Rodičovská a mateřská

Kdo má nárok na mateřskou a jak dlouho se vyplácí rodičovská? Můžeme při pobírání těchto dávek pracovat? Kdy, jak a komu správně podat žádost o zahájení výplaty? Přinášíme Vám kompletní přehled pro stávající i budoucí maminky.

Rodičovská není mateřská

Občas tyto dva pojmy zaměňujeme. Přitom se jedná o zcela odlišné dávky, které mají velmi rozdílná pravidla hry. Liší se svou výší, dobou pobírání, daňovými dopady, omezeními pro přivýdělky a dalšími faktory. Něco mají ale přece jen společné.

 • Mateřskou a rodičovskou nelze pobírat současně.
 • Výše obou dávek není závislá na počtu narozených dětí (ať už se nám narodí jedno či tři děti, dávky budou vždy stejně vysoké – jen mateřskou budeme pobírat u dvojčat déle).
 • Během mateřské i rodičovské za nás zdravotní pojištění platí stát a doba se nám započítává v rámci sociálního pojištění pro nárok na důchod. 

Mateřská (PPM – peněžitá pomoc v mateřství)

koruny-2.jpg
 • Mateřskou může čerpat pouze matka.
 • Nárok mají jen pracující/podnikající ženy, které se účastní nemocenského pojištění (v posledních dvou letech si platily nemocenské pojištění min. 270 dnů a byly pojištěny v okamžiku nástupu na mateřskou nebo byly v ochranné lhůtě). Zaměstnanci jsou pojištěni vždy, podnikatelé si musí platit dobrovolné pojistné.
 • Na mateřskou se nastupuje 6-8 týdnů před očekávaným termínem porodu a celkem se pobírá po dobu 28 týdnů (u dvojčat/vícerčat 37 týdnů). Nastoupíme-li na mateřskou později než 6 týdnů před očekávaným termínem porodu, nevyčerpané dny propadají bez náhrady.
 • Výše PPM se počítá dle redukovaného denního vyměřovacího základu (při průměrné mzdě 29 000 Kč hrubého činí čistá mateřská necelých 20 000 Kč, u vyšších příjmů dochází k výrazné redukci a strop pro rok 2017 je stanoven na 34 620 Kč).
 • Žádost o mateřskou vystavuje gynekolog, zaměstnanec ji předává svému zaměstnavateli, který ji dále přeposílá Správě sociálního zabezpečení/SSZ (podnikatelé předávají žádost přímo SSZ).
 • Mateřskou vyplácí SSZ s měsíčním zpožděním (dávku za leden dostaneme v únoru). Přestože tuto dávku zaměstnavatel nezahrnuje do Potvrzení o zdanitelných příjmech (POZP), počítá se do příjmů z hledisku potenciálního nároku manželka na daňovou slevu za vyživovanou manželku (měla-li manželka v roce 2016 příjem nižší než 68 000 Kč, mohl manžel uplatnit daňovou slevu 24 840 Kč ve svém daňovém přiznání).
 • Pro práci na mateřské platí značná omezení – nelze vykonávat stejnou činnost u stejného zaměstnavatele, kde byla žena před mateřskou zaměstnána.
 • Vrací-li se žena po mateřské do práce, zaměstnavatel ji musí zařadit na její původní pozici.

Rodičovská (rodičovský příspěvek 220 000 Kč)

 • Rodičovskou může čerpat žena i muž.
 • Nárok mají všichni na 220 000 Kč, vyplácených měsíčně do 2-4 let věku dítěte (měsíční částka se liší dle zvolené délky čerpání, kterou lze kdykoliv změnit, při nejkratší dvouleté variantě činí 11 500 Kč).
 • Rodičovská obvykle navazuje na konec mateřské. Pokud neměla matka nárok na mateřskou, nárok na rodičovskou vzniká dnem narození dítěte.
 • Žádost o rodičovskou podává rodič na Úřadu práce (optimálně před koncem mateřské).
 • Rodičovskou vyplácí Úřad práce bez měsíčního zpoždění (dávku za leden dostaneme v lednu), nepočítá se do příjmů z hledisku potenciálního nároku manžela na daňovou slevu za vyživovanou manželku.
 • Při rodičovské je možné pracovat bez omezení.
 • Po návratu do práce zaměstnavatel nemusí rodiče navrátit na původní pozici, ale může ho přeřadit na jinou pozici se stejnou pracovní náplní.  

Péče o dítě do 7/15 let věku

financni-rezerva-1.jpg
 • Po vyčerpání mateřské a rodičovské je možné i nadále zůstat doma s dětmi. U jednoho dítěte do 7 let věku, u dvou a více dětí do 15 let.
 • Zdravotní pojištění platí stát.
 • Sociální pojištění za nás stát neplatí, ale na rozdíl od zdravotního pojištění ho sami nemusíme platit povinně. Pokud si ho ale nebudeme platit dobrovolně (pro rok 2017 měsíčně min. 2 061 Kč), nezapočte se nám doba strávená doma v rámci sociálního pojištění pro nárok na důchod (potřebná doba pojištění pro přiznání důchodu činí aktuálně 35 let).
 • Rodič pečující o děti do 7/15 let věku nemůže být veden jako nezaměstnaný na Úřadu práce (nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti) a nemůže být v zaměstnání, ze kterého by plynula povinnost odvádět zdravotní pojištění (může tedy pracovat na DPP s měsíčním výdělkem max. 10 000 Kč &

Kdy přesně končí rodičovská?

Důležité datum pro podnikatele a maminky čekající dalšího potomka s opětovným nástupem na mateřskou. Přestože v posledních letech nedošlo k žádné legislativní změně, Úřad práce přistupuje od roku 2016 ke konci rodičovské jinak než dříve.

Při žádosti o rodičovskou si z technického hlediska nevolíme délku čerpání (2-4 roky), ale výši vyplácené částky měsíčně. Rodičovská končí v momentě, kdy zůstatek peněz k vyplacení (220 000 Kč mínus již vyplacené peníze) je nižší než zvolená výše měsíční dávky. Což bývá právě kolem 2-4. narozenin dětí. 

Do konce roku 2015

 • Poslední výplata zbývající částky byla provedena v měsíci, ke kterému se částka vztahovala.
 • Rodičovská končila dnem 2-4. narozenin dítěte.
 • Příklad: rodičovská na 2 roky s měsíční dávkou 11 500 Kč, druhých narozenin dosáhne dítě 15/1, na tento měsíc zbývá k výplatě jen 6 000 Kč => v lednu bylo vyplaceno 6 000 Kč a rodičovská končila 15/1.

Od počátku roku 2016

 • Poslední výplata zbývající částky je prováděna o měsíc dříve spolu s výplatou plné částky za předchozí měsíc.
 • Rodičovská končí posledním dnem měsíce, ve kterém proběhla poslední výplata dávky.
 • Příklad: rodičovská na 2 roky s měsíční dávkou 11 500 Kč, druhých narozenin dosáhne dítě 15/1, na tento měsíc zbývá k výplatě jen 6 000 Kč => v prosinci je vyplaceno 17 500 Kč a rodičovská končí 31/12.


Běžný účet bez poplatků je zde!

ANKETA k článku Rodičovská a mateřská

Kolik mám dětí?

Počet odpovědí: 153

KOMENTÁŘE k článku Rodičovská a mateřská

Přidejte nový komentář

Dotaz, Komentoval(a): Katka elsingerova

8.1.2020 10:10:45

Dobrý den, jsem na mateřské od 7.11. Lze celou částku vyčerpat naráz?

Re: Mateřská, Komentoval(a): Petr Jermář

10.1.2020 11:56:38
Dobrý den, mateřská je něco jako nemocenská, dostáváte ji za dobu strávenou doma péčí o dítě (stejně jako nemocenskou za dny nemoci). Tyto dávky nelze vyčerpat předem naráz, jsou vypláceny měsíčně. Ani následnou rodičovskou nelze čerpat naráz (zde si ovšem můžete zvolit výši vyplácené částky měsíčně a tím ovlivnit dobu pobírání).

čerpání rodičevské, Komentoval(a): jirka

16.4.2021 15:06:27
1. Jaký je postup čerpání rodičovské - nejdříve matka dítěte a teprve potom může dojít ke změně čerpání rodičovské na otce dítěte?
2. Pokud bude chtít čerpat rodičovský příspěvek otec dítěte - je podmínkou být v manželském vztahu?

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Hledáte, kde ještě ušetřit? Inventuře podrobte i své bankovní a pojistné produkty

Máte pocit, že už šetříte snad na všem. Na jídle, na topení, stáhli jste si tarify na mobil a odhlásili většinu předplatného nebo streamovacích služeb. Ale možná jste si ještě neprošli své účty za finanční produkty, jako jsou běžný účet, kreditní karta, půjčka či pojištění. Právě tady se mohou najít zbytečné poplatky, kterým se dá snadno vyhnout, a tím ušetřit i vyšší stovky korun měsíčně. K tomu samozřejmě musíte dodržet základní pravidlo šetření: uspořené peníze odkládat stranou, nenechávat je na běžném účtu.

Dědické řízení trvá měsíce. Jak probíhá a co se bude dít s účtem zemřelého

Dědické řízení je neoddělitelnou součástí života v občanské společnosti. Proběhnout musí dokonce i v případě, kdy zemřelý neměl ani majetek a ani dědice. První kroky má na starosti soud a finanční instituce, o ostatní se stará soudem přidělený notář (soudní komisař). Součinnost dědiců sice není bezpodmínečně nutná, ale značně urychlí celý proces. Posledním krokem je uzavření dohody nebo rozsudek. 

Jaké jsou poplatky za dědické řízení a co se během něj děje s účtem zemřelé osoby - především s trvalými příkazy (třeba k hrazení nájmu, energií)? Kdy se k účtu dostane pozůstalý partner, který na něm má i své peníze? Má vliv disponentské právo nebo společné vlastnictví účtu? 

Postupně navštívíme všechna zde nastíněná témata. A začneme prvními kroky po úmrtí člena rodiny.

Dědictví ze závěti, ze smlouvy a dědictví ze zákona, aneb jak je to dneska s děděním

Dědictví je tématem většinou smutným. Ale jde o součást života, a tak nemá smysl před ním (jakožto tématem) zavírat oči. Zůstavitel někdy závěť sepíše, často se ale žádná nenajde. Občanský zákoník umožňuje uzavřít dědickou smlouvu právě mezi zůstavitelem a dědicem. Kdo musí dědit vždycky a koho lze ze závěti vynechat? Kdo dědí, když se závěť nenašla? Dá se dědická smlouva beztrestně porušit? A co když po zůstaviteli zbudou jen dluhy? 

Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

Máte dluhy a nestíháte splácet? Řešením může být osobní bankrot. Kdy má smysl žádat o insolvenci? Kolik stojí sepsání návrhu na oddlužení? Kolik Vám musí ponechat z výplaty? A jak je to s ochranou před exekutorem?

Pracujete v zahraničí a chcete tam i spořit na penzi? Otevírají se celoevropské penzijní produkty

Chystáte se pracovat v zahraničí a hodilo se vám penzijní pojištění v cizině? Koncem března 2022 startují nové evropské osobní penzijní produkty, které budou plně přenositelné mezi zeměmi EU. To značně usnadní život všem na penzi spořícím občanům, stěhujícím se za prací do jiné země. A že s přenosem penzijka bývají komplikace, dokazují i časté dotazy z evropské poradny pro spotřebitele. 

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena