Banky.cz Slovník Garanční systém finančního trhu

Co je to Garanční systém finančního trhu

REKLAMA

Definice Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je z definice jeho provozovatele „zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice“. Spolupracuje s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a dalšími garančními systémy v ostatních zemích Evropy. 

GSFT spravuje Fond pojištění vkladů, z nějž se v případě krachu banky, stavební spořitelny, nebo družstevní záložny vyplácejí vklady klientů až do pojištěné výše. 

Všechny pojištěné instituce přispívají do Fondu pojištění vkladů určitým promile z výše jimi spravovaných vkladů klientů. Garanční systém výběr příspěvků od bank zajišťuje a v případě krachu banky administruje výplatu. Podmínkou pro zahájení výplaty náhrad klientům zkrachovalých bank je oznámení ČNB, které je doručováno do GSFT. Den doručení oznámení ČNB se také nazývá "Rozhodný den". Zahájení výplaty náhrad klientům bank nastává 7 dní od rozhodného dne.

Vedle Fondu pojištění vkladů bank je dalším pilířem Fond pro řešení krize. 

Dětské a studentské účty

12.4.2023 Běžný účet

Společným jmenovatelem dětských a studentských účtů je nulový poplatek za vedení produktu, ale často i nulové úročení zůstatku. Některé banky nabídnou bezplatné hotovostní operace: výběry z vlastních i cizích bankomatů a vklady na pobočce nebo do vkladomatu. Kolik si připlatíme za ostatní služby, jsou-li nějaké? Má smysl zakládat dětský nebo studentský účet? A v jakých situacích?

Dotazy k Garanční systém finančního trhu

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena