Banky.cz Slovník Rozhodčí řízení

Co je to Rozhodčí řízení

REKLAMA

Definice Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů. Místo před civilním soudem a soudcem se odehrávají před rozhodčím soudem a rozhodcem. Rozhodnutí jakožto výsledek rozhodčího řízení je exekučně vykonatelné. Rozhodčí řízení je neveřejné, levnější a rychlejší než řízení soudní. 

V souvislosti s vymáháním půjček získalo rozhodčí řízení v očích veřejnosti neblahou pověst, neboť poskytovatelé půjčky bývali s rozhodce předem dohodnutí (rozhodci postrádali jeden  z požadavků: nezávislost). I proto jsou již několik let rozhodčí doložky ve smlouvách o spotřebitelském úvěru zakázány. Včetně nebankovních půjček.

Půjčka bez registru: Přehled, srovnání, výhody a nevýhody

Půjčka bez registru: Přehled, srovnání, výhody a nevýhody

2.7.2024 Půjčka

Půjčka bez registru je jedním z mnoha typů spotřebitelského úvěru, zároveň patří k nejdiskutovanějším. Dost totiž mate svým zjednodušeným názvem, navíc málokdo tuší, že má ve skutečnosti dvě verze. Název sám o sobě působí dost podezřele, budí dojem porušování pravidel daných zákonem o spotřebitelském úvěru. 

Dotazy k Rozhodčí řízení

Dotaz v bankovní poradně

23.3.2014
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na rozhodčí doložku. Dočetla jsem se, že podle českého práva i práva Evropského společenství nesmí být rozhodčí doložka sjednávána u všech typů spotřebitelských smluv z důvodu nenaplnění požadavku rovnosti obou stran. Pokud tedy neziskové organizace, které se věnují problematice předlužení, různými způsoby varují spotřebitele před rozhodčí doložkou, o jaké typy úvěrů se jedná? Moc Vám děkuji, Šárka Dobrý den, pravděpodobně máte na mysli novelu 19/2012 Sb (zákona 216/1994 Sb o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů), platnou od 1.4.2012 (není retroaktivní), která měla za úkol do českého práva implementovat prvky evropské směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.  Tato novela výslovně nezakazuje rozhodčí doložky u žádného typu úvěrů, nicméně stanovuje přísnější pravidla pro jejich používání a umožňuje snadnější přezkum rozhodčího nálezu soudem.  Do 31.3.2012: sjednání rozhodčí doložky nebylo nějak omezené, čili se mohlo jednat o jednu větu malým písmem v úvěrové smlouvě či v obecných/rámcových obchodních podmínkách úvěrové společnosti, ze které neinformovaný spotřebitel nemusel nabýt dojmu, že se jedná o rozhodčí doložku. Napadnout nález rozhodčí instituce u soudu bylo teoreticky možné (pro rozpor s dobrými mravy), ale v praxi byla vymahatelnost tohoto ustanovení zákona téměř nulová (prokázat rozpor s dobrými mravy je s dobrým právníkem protistrany v zádech nemožné). Od 1.4.2012: spotřebitel musí jasně nabýt dojmu, že podepisuje rozhodčí doložku, jinak je doložka neplatná. Za "jasně nabytý dojem" se považuje rozhodčí doložka sjednaná/podepsaná na samostatném listu papíru (ne včleněná do obecných obchodních podmínek či úvěrové smlouvy). Poskytovatel úvěru je taktéž povinen klientovi vysvětlit, co taková doložka znamená a jaké má důsledky. Rozhodčí nález lze napadnout u soudu, pokud je v rozporu se legislativou na ochranu spotřebitele (to doposud nebylo možné, neboť rozhodce na tuto legislativu v těchto sporech do 31.3.2012 nemusel brát zřetel). Petr Jermář, Banky.cz ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena