Banky.cz Banky v ČR Česká exportní banka

ČEB (Česká exportní banka)

  Web: www.ceb.cz
  Adresa: Vodičkova 34 č.p. 701, 111 21 Praha 1 
  IČ: 63078333 
  SWIFT: CZEE CZ PP 
  Kód banky: 8090 
  Na českém trhu: Udělení licence: 10.2.1995
  Zahájení činnosti: 1.7.1995 
  SROVNEJTE PRODUKTY S AKTUÁLNÍ NABÍDKOU OSTATNÍCH BANK

  O bance ČEB (Česká exportní banka)

  Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře celkové konkurenceschopnosti České republiky. ČEB se zaměřuje na finanční služby související s vývozem. Banka má mnohaleté zkušenosti z financování jak velkých vývozních transakcí českých exportérů, tak i z vývozních kontraktů na menší celky či dílčí dodávky. Většinu produktů banky dnes čerpají zahraniční odběratelé – partneři českých vývozců, pro něž se tak české zboží a služby stávají žádané nejen svou cenou a kvalitou.

  Banka klade důraz na komplexnost nabídky produktů financování vývozu. V poslední době vidí svou úlohu vedle financování exportu zboží a služeb také v nabídce financování inženýrských, především liniových staveb v zahraničí. Realizuje rovněž řadu modelů strukturovaného a projektového financování. Českým investorům poskytuje výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit do zahraničních firem. Česká exportní banka rovněž výrazně rozšířila služby financování malých a středních podniků, jejichž činnost je svázána s exportem.