Banky.cz Slovník Výpověď pojistné smlouvy

Co je to Výpověď pojistné smlouvy

REKLAMA

Definice Výpověď pojistné smlouvy

Potřebujete zrušit pojištění a nevíte, jak na to? Ať už chcete změnit pojišťovnu, nebo máte jiný důvod, je důležité vědět, jak správně podat výpověď pojistné smlouvy.

Výpověď pojistné smlouvy je třeba podat nejpozději 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy.

Způsoby ukončení pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu lze ukončit písemně nebo elektronicky pomocí datové schránky. Níže jsou uvedeny různé způsoby ukončení pojistné smlouvy:

 1. Výpověď ke konci pojistného období

  • Musí být na adresu pojišťovny doručena alespoň 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy.

 2. Výpověď do 2 měsíců od data sjednání pojistné smlouvy

  • Výpovědní lhůta je 8 dní a začíná běžet dnem doručení výpovědi. Pojišťovna vám vrátí přeplatek na pojistném.
 3. Výpověď z důvodu změny vlastníka pojištěné věci

  • Tento důvod je nejčastější způsob výpovědi pojistné smlouvy.
 4. Odstoupení od pojistné smlouvy do 14 dnů od jejího sjednání

  • Možné jen pro spotřebitele. Výpověď musí obsahovat výslovnou formulaci odstoupení od smlouvy, číslo pojistné smlouvy, datum a podpis.
 5. Výpověď do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události

  • V den doručení výpovědi pojišťovně začne běžet jednoměsíční výpovědní lhůta.
 6. Výpověď z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

  • Pojišťovna je povinna vás informovat o změně výše pojistného nejpozději dva měsíce předem. Pokud nesouhlasíte, můžete do jednoho měsíce pojištění ukončit.
 7. Vzájemnou dohodou

  • Pojištění lze ukončit vzájemnou dohodou, pokud jedna ze stran není spokojena.

Co by měla obsahovat výpověď pojistné smlouvy?

Výpověď by měla obsahovat následující informace:

 • Výslovnou formulaci odstoupení od smlouvy
 • Číslo pojistné smlouvy
 • Datum
 • Podpis

Všeobecné pojistné podmínky

Víte, že ve všeobecných pojistných podmínkách najdete například:

 • Na jaké pojistné události se pojistné podmínky vztahují.
 • Jaký je rozsah náhrady v případě škody z pojistné události.
 • Kdy může pojištění zaniknout.
 • Jakým způsobem může pojištění zaniknout.

Znalost těchto informací vám pomůže lépe porozumět vašim právům a povinnostem při ukončení pojistné smlouvy a usnadní celý proces.

Zrušení a výpověď povinného ručení

Zrušení a výpověď povinného ručení

9.4.2024 Pojištění

Máte sjednané povinné ručení a chcete ho zrušit? V tom případě jste se pustili do čtení toho správného článku. Dozvíte se v něm, kdy je možné povinné ručení zrušit a přiblížíme vám proces výpovědi povinného ručení krok po kroku.

Dotazy k Výpověď pojistné smlouvy

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena