Banky.cz Štítky peněžité zápůjčky

Obsah na téma peněžité zápůjčky

Stránky kde se pojem vyskytuje:
Slovník

Poskytovatel půjčky

…kytování spotřebitelských půjček získala licenci od České národní banky. Naopak kterákoliv soukromá fyzická osoba se může stát poskytovatelem peněžité zápůjčky - i bez toho, aby podnikala. Poskytovatelé půjčky smějí půjčený obnos a s ním spojené úroky i poplatky vymáhat zpět. Z pohl…

Úvěr

Pod pojmem úvěr rozumí občanský zákoník závazek poskytovatele, že poskytne jiné osobě peněžní prostředky, přičemž příjemce peněz se zároveň zavazuje poskytnuté peněžní prostředky do jistého data vrátit a zaplatit úroky. V praxi je možné se setkat s úvěry podnikatelskými, úvěry spotř…

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena