Banky.cz Články Spoření Penzijní fondy transformované a účastnické

Penzijní fondy transformované a účastnické

Penzijní fondy transformované a účastnické
26.6.2014 Spoření

Spoření v penzijních fondech označované jako třetí pilíř důchodové reformy je poměrně rozšířené – na důchod si takto spoří aktivně 5 milionů lidí, přičemž jednomu milionu klientů přispívá zaměstnavatel průměrně 700 Kč měsíčně. Jaký je rozdíl mezi transformovaným a účastnickým penzijním fondem? A vyplatí se vůbec na důchod ve fondech spořit?

REKLAMA

Myšlenka penzijních fondů

Penzijní systém

Český důchodový systém měl dříve pouze jeden pilíř – státní důchodové pojištění, které spočívalo v tom, že jsme z platu odváděli státu nemalou část na sociálním pojištění a stát nám za to po dosažení důchodového věku a potřebné doby pojištění vyplácel penzi. Tento čistě průběžný důchodový systém (zvaný PAYG - Pay As You Go - neboli co vybereme od pracujících, rozdáme hned důchodcům) není i přes svůj malý podíl zásluhovosti špatný, ale může fungovat jen za předpokladu, že se nebude prodlužovat délka života a nebude se měnit poměr ekonomicky aktivního (pracující) a pasivního (děti a důchodci) obyvatelstva. 

Prodlužující se průměrná délka života (díky vědeckému pokroku) a zhoršující se poměr ekonomicky aktivních a pasivních jedinců (díky neschopnosti politiků nastavit rozumně pro-populační pravidla hry a reformovat rozumně penzijní systém) způsobují pokles reálné výše důchodů, a tudíž činí penzijní systém nefunkční z hlediska důstojného zabezpečení na stáří (přežijeme, ale pokles životní úrovně oproti ekonomicky aktivnímu období bude značný). Bylo tedy jasné, že se budou muset zavést další pilíře důchodového systému, kde si lidé budou spořit sami na přilepšenou ke státnímu důchodu. A tak se zrodily v roce 1994 penzijní fondy (třetí pilíř důchodového systému – myšlenka dobrá, provedení průměrné). Obdobně vzniklo v roce 2012 důchodové spoření (druhý pilíř důchodového systému – myšlenka dobrá, provedení značně nedokonalé).

Transformované a účastnické fondy

Již v prvních dvou letech (1994-1995) vzniklo přes 40 penzijních fondů, které postupně převážně fúzovaly do nynějších 8 fondů (2014), od 2013 zvaných jako fondy transformované. Hlavním cílem těchto fondů bylo ochránit vklady střadatelů před ztrátou (záporným zhodnocením), což do značné míry plynulo z tehdejší neveselé situace na bankovním trhu, plné krachů bank a kampeliček. Transformované fondy tedy ze zákona nemůžou připsat klientům horší zhodnocení než nulové (pozor, fond může stále zkrachovat a na rozdíl od bankovních vkladů, vklady u penzijních fondů pojištěné nejsou!). S provedenou reformou bankovního sektoru v letech 1995-2002 (kdy trh opustily Agrobanka, Velkomoravská banka, Union banka a další) došlo k výrazné stabilizaci v bankovnictví, nic masivně nekrachovalo a do popředí se dostala touha po vyšším zisku na úkor nezáporného zhodnocení. A tak v roce 2013 vznikly fondy účastnické, které již nemusely garantovat nezáporné zhodnocení a klient si sám mohl zvolit investiční strategii (od konzervativní s minimálním rizikem a výnosem až po dynamickou s velkým rizikem i možným výnosem). Tabulka níže popisuje hlavní rozdíly mezi fondy a pomůže zodpovědět otázku, zdali se vyplatí přechod z fondu transformovaného do účastnického.

Stavební spoření ČS s bonusem 8 500 Kč

Transformovaný a účastnický fond

Mimo parametry zmíněné výše jsou rozdíly mezi fondy spíše kosmetické, státní dotace (90-230 Kč/měsíc) i daňové úlevy (snížení daňového základu až o 12 000 Kč/rok) jsou stejné.

Vyplatí se přechod do účastnického fondu?

Přes 97% účastníků třetího pilíře je situováno ve fondech transformovaných, ze kterého mají možnost kdykoliv přejít do fondů účastnických (naopak to nejde a noví účastníci třetího pilíře mohou od roku 2013 vstupovat pouze do fondů účastnických). Vyplatí se někomu přecházet z fondů transformovaných do účastnických? Proti přechodu do účastnických fondů hovoří ztráta výsluhové penze, u konzervativně založených jedinců ztráta garance nezáporného zhodnocení a u mladších ročníků oddálení doby, kdy bude možné úspory vybrat/začít čerpat formou penze (60 let versus důchodový věk-5 let, což u mladších ročníků vychází na min. 63 let). 

Pro přechod do účastnických fondů hovoří možnost před-důchodu, pro zájemce o výběr celé částky naráz, kterým přispívá zaměstnavatel, možnost sjednat výplatu renty pouze na 3 roky (což je skoro ekvivalentní jednorázovému výběru, ale ušetříme daň 15% z příspěvků zaměstnavatele) a pro odvážnější jedince možnost více riskovat (především v mládí a středním věku) v dynamickém fondu a tím utéct v dlouhém horizontu inflaci. Sečteno, podtrženo, papírově 3 výhody a 3 nevýhody, tedy vyrovnané skóre. Na každém z nás je tedy posouzení jeho konkrétních okolností - čemu klademe větší váhu, případně co se náš ještě týká/už netýká.

Jak se zabezpečit na stáří

Penzijní systém - pilíře

Penzijní spoření od České spořitelny

Spoření v penzijních fondech se více vyplatí těm, kterým přispívá zaměstnavatel (dodatečný příjem, o který bychom jinak přišli) a méně těm, kteří spoří od útlého věku a v transformovaných fondech čekají na výsluhovou penzi. U všech ostatních lze o výhodnosti pochybovat i přes na první pohled lákavý státní příspěvek až 230 Kč/měsíc. Přinejlepším se končí na nule z důvodu inflace působící na úspory po desítky let. Spoření se naopak hrubě nevyplatí těm, kteří mají dluhy a souběžně spoří (lepší by bylo rychleji splácet dluhy). Ať už se penzijní spoření vyplatí či nikoliv, nejedná so rozhodně o instrument, který by nás na stáří zabezpečil ze 100%. Spíše je to takové malé přilepšení ke státní penzi a nutný edukativní krok k lidem, kteří příliš nemyslí na budoucnost a v průběhu produktivního věku si nedávají stranou na horší časy. Z tohoto pohledu u těchto jedinců převáží výukový efekt nad malou ztrátou úspor (lepší, když ušetří méně na stáří, než kdyby více utratili v produktivním věku).

Životní cyklus má tři základní stádia – dětství, produktivní věk a stáří. V dětství se o nás zpravidla starají rodiče, v produktivním věku se staráme sami o sebe a ještě bychom měli dávat část stranou na stáří a ve stáří žijeme z toho, co jsme si během produktivního věku naspořili (ať již povinně pomocí státního penzijního systému či dobrovolně přes penzijní připojištění, důchodové spoření, investice do střechy nad hlavou, dětí atd.). Státem organizované dobrovolné spoření na důchod (druhý a třetí pilíř – ten první je povinný, z něho se vyvléci nedá) je třeba chápat jako univerzální řešení, nemáme-li lepší nápad a chuť se na stáří zabezpečit jinak. 

Chceme-li dělat věci jinak a efektivněji, je určitě moudřejší investovat do střechy nad hlavou a raději splácet hypotéku než si platit penzijní spoření. Stejně tak je lepší investovat do nemovitosti k pronájmu (opět např. pomocí hypotéky) než se zavázat k důchodovému spoření. Toto jsou lepší varianty zabezpečení se na stáří, ale ne každému se do nich chce jít, neboť je to náročnější oproti prostému zasílání peněz penzijnímu fondu. Odměnou je však výrazně vyšší životní standard ve stáří. ČNB sice inflaci dlouhodobě cíluje na 2%, ale tato dvě procenta jsou výsledkem rostoucích cen potravin a nákladů na bydlení a klesajících cen technologických vymožeností. Ve stáří budeme potřebovat především bydlet a jíst, méně už nakupovat neustále nové televize a auta. Tedy státem organizované spoření, které třeba i pokryje inflaci, nám stejně moc nepomůže. Naopak investice (vlastní bydlení, příjem z pronájmu) nám bude neustále generovat hodnotu/příjem v aktuálních cenách.

REKLAMA

ANKETA k článku Penzijní fondy transformované a účastnické

Více se mi líbí fondy:

Počet odpovědí: 130

KOMENTÁŘE k článku Penzijní fondy transformované a účastnické

Přidejte nový komentář

Účastnické fondy, Komentoval(a): Tomáš Pelc, finanční poradce

15.10.2014 20:37:40

Ano jak autor zmínil 3 výhody a 3 nevýhody. Důležité si je uvědomit co je podstatné a nepodstatné. Je pro mě podstatné, že může po 15 letech vybrat 50% (při nejčastější úložce 300, tj. cca 80 000 a možnost tedy vybrat 40 000 nebo že na konci, tedy v důchodu budu mít třeba o 100 000 až 200 000 více?
Váha zhodnocení (obzvláště v dlouhém horizontu) je nejpodstatnější! pak mé příspěvky, či zaměstnavatele a na konci jsou státní příspěvky.

Ing. Tomáš Pelc

Re:, Komentoval(a): Petr Jermář

15.10.2014 22:05:30

Dobrý večer, to mi matematicky nevychází...když si dle Vás někdo za 15 let naspoří 80 000 Kč, do důchodu stihne nejvíce 3x tolik, tedy 240 000 Kč - jak z toho uděláme o 200 000 Kč více? :) Ohledně důležitosti zhodnocení připisovaného fondy, kdyby nebyly státní příspěvky a příspěvky zaměstnavatelů, nikdo do fondů spořit nebude, ani kdyby bylo zhodnocení třeba dvojnásobně velké oproti současnému stavu.

, Komentoval(a): Rosta

27.06.2019 07:36:24

Dobry den chtěl sem se zeptat jak dlouho čekám na vyplacení kdys zrusim důchodové sporeni

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Odchod do důchodu: Co potřebujete vědět

Odchod do důchodu: Co potřebujete vědět

28.6.2024 Spoření

Zvažujete odchod do důchodu, ať už řádného, nebo dřívějšího, ale nejste si jisti, kdy na něj máte nárok a co k jeho vyřízení potřebujete? V našem článku se dozvíte vše podstatné o podmínkách pro přiznání starobního důchodu, předčasného důchodu a předdůchodu. Také o výpočtu jeho výše a možnostech přivýdělku. Poradíme vám také, jak si co nejlépe zajistit finanční prostředky na stáří a jak se na důchod připravit jako OSVČ.

Penzijní spoření reaguje na ukončení státního příspěvku pro seniory od 1. července

Penzijní spoření reaguje na ukončení státního příspěvku pro seniory od 1. července

19.6.2024 Spoření

Rok 2024 přináší významné změny v oblasti penzijního spoření, které se dotýkají jak výše státních příspěvků, tak i jejich dostupnosti pro určité skupiny střadatelů. Zatímco maximální státní příspěvek se zvyšuje, senioři pobírající starobní důchod ztrácejí od 1. července nárok na tuto podporu. Některé penzijní společnosti se rozhodly seniorům tuto náhlou změnu alespoň dočasně kompenzovat

Aktualita: ČS mění úrokové sazby na spořících účtech. Jak jsou na tom ostatní?

Aktualita: ČS mění úrokové sazby na spořících účtech. Jak jsou na tom ostatní?

22.5.2024 Spoření

Většinu klientů čeká od 1. června 2024 u České spořitelny snížení úrokových sazeb na spořicím účtu. Důvodem je podle Spořitelny vývoj na trhu a kroky konkurence. Jaké budou nové výše úroků a jaké zhodnocení vkladů můžete získat u ostatních bank?

[AKTUÁLNĚ] Česká spořitelna přestala zakládat vkladní knížky

[AKTUÁLNĚ] Česká spořitelna přestala zakládat vkladní knížky

10.4.2024 Spoření

Česká spořitelna definitivně ukončila možnost zakládání vkladních knížek pro nové klienty. Dříve založené knížky banka rušit nebude, peníze z vkladních knížek nikam převádět nemusíte. Jedinou bankou s možností založení nové vkladní knížky zůstává ČSOB, a to pouze na pobočkách České pošty.

[AKTUÁLNĚ] Aktuální výše úroků na spořicích účtech

[AKTUÁLNĚ] Aktuální výše úroků na spořicích účtech

9.4.2024 Spoření

V souvislosti s poklesem základní sazby v ekonomice se spustila lavina snižování úroků na bankovních i spořitelních spořících produktech. Týká se především spořicích účtů, ale zasáhla i výhled v oblasti termínovaných vkladů. Banky čekají přesun peněz právě na „termíňáky“, investiční společnosti ale vidí velkou příležitost zvýšit zájem Čechů o investování.

Z naší bankovní poradny

Vnuk nechce vrátit peníze a svádí to na banku

21.2.2022 Podvod
Dobrý den, možná se mýlím, ale myslím si, že asi jako centrální banka byste měli mít nějaký dozor nad ostatními bankami, a proto se na vás obracím. Půjčil jsem svému vnukovi na podzim roku 2021 601 000 Kč, mám od něho normálně ověřený a jím podepsaný dlužní úpis. On sám má účet u Air Bank a od 22. 12. 2021 svou banku není schopen donutit, aby mi peníze které mi patří poslala do Žďáru nad Sázavou na můj účet v České spořitelně! Nemáte zdání, kolik už bylo slibů, že to za 2 dny, za 3 dny, v pondělí, do konce týdne a podobně bude přeposláno, kolik už bylo slibů na SMS od nějaké paní Smolíkové a pořád nic!! Na podzim mě šíleně zvedli poplatky za plyn a elektřinu a prakticky všechny hotové peníze mi lítají někde ve vzduchu! Po novém roce jsem měl jít na pravidelnou roční prohlídku s autem, která obnáší okolo 7 000 Kč. Já si to nemůžu dovolit, abych nezůstal úplně bez peněz a kvůli tomu nehodlám rušit stavební spoření, protože bych kvůli slavné a líné Air bance přišel o roční benefity a to si jakožto důchodce nedovolím! Už jsem paní Smolíkové několikrát psal, že to poženu k soudu, ale s nimi to absolutně nehne, řekne jen další termín a zase nic! Hlavně že dnes a denně vidím a slyším 2 šašky v televizi, jak do nebes na reklamě vynášejí Air banku! Už jsem jim dokonce řekl, že si nejsem jistý, jestli jednám s bankou nebo s nějakou zločineckou organizací, která mě chce okrást! Jsem 75-letý důchodce a na takové hrátky už opravdu nemám nervy, po nocích nespím, před půldruhým rokem jsem měl mrtvici, sice slabší, ale jestli to takhle bude pokračovat, tak mě za chvíli trefí znovu a pořádně! Proto se obracím na vás nevím, jestli na ty ostatní banky máte nějaký vliv, abyste se mě zastali. Můj vnuk mi volal, že už si začal sháněk advokáta, protože už se sebou nenecháme stále orat. Předem vám děkuji! Dobrý den, začnu tím, že nejsme centrální banka, ale poradenský portál. Nicméně ani centrální banka (ČNB) neřeší spory mezi spotřebiteli, kdy dlužník odmítá vrátit peníze věřiteli. Váš vnuk spoléhá na vaši neznalost/naivitu a svádí vše na svou banku. Ve skutečnosti je to on, kdo Vám peníze nechce vrátit. Vnukova banka (Air Bank) vrácení peněz určitě neblokuje. Žádná paní Smolíková neexistuje, celou dobu s Vámi komunikuje jménem domnělé Air Bank/paní Smolíkové Váš vnuk a drží Vás v klamu.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pravidelná platba na neznámý běžný účet

20.2.2022 Běžný účet
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, měsíčně platím na účet číslo 2038812118/2600 částku 1.020,--Kč, pod VS X010X40X6. Bohužel nemůžu najít (smlouvu), za co jsou platby. Můžete mě prosím pomoci? Děkuji za ochotu. HK Dobrý den, nejsme banka, ale poradenský portál monitorující banky a jejich produkty a poskytující rady uživatelům. Vámi zmíněný účet je podle bankovního kódu 2600 veden u Citibank. Obávám se, že ani Citibank Vám z důvodu bankovního tajemství nemůže sdělit informace o majiteli účtu? Existuje tedy více možností, jak zkusit zjistit majitele běžného účtu na který zasíláte pravidelně peníze: dohledejte důvod platby ve vašich dokumentech, nebo jednejte s Citibank o sdělení příjemce. Vzhledem k tomu že Citibank přerušila poskytování služeb občanům, je prakticky jisté že úhrady směřují na účet nějaké instituce u této banky - nejvíce pravděpodobná je pojišťovna (např. životní pojištění  Metlife, nebo NN životní pojišťovna, resp. dříve Aegon?), penzijní fond, resp. penzijní spoření?zkontrolujte výpis z vašeho běžného účtu, zda se vám nezobrazuje identifikace protistrany (stejně tak stačí zkontrolovat jen pohyby v internetovém bankovnictví),přestaňte platit. (je to možná trochu brutální metoda, ale pravděpodobně se vám někdo rychle ozve s upomínkou a vy si u toho ujasníte za co platba je?)Se stejným číslem bankovního účtu jsme se již setkali, např. v dotazu uživatele ohledně platby na účet u Citibank, nebo v dotazu na neznámého majitele účtu. Takže budeme moc rádi když se vám podaří důvod platby odhalit. Dejte nám pak určitě vědět, abychom mohli informovat podobně postižené uživatele bankovních služeb. ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte. Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější. V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %. Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku. Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit. Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu. Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem. Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je výhoda poskytnutá státem, která umožňuje jednotlivcům nebo podnikům snížit svou daňovou zátěž. To může být ve formě snížení daně, odpočtu daní, nebo úlevy od daní. Daňová zvýhodnění mohou být zaměřena na podporu určitých činností, jako je investování do výzkumu a vývoje, nebo na podporu sociálních cílů, jako je poskytování dostupného bydlení. Daňová úleva pro podnikyInvestice do výzkumu a vývoje: Podniky, které investují do výzkumu a vývoje, mohou být oprávněny k daňovým úlevám. Tyto úlevy mohou být ve formě přímého snížení daně, nebo odpočtu nákladů na výzkum a vývoj od daně. Poskytování pracovních míst: Některé země nabízejí daňová zvýhodnění podnikům, které vytvářejí nová pracovní místa, zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Investice do ekologicky šetrných technologií: Podniky, které investují do ekologicky šetrných technologií, mohou být oprávněny k daňovým úlevám. Daňová úleva pro jednotlivce Hypoteční úroky: V některých zemích mohou jednotlivci odečíst úroky zaplacené na hypotéku od svých daní. Příspěvky na penzijní spoření: Příspěvky na penzijní spoření mohou být odečteny od daní. Darování charitativním organizacím: Darování peněz nebo majetku charitativním organizacím mohou být také odečteny od daní. Daňová zvýhodnění mohou mít významný dopad na ekonomiku a společnost, protože mohou podporovat investice a růst, a mohou pomoci dosáhnout sociálních cílů. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena