Banky.cz Slovník Dražební jistota

Co je to Dražební jistota

REKLAMA

Definice Dražební jistota

je peněžitá záruka, která se skládá k osobě provádějící dražbu, aby bylo zajištěno, že se dražby budou účastnit pouze vážní zájemci. Výše dražební jistoty bývá odvozena od ceny předmětu dražby - obvykle ve výši 10-30% z hodnoty.
Neúspěšným dražitelům je dražební jistina po dražbě vrácena. U vydražitele je dražební jistota použita na částečnou úhradu jeho nejvyššího podání. Pokud však vydražitel nedoplatí celou částku a tím dražbu zmaří, je dražební jistota použita na náhradu nákladů dražby, případně vzniklé škody. Dražba se pak zpravidla opakuje.

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena