Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Pojišťovací makléř

Pojišťovací makléř


Definice Pojišťovací makléř

Osoba pracující na základě smlouvy či plné moci uzavřené přímo s klientem kterého zastupuje. Nenabízí klientovi pouze produkty jedné pojišťovny, ale hledá pro něj vždy nejlepší možné řešení.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Články o Pojišťovací makléř

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele: proč na něj myslet a jak ho nastavit

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele: proč na něj myslet a jak ho nastavit

29.3.2021, Pojištění

Běžně na něj myslíme při cestách do zahraničí.A také v souvislosti s naším bydlením. U podnikání na něj ale zapomínáme. Řečje o pojištění odpovědnosti. Dokáže vás ochránit i před mnohamilionovýmiškodami a pomůže vám také v případných sporech s klienty. Pojištění odpovědnosti má řad…

Orientujte se v pojištění 2

Orientujte se v pojištění 2

26.12.2013, Pojištění

…íší cokoliv, neb slova jako „bezpečí, zabezpečení či to nejlepší pro vašeho potomka“ zkrátka zaberou. Může tedy vlastně finanční poradce či pojišťovací makléř udělat něco lépe než já sám? Teoreticky nikoliv, neb nikdo jiný to sVašimi financemi nebude mysle upřímněji než Vy sami; f…Banky v ČR