech variant výběru strategie nebo fondů je připisován věrnostní bonus, jinými slovy bonus není vázán na konkrétní strategii.

Nahlásit chybu
REKLAMA

Expertní hodnocení Penzijní spoření Rentea penzijní společnost

Rentea penzijní společnost a.s. byla zřízena coby člen finanční skupiny Partners. Jedná se v současnosti o nejmladší penzijní společnost na českém trhu. Jako jedna z mála je ryze českou záležitostí a jako jediná na trhu nabízí klientům věrnostní program v podobě bonusu, který dělá minimálně jedno procento průměrného stavu účtu klienta každých pět naspořených let. Rentea se může pochlubit spoluprací s BlackRock – jedním z největších správců aktiv na světě.

Jiná je tato penzijní společnost i v počtu nabízených penzijních fondů: vedle povinného konzervativního jsou pro klienty k mání pouze dva zřízené nad povinný rámec zákona: fond akciový a dluhopisový. Klienti si mohou vybrat jednu ze dvou nabízených spořicích strategií (dynamickou nebo konzervativní), případně si strategii přizpůsobit vlastní představě a nastavit si ji zcela individuálně.  

Sjednání smlouvy bohužel není možné online. Na stránkách penzijní společnosti lze jen kontaktovat zákaznickou linku či napsat email s žádostí o sjednání tohoto produktu. Následuje vyhledání nejbližší pobočky (poradce) a domluva návštěvy. Chybí též správa penzijního účtu online – Rentea zatím nevytvořila klientský portál, veškerá administrativa se proto musí odehrávat návštěvou pobočky, telefonicky, často je vyžadována emailová komunikace (např. při žádosti o změnu strategie spoření). 

Nahlásit chybu

Recenze Penzijní spoření Rentea penzijní společnost

Česká penzijní společnost, člen skupiny Partners svou nabídku prezentuje jako penzijní program, který investuje s těmi nejlepšími. Jedná se o BlackRock – správce aktiv, jimž důvěřují i centrální banky, které zde dohromady nechávají spravovat více než 8 bilionů dolarů.

„Budoucnost si volíme teď“ je základním mottem Rentea a jejího penzijního programu. Klientům, kteří mají zájem o zhodnocení svých prostředků formou investování a o státní příspěvky, nabízí Rentea účast ve dvou fondech volitelných a jednom Povinném konzervativním. Stejně jako u jiných společností jsou prostředky konzervativního fondu ze zákona ukládány do nástrojů peněžního trhu, kde je riziko ztráty naprosto minimální.

Volitelnými fondy pak jsou fond Akciový, v němž jsou prostředky umisťovány většinově do akcií, dále fond Dluhopisový, který rozděluje investice do akcií a dluhopisů téměř půl napůl. Část prostředků se v tomto fondu umisťuje i do nástrojů peněžního trhu, jako jsou například vklady v bankách. Rentea nezapomíná upozorňovat na fakt, že v ani jednom fondu nelze garantovat, že nedojde ke ztrátě.

I v případě Rentea penzijního spoření se dá sjednat zdarma služba Daňové optimum. Ta v prosinci každého roku vypočte a informuje účastníka, kolik ještě chybí dospořit do cílové částky 36 tisíc Kč, při níž jsou na daních z příjmů uplatnitelné nejvyšší odpočty. Doplatek však nezakládá nárok na navýšení státního příspěvku – ten se připisuje podle měsíčně posílaných částek.

V případě ukončení smlouvy lze požádat o některý z mnoha typů výplat z penzijního spoření. Výplatu může klient získat jednorázovou i postupnou, též z řádného nebo z mimořádného (předčasného) ukončení smlouvy. Děti mohou po deseti letech spoření v 18 letech požádat o částečné odbytné ve výši jedné třetiny celkové hodnoty penzijního účtu. Ostatní klienti mají k dispozici tyto druhy výplat:

  • odbytné z předčasného ukončení
  • starobní penze na určenou dobu
  • jednorázové vyrovnání
  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • penze na přesně stanovenou dobu a výši důchodu
  • invalidní penze na určenou dobu

Sjednání smlouvy o doplňkovém penzijním je spoření u penzijní společnosti Rentea zdarma, stejně jako správa penzijního účtu nebo ukončení smlouvy. Zdarma jsou zde i změny na smlouvě, například změna strategie či změna posílaného příspěvku. Úplatu si však Rentea žádá za investice v jednotlivých penzijních fondech.

Úhrady se pohybují od 0,4 do 1 % za obhospodařování a od 10 do 15 % za zhodnocení. Rentea je tak jednou z mála společností, která si načítá poplatky za zhodnocení v Povinném konzervativním fondu. Dle sazebníku Rentea se úplata za zhodnocení majetku počítá z rozdílu průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

Penzijní spoření Rentea pro děti od narození

I doplňkové penzijní spoření Rentea je možné sjednat již pro děti, od narození. I děti budou na svůj penzijní účet dostávat věrnostní bonus, který bude dle příslibu Rentea penzijní společnosti připisován za každých pět let trvání smlouvy, a to ve výši alespoň 1 %. Pokud bude penzijní spoření založeno před devátým rokem věku dítěte, bude možné v 18 letech vybrat třetinu naspořených prostředků a zhodnocení, včetně státního příspěvku.

Penzijní fondy nabízené Rentea penzijní společností

Zatímco u ostatních penzijních společností působících na českém trhu jsme zvyklí, že spravují jak nové účastnické fondy, tak fond transformovaný z původního penzijního připojištění, v případě Rentea penzijní společnosti se lze bavit jen o fondech nových. Při uzavírání smlouvy si lze v rámci individuální strategie volit z následujících fondů:

  • Akciový fond – dynamický fond, který investuje hlavně do akcií vyspělých ekonomik, důraz je kladen na ekologickou udržitelnost. Doporučené investiční období je alespoň 5 let, majoritní zastioupení mají v současnosti akcie BlackRock iShares. Fond je vhodný pro účastníky, kteří se nelekají investičního rizika.
  • Dluhopisový fond – cílí zejména na standardní dluhopisy vydávané v ekonomicky vyspělých zemích, a to jak dluhopisy státní, tak firem ze stabilních oborů. Investiční horizont by zde neměl být kratší než tři roky. Určen je fond pro středně konzervativní klienty.
  • Povinný konzervativní fond – nakupuje jen kvalitní krátkodobé investice a české státní dluhopisy s omezenou dobou splatnosti. Je proto vhodný i pro krátkodobější investici. Nabídnout dokáže nejnižší riziko, ale i zhodnocení. Určen je zejména na poslední roky penzijního spoření. V současnosti je jeho portfolio tvořeno pouze vklady v bankách.

Penzijní společnost Rentea kalkulačka spoření

Kalkulačka spoření se od ostatních kalkulaček v mnohém liší. Jednak si v ní lze nastavit výpočet celkové naspořené částky při výběru konkrétní strategie, jednak lze kalkulačku přepnout na výpočet měsíčního příspěvku, aby zájemce o spoření měl v 60 letech dostupnou požadovanou částku.

Vedle zhodnocení, úložek, příspěvků od zaměstnavatele a příspěvků od státu se zájemci v kalkulačce zobrazí i celkový pravděpodobný věrnostní bonus, který účastník na svůj účet za celou dobu trvání spoření (až do 60 let) obdrží.

Pozice Rentea penzijní společnosti na trhu s penzijním spořením

Ohledně pozice Rentea penzijní společnosti a jejích fondů na českém trhu je ještě brzy psát. Rentea se doposud nestala členem Asociace penzijních společností, a tak ji v žebříčku penzijního spoření zatím nenajdeme. Stále není k dispozici ani výroční zpráva samotné Penzijní společnosti. Informace budeme aktualizovat, jakmile to bude možné.

Předem je zřejmé, že do trhu penzijního připojištění se Rentea již nezařadí (pokud neprojeví zájem o koupi některého z transformovaných fondů) a že v oblasti srovnání penzijního spoření bude několik let naprostou popelkou, začala až v roce 2021. Dá se samozřejmě očekávat, že ve většině případů budou novými účastníky právě klienti skupiny Partners.

Společenská odpovědnost Penzijní společnosti Rentea

I Rentea penzijní společnost a.s. se vydala na cestu udržitelného investování. Jejím cílem je dle prohlášení společnosti „aktivně se podílet na změnách prostředí a vystupovat tak jako odpovědná společnost na finančním trhu“. Automatickou součástí procesu investování je proto integrace aspektů environmentálních, sociálních i aspektů prospěšného řízení do všech odpovídajících procesů společnosti tak, aby naplňovala strategii ESG (Environment, Social, Governance).

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena