Banky.cz Slovník Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

REKLAMA

Definice Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování se uzavírá mezi zájemcem o zprostředkování uzavření určitého obchodu a zprostředkovatelem, který má za úkol zajistit uzavření takového obchodu nebo alespoň obstarat příležitost jej uzavřít. Zprostředkovávaný obchod může být typicky nákup nebo prodej nemovitosti.
Zprostředkovateli náleží za jeho činnost odměna. Zprostředkovatel odpovídá zájemci za způsobenou škodu, pokud by měl, popřípadě z okolností mohl mít, důvodné pochybnosti o tom, zda jím zprostředkovaná smlouva bude dodržena.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena