Banky.cz Družstevní záložny Československé úvěrní družstvo, v likvidaci

CSUD (Československé úvěrní družstvo, v likvidaci)

Československé úvěrní družstvo, v likvidaci ukončila svoji činnost dne 2.8.2021

Více informací naleznete na stránce Československé úvěrní družstvo, v likvidaci

Přehled družstevní záložny Československé úvěrní družstvo, v likvidaci

Adresa:
Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové 2
64946851
SWIFT
AKCT CZ 22
Telefon
+420 498 777 700 (dostupný jen ST 9-12 hod)

O družstevní záložně CSUD (Československé úvěrní družstvo, v likvidaci)

ČS úvěrní družstvo (dříve AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo) přestalo nabízet poslední produkt - běžný účet. Kampelička prožila v posledních letech neúspěšný pokus o transformaci na banku, kdy družstvo navýšilo kapitál na 400 milionů. 

Záložna postupně přestala poskytovat termínované vklady, spořicí účty a úvěry. ČSUD trpí nedostatkem kapitálu a na valné hromadě v únoru 2021 byl schválen záměr likvidace družstva. Družstvo vstoupilo do likvidace 25. března 2021.

Nahlásit chybu

Expertní hodnocení družstevní záložny Československé úvěrní družstvo, v likvidaci

2.8.2021: ČNB dnes oznámila neschopnost kampeličky Československé úvěrní družstvo v likvidaci dostát závazkům vůči vkladatelům. Klienty vyplatí Garanční systém finančního trhu prostřednictvím Komerční banky. Požádat je možné během následujících 3 let. Vklady v plné výši do částky 2.547.500,- získají klienti do 7mi dnů po podání žádosti. 

ČSÚD se v roce 2015 rozhodlo transformovat na banku. Údajně se rozešlo se skupinou AKCENTA a následně o jeho krocích rozhodovala struktura větších členů s podíly pod 10 procent. Jednu chvíli byl prezentován malajský investor, nicméně nejvíce viditelným výsledkem je správní řízení s ČNB a zákaz hlasování některých členů. 

Kumulovaná ztráta družstva dosahuje hrozivých 380 milionů, takže se již vypařil prakticky celý kapitál. Na to doplatí členové a majitelé podřízených vkladů. Začíná být jasné, že jejich podíly nikdo neodkoupí a hodnota vypořádacího podílu se blíží nule. 

Nahlásit chybu

Zprávy o Československé úvěrní družstvo, v likvidaci

2.8.2021

ČSÚD definitivně zkrachovala - klienty vyplatí Garanční fond prostřednictvím Komerční banky!
Garanční systém finančního trhu příliš nezchudne. Očekává se,  že závazky ČSÚD (dříve Akcenta) vůči klientům činí 50 mil.Kč, zatímco fond disponuje více než 30 miliardami. 

Nárok na náhradu vkladů mají lidé i firmy až do výše sto procent svých vkladů s úroky. Maximálně však do výše 2.547.500,-Kč (100.000 EUR). Pro výplatu vkladů se stačí se dostavit do pobočky Komerční banky a prokázat se průkazem totožnosti, případně dokladem o oprávnění k podnikání. Výplatu lze realizovat i korespondenčně zasláním formuláře "Žádosto převod plnění" s úředním ověřením podpisu.

20.2.2021

ČSÚD - rozhodnutí o zrušení s likvidací 11.2.2021.
Vypadá to jako definitivní konec další záložny - Československé spořitelní úvěrní družstvo?! Ano, valná hromada rozhodla o likvidaci s tím, že záložna není schopna doplnit kapitál a transformovat se na banku. Vše bude zřejmě složitější, protože se kampelička údajně pokoušela odpojit od finanční skupiny Akcenta. A také dohled ČNB na valné hromadě 11.2.2021 zakázal hlasovat vybraným zástupcům členů družstva. Pokusíme se pro vás zjistit více informací a podat vám komplexnější zprávu...

Dotazy v poradně k Československé úvěrní družstvo, v likvidaci

Články o Československé úvěrní družstvo, v likvidaci

Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

21.6.2024

Podílové fondy jsou v Česku velmi oblíbené a najdete je v portfoliích začínajících i zkušených investorů. Nabídka fondů je velmi široká, spravují je profesionálové a jsou finančně dostupné. V tomto článku jsme shrnuli nejdůležitější informace, které vám pomohou jednoduše vybrat nejlepší podílové fondy.

Investice do startupů v roce %current-year%: Kompletní průvodce

Investice do startupů v roce 2024: Kompletní průvodce

20.6.2024

Investování do startupů, tedy poskytnutím kapitálu začínajícím firmám, můžete zhodnotit volné finanční prostředky. Existují přímé investice (např. angel investor, venture kapitál) i investice nepřímé (crowdfunding, investiční fondy). Investice do startupů nabízejí vysoký potenciál výnosů, ale zatěžuje je značné riziko. Startupy se mohou stát atraktivním zpestřením investorského portfolia. Aktuální trendy zahrnují crowdfunding, zaměření na udržitelnost, AI, zdravotnictví, fintech, či třeba vesmírné technologie.

Penzijní spoření reaguje na ukončení státního příspěvku pro seniory od 1. července

Penzijní spoření reaguje na ukončení státního příspěvku pro seniory od 1. července

19.6.2024

Rok 2024 přináší významné změny v oblasti penzijního spoření, které se dotýkají jak výše státních příspěvků, tak i jejich dostupnosti pro určité skupiny střadatelů. Zatímco maximální státní příspěvek se zvyšuje, senioři pobírající starobní důchod ztrácejí od 1. července nárok na tuto podporu. Některé penzijní společnosti se rozhodly seniorům tuto náhlou změnu alespoň dočasně kompenzovat

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena