Banky.cz Články Reality Měřáky zbytečné nejsou, PENB ano

Měřáky zbytečné nejsou, PENB ano

11.3.2015, Reality

K 1.1. 2015 mají bytové domy dvě nové zákonné povinnosti – mít instalované poměrové měřiče tepla a vyhotovený průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Budou tato opatření pro vlastníky bytů reálným přínosem či pouze vyhozenými penězi?

Poměrové měřiče tepla

poměrové měřáky - rozúčtování tepla

Zhruba 10% bytových domů stále nemá instalované poměrové měřiče tepla a náklady rozpočítává pouze dle podlahové plochy jednotlivých bytů. Od ledna letošního roku jsou nicméně dle novely zákona 406/2000 Sb. (o hospodaření energií) poměrové měřiče bez výjimky povinné pro všechny bytové domy a za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta fyzickým osobám až 50 000 Kč a právnickým osobám až 200 000 Kč. Proč posledních 10% bytových domů s instalací poměrových měřičů otálí? Někdo už má objednáno a čeká se jen na realizaci, jinde se toto nařízení snaží družstva a společenství vlastníků ignorovat (čímž se vystavují riziku pokuty a uloženému příkazu k nápravě – stát slibuje začátek kontrol v druhé polovině letošního roku) a najdou se i tací, kterým se uložená povinnost o měřácích hrubě nelíbí a chtějí za ni Českou republiku žalovat až ve Štrasburku.

Instalované měřiče tepla přinášejí za relativně malý peníz (řádově stovky až tisíce korun na bytovou jednotku) dva nesporně pozitivní efekty – úspory plynoucí z poklesu celkové spotřeby tepla za bytový dům a větší spravedlnost při rozúčtování na bytové jednotky.

Úspory

Teoretické odhady hovoří o možném poklesu spotřeby tepla po instalaci měřičů o 10-15% na bytový dům jako celek. V reálu se ale najdou i velmi extrémní případy, kde spotřeba tepla klesla až na polovinu. Dokud se platí víceméně stejně, ať už topíme každý den naplno nebo kohoutkem za celou zimu neotočíme ani jednou, nikdo není motivován k úsporám a většina se chová rezignovaně nešetrně.  

Spravedlnost

Není to sice stále dokonalé, neboť po odečtení reálné spotřeby z měřáků vstupují do hry ještě všemožné modifikátory dle světových stran a min/max. odchylky od průměrné spotřeby, ale stále je to mnohem lepší než prostá neadresná rozúčtování dle podlahové plochy bytu. Jde spíše o psychologický efekt, kdy se doposud neadresná spotřeba stává na první pohled adresnou. Málokdo zkoumá vyúčtování detailněji, kde by našel, že 40-50% nákladů je stále rozúčtováváno dle podlahové plochy bytu a pouze zbylých 50-60% je dle odečtené spotřeby z měřáků (následně korigované o modifikátory zmíněné výše). I zde se však blýská na lepší časy a od roku 2016 by měl být zvýšen podíl variabilní složky až na 70%. Do roku 2020 by mělo dojít k dalšímu navýšení na 80% a k postupnému rušení modifikátorů světových stran a odchylek od průměru. Fixní část 20% je ekvivalentní ceně, která by se měla platit nezávisle na spotřebě tepla za možnost zatopit si (i když netopím, tu možnost mám a musím tedy platit náklady na údržbu kotle a ztráty při rozvodu tepla). Ač se to mnohým nebude líbit, další modifikátory by do hry vstupovat neměly, neboť jsou již reflektovány v ceně bytu (byt s okny na jih ve druhém patře má vyšší tržní cenu oproti přízemnímu bytu na sever).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

PENB - průkaz energetické náročnosti budovy

Novela 318/2012 Sb zákona 406/2000 Sb. definuje povinný přechod bytových domů na PENB pomocí této cestovní mapy:

  • 2013: povinnost mít PENB jen v případě, že se byt prodává (PENB lze nahradit účty za energie za poslední 3 roky) => dopad pouze na samotné vlastníky bytů, ne na společenství vlastníků
  • 2015: povinnost mít PENB i když se byt neprodává/nepronajímá, pokud je celková energeticky vztažná plocha bytového domu větší než 1500m2 => dopad na společenství vlastníků větších bytových domů
  • 2016: povinnost mít PENB při pronájmu bytu => dopad na všechna družstva (neboť družstevníci jsou ve faktickém nájmu)
  • 2017: povinnost mít PENB i když se byt neprodává, pokud je celková energeticky vztažná plocha bytového domu větší než 1000m2 => dopad na společenství vlastníků menších bytových domů
  • 2019: všichni musejí mít PENB bez výjimek

Cena PENB pro bytové domy se liší podle počtu bytových jednotek/velikosti domu a pohybuje se obvykle v rozmezí 6-12 000 Kč. Průkaz je platný pouze 10 let, tedy nejpozději od roku 2019 budou všechny bytové domy potřebovat nové PENB každých 10 let. To je vcelku slušný business pro certifikované energetické inspektory.

Zavedení energetických průkazů náročnosti byl jistě správný krok v případě elektrických spotřebičů (ledničky, pračky, atd.). Naučili jsme se kupovat sice dražší, ale úspornější spotřebiče a ve výsledku jsme ušetřili. Nicméně v případě bytových domů je toto opatření zcela nesmyslné.

PENB mají jedinou funkci – informovat kupujícího/nájemce při prodeji/pronájmu nemovitosti o energetické nákladnosti daného bytu. Byt vždy prodává/pronajímá fyzická osoba vlastník. Právnická osoba společenství vlastníků není smluvní stranou v těchto právních aktech, tedy společenství vlastníků si budou muset platit každých 10 let PENB, ačkoliv pro něj nebudou mít žádné využití. Náklady na prodej/pronájem nemovitosti by měl nést vždy jen majitel dotyčného bytu, ne celé společenství vlastníků. Navíc aby se i toto vyplatilo, muselo by v bytovém domě při cenách PENB 2 000Kč/byt a 6-12 000 Kč/bytový dům dojít k více než 3-6 převodům každých 10 let, což zejména pro menší bytové domy (kterým budou náklady na PENB vadit nejvíce) reálné není. Akce „PENB pro bytové domy“ tak má pouze jediného vítěze – certifikované energetické inspektory, kteří budou mít zajištěný slušný kšeft v podobě odbytu průkazů, které společenství vlastníků budou muset nakupovat, ačkoliv pro ně jakožto právní osoby nebudou mít žádného využití.

ANKETA k článku Měřáky zbytečné nejsou, PENB ano"

Považuji PENB za zbytečnost?
Počet odpovědí: 304

KOMENTÁŘE k článku Měřáky zbytečné nejsou, PENB ano

28.7.2016 09:56:11

Novelizace, Komentoval(a): Tomáš

Na webu jsem se dočetl, že vešla v platnost novelizace, která podmínky zpracování PENB upravuje. Máte někdo zkušenost s prodejem objektu, jenž nebyl po roce 1947 rekonstruován?
18.12.2016 13:26:45

klanova2@seznam.cz, Komentoval(a): Hana

Dobrý den, měřáky tepla zbytečné rozhodně nejsou. Já ho pořídila a neměnila bych.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat