Banky.cz Štítky Allianz penzijní společnost

Allianz penzijní společnost

Allianz dynamický fond

Allianz dynamický účastnický fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do dynamického portfolia. To se přibližně z 80 % skládá z akcií. Zbytek portfolia je rozdělen mezi dluhopisy, nástroje peněžního trhu a hotovost u bank. Jde proto o fond, který se n…

Allianz konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do bezpečného portfolia zejména v oblasti peněžního trhu. Investice jsou směřovány i do dluhopisů nebo hotovosti u bank. Preferovány jsou dluhopisy emitované Českou repu…

Allianz transformovaný fond

Allianz transformovaný fond Allianz penzijní společnosti, a.s. je fondem investujícím do bezpečného portfolia a garantujícím nezáporné zhodnocení. Jak garance vypadá v praxi? Pokud by v době plánovaného ukončení smlouvy klesl majetek na penzijním účtu účastníka pod hodnotu…

Allianz vyvážený fond

Allianz vyvážený účastnický fond Allianz penzijní společnost, a.s. je fondem investujícím do širokého a pestrého portfolia. Jeho menší část (40 %) je tvořena akciemi, většinový díl pak dluhopisy a nástroji peněžního trhu.  Ale pozor, fond má závazně nastaven minimální rati…