Banky.cz Články Akcie a investice Investice do komodit v roce 2024: Kompletní průvodce

Investice do komodit v roce 2024: Kompletní průvodce

Investice do komodit
13.6.2024 Akcie a investice

Investování do komodit se může odehrávat ve fondech, v akciích, na komoditních burzách, ale i přímým nákupem komodit a jejich fyzickým držením (typické pro slitky drahých kovů). Do fondů lze začít investovat i s poměrně nízkými částkami, u obchodování s komoditami už potřebujete vyšší kapitál. Přečtěte si, jak lze investovat do komodit, jaké jsou s jednotlivými typy investic spojeny výhody, nevýhody, požadavky na znalosti investora, ale i právní a daňové aspekty.

REKLAMA

Co jsou komodity a jak do nich lze investovat?

Komodity jsou přírodní suroviny, které se obchodují na burze a dělí se na tzv. tvrdé a měkké. Tvrdé komodity zahrnují kovy (zlato, stříbro, měď, hliník) a fosilní paliva (ropa, zemní plyn, uhlí). Měkké komodity pocházejí ze zemědělství, lesnictví a rybolovu. Většina z typů komodit jsou nezpracované suroviny.

A jak se dá do komodit investovat? „Do komodit se investuje dvěma cestami. Buď si přímo fyzicky tu komoditu pořizujete s tím, že ji i obdržíte (nebo necháte uloženu ve specializovaném trezoru), nebo s ní „jen“ obchodujete na burze, aniž byste s danou komoditou jakkoliv fyziky přišli do kontaktu. Ta první cesta je běžná pro kovové slitky ze zlata, stříbra, paládia nebo platiny. Ta druhá pak pro všechny komodity, včetně kovů,“ uvádí Martin Pleštil, ředitel úseku investic Broker Trustu.

Podívejme se na nejčastější způsoby investování do komodit.

Kovové slitky

Na trhu lze pořizovat kovové slitky o různé gramáži. Slitky můžete držet coby uchovatele hodnoty (ochranu proti inflaci), a v případě potřeby je prodat. Investice je poměrně likvidní (nákup i případný prodej je otázkou několika dní). 

Slitky můžete mít buď doma, nebo si je nechat uložené v úschově u banky, bezpečnou úschovu nabízejí i někteří prodejci slitků, v ČR (v ČR především IBIS InGold). Slitky lze pořídit zlaté, stříbrné, platinové, či třeba z palladia. 

Zlatu se detailně věnujeme v dalším článku: Investice do zlata v roce 2024: Kompletní průvodce

Výhody investic do kovových slitků

 • fyzické vlastnictví
 • ochrana před inflací
 • širší diverzifikace portfolia
 • vysoká likvidita
 • na zlato se nevztahují daně
 • dlouhodobý růstový potenciál, podobně jako u nemovitostí
 • vlastnictví není nikde evidováno (lze se vyhnout zabavení)

Nevýhody investic do kovových slitků

 • nelze vyloučit volatilitu cen
 • vysoké transakční náklady při nákupu a prodeji (poštovné, přeprava, marže obchodníka aj.)
 • nutnost umět rozpoznat důvěryhodného prodejce
 • riziko krádeže fyzicky vlastněných slitků
 • náklady na případnou úschovu slitků u banky nebo prodejce
 • riziko zničení slitků (při požáru bytu/domu)
 • riziko podvodu

Jak začít investovat do kovových slitků

Investice do kovových slitků je snadná, stačí je nakoupit ve specializovaných obchodech. Ale i obchod se slitky je nutné pečlivě vybrat. Jednak si ohlídejte garanci pravosti slitku (certifikát pravosti, značení slitku, ověření povrchu slitku ve speciální aplikaci - každý slitek má svůj „otisk prstů“). 

Důležitá je i reputace prodejce. Největší jistotu máte u těch, kteří spolupracují přímo se zpracovatelem drahých kovů. Problém může nastat s prodejem slitku v době, kdy jeho cena vystřelila skokově vzhůru. Někteří prodejci garantují odkup za odpovídající cenu i v těchto situacích.

Zařadit slitky do investičního portfolia pro optimální diverzifikaci?

Zařazení slitků drahých kovů do investičního portfolia bývá odborníky podporováno, i když jen jako drobná část celkové investice. 

Právní požadavky a daňové dopady investic do kovových slitků

V tomto případě jde o běžný nákup komodity do osobního vlastnictví, právní požadavky se proto neliší od jakéhokoliv jiného (i spotřebitelského) nákupu. Příjem z prodeje slitků podléhá dani z příjmu (částka, s níž jste v zisku), ovšem s výjimkou slitků zlatých.

Obchodování s komoditami na burze

Komodity není nutné pořizovat jen „domů“ a skladovat je. Dá se s nimi také obchodovat na burze, kde se sice na nějakou dobu stanete jejich majiteli, ale bez toho, abyste je museli fyzicky převzít, přepravit a uložit. Obchoduje se jen s „komoditními tituly“. 

Tato investice vyžaduje mnohé odborné znalosti, schopnost predikce vývoje cen komodit, dennodenní sledování situace a neustálé vyhodnocování zpráv z celého světa. Často musí investor vložit značnou vstupní částku. Jistě už tušíte, že tyhle komoditní investice patří k nejrizikovějším.

Výhody obchodování s komoditami na burze

Investice se zhodnocením až 12%

 • možnost vysokých výnosů
 • některé platformy umožňují kopírovat strategii úspěšných traderů

S možností kopírování strategií úspěšných obchodníků by vás mohla zajímat obchodní platforma eToro.

Nevýhody obchodování s komoditami na burze

 • extrémní náročnost na odbornost investora
 • extrémní míra rizik
 • časté ztráty
 • contango (cena futures kontraktu na komoditu je vyšší než aktuální tržní cena komodity)
 • riziko ztráty zůstává i při kopírování strategií jiných obchodníků

Jak začít obchodovat s komoditami na burze

Na burze lze s komoditami obchodovat prostřednictvím obchodních platforem. 

Zařadit obchodování s komoditami na burze do investičního portfolia pro optimální diverzifikaci?

Tento druh investování je vhodný jen pro klienty, kteří mají dostatek odbornosti, ale i času, který budou investici věnovat. Při kopírování obchodní strategie jiných traderů je nutné se připravit na riziko ztráty celé vložené částky.

Právní požadavky a daňové dopady obchodování s komoditami na burze

Zisk z obchodování podléhá dani z příjmů. Právní požadavky na investora - obchodníka nejsou nijak specifické. Stačí, aby se stal klientem obchodní platformy: uzavřel s ní odpovídající smlouvu.

Komoditní fondy a ETF fondy

K nejoblíbenějším mezi investory patří tzv. komoditní ETF fondy. Ty jsou podobné běžným komoditním fondům, ale obchodují se na burzách jako akcie. Jsou obvykle také likvidnější a levnější než již zmíněné komoditní fondy,“ uvádí Petr Jermář, specialista na finance Banky.cz. Pojďme si do obou druhů fondů udělat podrobnější vhled. 

Komoditní fondy a ETF fondy komodit jsou investiční nástroje, které umožňují získat expozici vůči komoditám, ale liší se v několika aspektech:

 • komoditní fondy jsou většinou strukturované jako podílové. Proto kupujete podílové listy fondu, který investuje do komoditních futures kontraktů nebo fyzických komodit. Obchodují se jednou denně za čistou hodnotu aktiv. Poplatky u komoditních fondů jsou často vyšší: vyžadují totiž aktivní správu portfolia
 • komoditní ETF fondy jsou burzovně obchodované fondy, které sledují cenu určité komodity nebo koše komodit. Obchodují se jako akcie: jejich cena se mění v průběhu obchodního dne. ETF fondy nabídnou nižší poplatky, ale jen pasivní správu.
Komoditní fondy a ETF fondy

Výhody investic do komoditních fondů a ETF fondů

 • jednoduchá investice (ze strany klienta)
 • lze investovat již od nízkých částek
 • lze najít vyvážené fondy - jen se středně vysokou rizikovostí 
 • netřeba specifických znalostí a dovedností

Nevýhody investic do komoditních fondů a ETF fondů

 • poplatky fondu
 • riziko poklesu hodnoty investice (contango)
 • trh ovlivňují i předem nepředpověditelné faktory, včetně geopolitických, přírodních, sociálních a technologických
 • často složitější daňové aspekty (mezinárodní obchodování a riziko duplicity daně z příjmů)

Jak začít investovat do komoditních fondů a ETF fondů

Zde stačí jen uzavřít smlouvu s fondem (resp. zprostředkovatelem) a začít investovat. Některé fondy jsou určeny běžné veřejnosti, jiné jsou ale koncipovány pro kvalifikované investory. Pak je nutné splnit i další podmínky fondu: většinou o výši vstupní investice.

Zařadit komoditní fondy a ETF fondy do investičního portfolia pro optimální diverzifikaci?

Komoditní fondy a ETF fondy lze považovat za možnost pro „zpestření“ investičního portfolia.

Právní požadavky a daňové dopady investic do komoditních fondů a ETF fondů

Daňové dopady jsou často složité, vždycky se odvíjejí od konkrétní struktury fondu a od daňových zákonů země, kde fond obchoduje. Právním požadavkem tu zůstává uzavření smlouvy mezi klientem a zvoleným fondem.

Akcie komoditních společností

Nemovitostní fondy

Vedle samotných komodit lze investovat i do akcií komoditních společností (tedy firem zabývajících se těžbou). Akcie mohou být dividendové, což generuje další výnos (vedle kapitálového výnosu lze získat i ten dividendový). 

Ceny akcií komoditních společností většinou kopírují ceny daných komodit tak, jak jsou obchodovány na trhu. Stejně jako u jakýchkoliv dalších akcí, jde o investici náročnou na informace, investici vyžadující mnohaleté trvání a investici značně rizikovou.

Výhody investic do akcií komoditních společností

 • potenciál vysokého zhodnocení
 • další diverzifikace portfolia
 • očekávaný růst poptávky především u energií, kovů a potravin
 • možnost dividend
 • ochrana proti inflaci

Nevýhody investic do akcií komoditních společností

 • volatilita trhu
 • dlouhodobá investice - nízká likvidita
 • vysoká rizikovost
 • často cyklický charakter trhu
 • předem nepředpověditelná rizika přírodní, geopolitická i sociální
 • riziko zavádění nových regulací na zvolené komodity

Jak začít investovat do akcií komoditních společností

Stačí si založit obchodní účet u některé z platforem, které nákup a prodej akcií umožňují. Vložit sem peníze, převést je do měny, za niž lze akcie pořídit, a začít s nákupem.

Zařadit akcie komoditních společností do investičního portfolia pro optimální diverzifikaci?

Akcie komoditních společností se mohou stát zpestřením portfolia. Ale pozor: odborníci v oblasti investic varují, že málokomu se podaří vytipovat správné akcie správných firem: adresný nákup je extrémně rizikový. Mnohem bezpečnější jsou investice do fondů, které se zabývají akciemi komoditních společností. A to jak fondů spravovaných aktivně, tak těch s pasivní správou. 

Právní požadavky a daňové dopady investic do akcií komoditních společností

Po právní stránce bude vyžadována jen smlouva s platformou, na níž budete mít obchodní účet a z něj realizovat investice do akcií komoditních společností. Co se týká daňových dopadů, počítejte s daní z případných dividend, ale i s daní z příjmu z prodeje akcií. Můžete se dostat do režimu dvojího zdanění, který se řeší různými postupy, v závislosti na daném státě a jeho daňovém systému.

Často se ptáte

Jaká je historická výkonnost jednotlivých komodit?

Historickou výkonnost jednotlivých komodit můžete nejsnáze sledovat na specializovaných komoditních webech, na makléřských platformách, ve zpravodajství.

Jaká je očekávaná výkonnost komodit v roce 2024?

Tržních trendů komodit je bohužel velká spousta. Většina z nich často není přímo ovlivnitelná (typicky počasí a úroda, nově nalezená ložiska a obtížnost těžby v nich, nové regulace nebo nově vzniklé konflikty a nepokoje). 

Přesto lze uvést předpovědi analytiků. Většina z nich očekává, že ceny komodit zůstanou v roce 2024 zvýšené, ale jejich růst se zpomalí nebo zastaví (nebude tak prudký jako v roce 2023). To se má týkat jak energií, tak kovů nebo zemědělských komodit.

Jaká jsou potenciální výnosy a rizika spojená s investicemi do komodit?

O rizicích se dočtete výše v článku, kde jsme je vypsali zvlášť pro každý druhy investice do komodit. Co se výnosů týká, mohou se pohybovat v desítkách až stovkách procent. Ale snadno se dostávají i do ztráty.

Jaké faktory ovlivňují ceny komodit?

Faktorů ovlivňujících ceny komodit je na trhu spousta. Jde zejména o faktory přírodní, sociální, geopolitické a politické, environmentální, ovšem i o faktory technologické nebo konkurenční.

Jak sledovat tržní trendy a předpovídat vývoj cen komodit?

Sledovat tržní trendy můžete na specializovaných komoditních webech, ve zpravodajství, či na makléřských platformách. Co se předpovědi vývoje cen komodit týká, na tu si troufají jen erudovaní odborníci, ale i oni se poměrně často zmýlí. Nepředpokládaných vlivů je totiž u komodit příliš mnoho.

REKLAMA

ANKETA k článku Investice do komodit v roce 2024: Kompletní průvodce

Investujete do některé z komodit zmíněných v článku?

Počet odpovědí: 70

KOMENTÁŘE k článku Investice do komodit v roce 2024: Kompletní průvodce

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Finanční svoboda: Jak efektivně zhodnotit své peníze

Finanční svoboda: Jak efektivně zhodnotit své peníze

15.7.2024 Akcie a investice

Toužíte po finanční nezávislosti? Naučte se, jak efektivně zhodnotit své peníze pomocí spoření a investování. Jedině tak totiž dosáhnete svých finančních cílů. Zjistěte, jak si stanovit finanční cíl a plán, jak vytvořit vyvážené portfolio, začít investovat a spořit, minimalizovat rizika a maximalizovat výnosy. Nechte se provést jedním z možných přístupů, vedoucím k finanční svobodě.

Co je to likvidita investice?

Co je to likvidita investice?

11.7.2024 Akcie a investice

Jedním z důležitých pojmů, který byste měli vzít v potaz, pokud začínáte investovat, je likvidita, která popisuje schopnost proměnit aktivum na hotovost. V následujících řádcích se blíže podíváme na to, co to likvidita je a jaké investiční nástroje jsou spojeny s nízkou a vysokou likviditou.

Jak investovat do akcií od A do Z: Podívejte se, na co si dát pozor a jak snížit riziko

Jak investovat do akcií od A do Z: Podívejte se, na co si dát pozor a jak snížit riziko

Investice do akcií v posledních letech lákají řadu lidí. Je to nejen díky zajímavému výnosu, který slibují, ale také díky jejich dostupnosti. Vznik řady online investičních platforem totiž umožnil nákup těchto cenných papírů prakticky každému. Podívejte se proto, jak do akcií investovat a na co si dát pozor.

Možností, jak investovat do akcií, je několik. Stejně jako typů těchto cenných papírů. Liší se přitom svým zaměřením i právy, která poskytují držitelům.

Investice pro začátečníky: Jak začít budovat svůj majetek

Investice pro začátečníky: Jak začít budovat svůj majetek

Investování je skvělý způsob, jak si můžete začít budovat dlouhodobý finanční majetek. Pokud jste v této oblasti nováčkem, může se vám to zdát složité, ale nebojte se! Na začátek stačí pochopit několik základních principů, které vám pomohou rychle se zorientovat ve světě investic. Připravili jsme praktického průvodce investováním, který vám pomůže na začátku vaší investiční cesty.

Investice do S&P 500: Výhody, rizika a tipy

Investice do S&P 500: Výhody, rizika a tipy

Investice do S&P 500 vám pomůže s diverzifikací portfolia. Index S&P 500 největšími americkými společnostmi je dnes snadnou cestou k pasivnímu investování a s dlouhodobou výkonností. Využít se dá i k aktivním investičním krokům. Zjistěte více o výhodách, rizicích a možnostech investování do tohoto (nebo podle tohoto) klíčového indexu.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět? 1. Podstata a význam akcií Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě. Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy. Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy. Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti. Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny. 2. Možná rizika a šance spojená s akciemi Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory. Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk. Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti. Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií. Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování. V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Diverzifikace

Diverzifikace je klíčovým prvkem ve světě investic a financí. Jedná se o strategii, kterou investoři využívají ke správnému rozložení svých finančních prostředků mezi různými druhy aktiv, což jim umožňuje snížit riziko a zároveň zvýšit potenciální návratnost svých investic. Co diverzifikace znamená, jaké přínosy přináší a jak ji aplikovat do vašeho investičního portfolia? Co znamená diverzifikace a jak funguje Diverzifikace představuje investiční strategii, kdy investoři rozkládají své finanční prostředky mezi různými druhy aktiv a investičními nástroji. Tím se snižuje riziko spojené s koncentrací investic v jednom aktivu nebo trhu. Důležité body týkající se diverzifikace zahrnují: 1. Rozložení rizika Diverzifikace umožňuje rozptýlit riziko spojené s vysokou koncentrací investic do jednoho aktiva. Pokud byste měli většinu svých investic v jednom typu aktiva a toto aktivo ztratí na hodnotě, mohli byste utrpět značné ztráty. Diverzifikace může tento negativní vliv minimalizovat. 2. Zvýšení potenciální návratnosti Díky diverzifikaci můžete využít různých investičních příležitostí a sektorů, což vám může pomoci dosáhnout vyšší potenciální návratnosti na vaše investice. Různé druhy aktiv mohou mít odlišné výkonnostní cykly v různých obdobích, a diverzifikace vám umožní využít tuto dynamiku na svůj prospěch. Jak implementovat diverzifikaci do vašeho investičního portfolia Diverzifikace je klíčem k dosažení vyváženého a stabilního investičního portfolia. Zde jsou některé způsoby, jak tuto strategii uplatnit: 1. Investujte do různých tříd aktiv Rozložte své investice mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a další druhy aktiv. Každá třída aktiv reaguje na tržní podmínky odlišně, což vám umožní snížit riziko. Dále můžete diverzifikovat své investice mezi různými odvětvími a regiony, abyste minimalizovali vlivy specifických tržních událostí. 2. Vytvořte si diverzifikovaný fond nebo investujte do ETF Investování do diverzifikovaných investičních fondů nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF) je jednoduchý způsob, jak dosáhnout diverzifikace. Tyto fondy obvykle obsahují širokou škálu aktiv, což snižuje riziko jednotlivých investic. Diverzifikované fondy jsou vhodné pro investory, kteří nemají čas nebo znalosti na aktivní správu svého portfolia. Tipy a rady Rozložení rizika: Diverzifikace pomáhá rozložit riziko mezi různými aktivy, čímž snižuje potenciální ztráty. Stabilita portfolia: Diverzifikace může vést k stabilnějšímu a méně volatilnímu investičnímu portfoliu. Dlouhodobý přístup: Diverzifikace by měla být součástí dlouhodobé investiční strategie, která bere v úvahu vaše cíle a toleranci k riziku. Diverzifikace je klíčovou součástí úspěšného investování a finančního plánování. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše investiční cíle, je důležité zvážit diverzifikaci jako strategii pro dosažení finanční stability a dosažení svých dlouhodobých cílů. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Investice

Investice není jen pro bohaté nebo finanční experty. Je to strategie, kterou může využít kdokoli, kdo chce zvýšit své bohatství v dlouhodobém horizontu. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán a rozumět různým druhům investic, které jsou k dispozici. V tomto článku probereme některé základní typy investic a poskytneme tipy, jak můžete začít. Základní typy investicAkciové trhy: Když kupujete akcie, stáváte se částečným vlastníkem společnosti. Hodnota vašich akcií může kolísat v závislosti na výkonu společnosti. Dluhopisy: Když kupujete dluhopisy, půjčujete peníze emitentovi (vláda nebo společnost) výměnou za pravidelné úrokové platby a návrat nominální hodnoty dluhopisu na konci jeho splatnosti. Komodity: Investice do fyzických aktiv, jako jsou zlato, ropa nebo zemědělské produkty. Nemovitosti: Koupě, vlastnění a pronájem nemovitostí jako způsob, jak vydělat peníze z nájmů a ocenění hodnoty nemovitostí. Fondy: Investice do fondu, který spravuje kolekci cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.), což umožňuje diverzifikovat riziko. Tipy pro začínající investory Stanovte si finanční cíle: Určete, kolik peněz chcete investovat a jaké jsou vaše finanční cíle. Chcete například vytvořit úspory na důchod, koupit dům nebo financovat vzdělání svých dětí? Rozpoznejte svou tolerance k riziku: Rozumění vaší tolerance k riziku vám pomůže určit, jaké typy investic jsou pro vás vhodné. Diversifikujte své investice: Nenakládejte všechna vaše vajíčka do jednoho košíku. Investujte do různých typů aktiv, aby jste snížili riziko ztráty peněz. Využívejte služeb finančního poradce: Pokud nejste jisti, jak začít nebo jak spravovat své investice, může být užitečné konzultovat se s finančním poradcem. Investování je důležitým krokem k finanční nezávislosti. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán, rozumět různým druhům investic a diverzifikovat své portfolio. Nezapomeňte také, že investování je dlouhodobá strategie, a je důležité být trpělivý a nechat vaše investice růst s časem. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena