Banky.cz Slovník Diskontní sazba

Co je to Diskontní sazba

REKLAMA

Definice Diskontní sazba

Diskontní sazba říká, s jakým úrokem si české komerční banky ukládají peníze u České národní banky. Tuto sazbu stanovuje naše centrální banka, která s pomocí úrokových sazeb řídí měnovou politiku ČR. 

Jak se používá diskontní sazba?

ČNB pomocí diskontní sazby říká bankám za kolik procent u ní mohou bezrizikově umístit své peníze (10 mil. a více). To má vliv na cenu úvěrů podnikům a také na výši úrokové sazby u půjček pro spotřebitele. Pokud tedy ČNB diskontní sazbu zvyšuje, české banky zvyšují své úrokové sazby vkladů i úvěrů.  Pokud ČNB diskontní sazbu sníží, dosáhne zvýšení objemu peněz v oběhu pomocí levnějšího úvěrování o bank. To má podpůrný vliv na ekonomiku. 

V době nízkých úrokových sazeb ČNB klidně ponechá diskontní sazbu blízko nule (například od roku 2013 do r.2018 byla 0,05%). Naopak, když ČNB bojuje s inflací, tak diskontní sazba může činit i několik procent (např. konec roku 2021 se sazbou 2,02%)

[AKTUÁLNĚ] ČNB znovu snížila úrokové sazby, repo se dostává na 5,75 %

20.3.2024 Hypotéka

Česká národní banka se v rámci březnového zasedání Bankovní rady rozhodla k opětovnému snížení všech tří hlavních sazeb v ekonomice. Všechny tři sazby klesají o půl procentního bodu. Jak se pokles projeví v oblasti hypoték či dalších půjček a jak v oblasti spoření?

Dotazy k Diskontní sazba

Spořitelna vypověděla smlouvu z roku 2002

4.10.2017 Spoření

Vážení, jelikož nejsem schopen se smířit s výpovědí resp. s ukončením smlouvy o stavebním spoření Wüstenrotem mému vnoučeti Jiřímu Kučerkovi, obracím se na vaši poradnu se žádostí o nezávislé posouzení předmětného. Přestože jsem si vědom, že ve VOP v § 7, odst. 1. je m.j. i uvedena možnost "ukončení smlouvy výpovědi smlouvy stavební spořitelnou“, jak ale dále uvádím jsem přesvědčen, že Wüstenrotem (používáno i jako SS) došlo k neoprávněném použití a dle mého názoru i ke zneužití uvedeného textu. Současně dále uvádím: 1. Dne 16.03.2002 byl předložen návrh na uzavření Jubilejní smlouvy o stavebním spoření. Potvrzení o uzavření smlouvy č. 13679219 bylo doručeno se sdělením, že smlouva je uzavřena se zvýhodněním k 10. výročí založení Wüstenrot - stavební spořitelny a.s. jako "JUBILEJNÍ SMLOUVA". 2. Zákonný zástupce (matka) byl dopisem Wüstenrotu z 16.11.2010 informován o ojedinělé příležitosti, dokonce i s uváděnými ubezpečeními (která jsou teď v podstatě popírána, nerespektována a dokonce zneužívána jako důvod výpovědi). V příloze zasílám co Wüstenrot nasliboval. 3. Matka určený formulář pro speciální akci "Chtějte víc - zvyšte své cíle" dne 20.1.2011 vyplnila, podepsala a předala. Potvrzení o změně cílové částky, z 210 tis.na 600 tis. Kč, bylo doručeno dopisem z 24.1.2011. Tím v podstatě byla novelizována smlouva uzavřená dne 16.3.2002. Hlavní podmínka, že cílová částka bude zvýšena minimálně na dvojnásobek, byla splněna. Rovněž další 3 požadavky byly splněny. Neměla dle VOP § 5, odst. 4, nejdříve skončit až po 24.1.2018? 4. Tímto potvrzením Wüstenrot mohl, měl a musel vědět, že spoření při zvýšení CČ na cca trojnásobek (o 390 tis.Kč), bude při ročních 20 tis. vkladech - úsporách trvat cca 20 let. 5. Je podivné, že "speciální akce" byla vyhlášena v době, kdy diskontní sazba byla od uzavření smlouvy do změny CČ, snížena z 3,25 na 0,25. (o celé 3 procentní body), s příslibem dlouhodobého zachování všech sjednaných výhod. 6. Již dne 24.1.2011 zatížila účet SS částkou 3.900 Kč, za zvýšení cílové částky. Vrátila pouze část nevyužité části - již vnuk t.č. řeší uplatněním úroků z prodlení, neboť vznikl Wüstenrotu neoprávněný majetkový prospěch získaný z neoprávněného využívání těchto prostředků za období od 24.1.2011. 7. Pro úplnost informací byl vnuk v dubnu 2016 nucen podat stížnost na neoprávněné sdělení-informaci z 1.3.2016, že SS je oprávněna změnit sjednanou úrokovou sazbu na účtu. Po obsáhlé korespondenci byla stížnost vyřízena jako oprávněná. 8. Následně byl vnuk nucen řešit reakci na dopis SS z 3.3.2017 (vhozeno do poštovní schránky až 8.3.). V dopisu byla ve druhém odstavci m.j. uvedena věta: "Žádáme Vás o pochopení, pokud budeme z uvedených důvodů nuceni Vaší smlouvu ukončit." Dále pak byly předloženy 3 nabídky. Na dopis jsem reagoval odeslaným emailem dne 13.3.2017, ve kterém m.j. sdělil, že si v následujícím období nabídku promyslí a výsledek rozhodnutí sdělí nejpozději ve stanovené lhůtě, tj. do 31.5.2017. Současně sdělil, že se vyjádří ke druhému odstavci. Na email SS nereagovala. 9. Aniž Wüstenrot vyčkal na odpověď klienta, přesto drze již dne 9.3.2017 vyhotovil jednostrannou výpověď, která byla odeslána až 15.3.2017 a převzata dne 20.3.2017 (přikládám). 10. To, že někdo ve SS po šesti letech rozhodl (při pouhém snížení diskontní sazby pouze o 0,2 % - z 0,25 na 0,05), že provede revizi dlouholetých smluv a následně je vypoví s odůvodněním: "Určitě Vám neuniklo, že trh zaznamenal v poslední době výrazný pokles Úrokových sazeb. Abychom Vám mohli i nadále poskytovat finanční produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, je nezbytné provést revizi dlouholetých smluv o stavebním spoření, u nichž Úroková sazba z vkladů výrazně převyšuje současné tržní podmínky. Žádáme Vás o pochopení, pokud budeme z uvedených důvodů nuceni Vaši smlouvu ukončit.", což v souvislosti s uvedeným kvalifikuji jako neoprávněný a neobhajitelný důvod k výpovědi. Závěrem jsem nucen konstatovat, že výpovědí smlouvy Wüstenrotem, byl vnuk omezen na svých právech, neboť mu bylo zabráněno uspořit – dospořit sjednanou cílovou částku. Uspořená částka k 31.12.2016 činila pouze 51,6 % z cílové částky, dle mého názoru je v hrubém rozporu s účelem stavebního spoření a to i bez možnosti využití poskytnutí úvěru SS. Tak byla smlouva od počátku uzavřena. Pokud by zaslané podklady nepostačovaly, na vyžádání je doplním. Předem děkuji za sdělení výsledku právního posouzení, byť i negativního, i s příp. doporučeními dalších postupů. Jaroslav

Dobrý den,

stavební spořitelny obecně mohou vypovědět smlouvu nebo snížit úrok (až na 0%) po uplynutí vázací lhůty (dříve 5 let, nyní 6 let), ať už je cílová částka naspořena či nikoliv. To je v souladu s VOP s i účelem stavebního spoření, kterým je spoření po dobu vázací lhůty (ne po dobu desítek let). Zvýšení nebo snížení cílové částky není obecně bráno jako znovu-obnovení smlouvy. Jen se mění částka, kolik můžete maximálně naspořit. Na vázací lhůtu to nemá žádný vliv. Výši měsíční/roční úložky si stanovuje klient zcela dle své vůle a nemá to na celkovou dobu trvání spoření vliv. Nelze tedy argumentovat, že při sjednané roční úložce 20 000 Kč a cílové částce 600 000 Kč musí spoření trvat 30 let. Stavební spořitelny ani běžně nevrací poplatky za sjednání příliš vysoké cílové částky, kterou klienti nenaspoří.

Šance na další pokračování smlouvy o stavebním spořením z roku 2002 je nulová. Všechny spořitelny rušily během posledních 5 let takto staré smlouvy s vysokým úročením (měly na to právo). Chcete-li se stavebním spořením pokračovat, doporučuji uzavřít novou smlouvu online se Stavební spořitelnou ČS na cílovou částku 300 000 Kč (poplatek za sjednání online je jen paušálních 495 Kč), odmítnout zasílané výpisy (stojí to zbytečně poplatky) a místo toho si nechat bezplatně zřídit pasivní internetbanking, kde budete mít přehled o spoření.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena