Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Nájemní smlouva

Nájemní smlouva


Definice Nájemní smlouva

Je smlouva, kterou nájemce stvrzuje, že nájemce může nemovitou věc užívat a pronajímateli bude platit předem stanovené nájemné. Nájemní smlouva je sjednána na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 1.58 %

Dotazy v poradně k Nájemní smlouva

AK

#9779, Nájemní smlouva a koronavirus, Reality, 18.4.2020

Dobrý den, podepsal jsem v Berlíně nájemní smlouvu a smlouvu na dodávky energií 2 dny před uzavřením hranic kvůli COVID-19. Nyní se z ČR snažím s majitelem vykomunikovat ukončení nájemní smlouvy z důvodu nepředvídatelnosti celé situace, ale ve smlouvě mám tříměsíční výpovědní lhůtu. Majitele jsem informoval elektronicky i doporučeným dopisem (on sám v Berlíně nežije), ale komunikace se z jeho strany zastavila před 14ti dny. Nájem za duben jsem mu nezaslal, na což byl upozorněn předem. Se ztrátou zálohy za byt jsem smířen, ale nyní mám strach, aby mi v Německu nenaskakoval dluh, ať už z nájemní smlouvy nebo z energií (v bytě je plynové topení, které kvůli defektu není možné vypnout - majitel o tom věděl) a aby na mě v budoucnu nebyla uvalena exekuce. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nejsem expertem na německé civilní právo a neznám detaily vaší nájemní smlouvy, ale spíše bude záležet na přístupu majitele bytu. Většina se spokojí s propadlou zálohou a dále věc neřeší, ale můžete samozřejmě narazit na velmi důsleného jedince, který bude mít potřebu se soudit. 

D

#9337, Ukončení nájmu bez písemné dohody, Reality, 22.3.2020

Dobrý den, na začátku března jsme se po předchozí domluvě s majiteli bytu odstěhovali, vše vyklidili, předali klíče. Byli jsme na všem dohodnutí mailem i telefonem, proto jsme ani neřešili dohodu o ukončení nájmu na dobu určitou, která by měla ještě pokračovat. Vše jsme předali, majitelé tvrdili, že vše v pořádku a za týden pošlou kauci. Bohužel bylo vše jen na dobré slovo. Poté mi napsali, že kauci nám nevrátí, poslali seznam oprav, které bylo třeba udělat (polovina není pravda). Nyní mi napsali, že nájemní smlouva stále běží, ale v bytě již nebydlíme, klíče nemáme. Co lze prosím udělat?

Dobrý den,

právě z těchto důvodů je třeba vždy činit všechny kroky související s pronájmem bytu písemně. Při předčasném ukončení nájmu je třeba sepsat dohodu písemně. Při předávání bytu je třeba sepsat předávací protokol, ve kterém se potvrzuje stav bytu při předání (bez závad/s popsanými závadami) a hlavně stavy měřidel (elektro, plyn, voda, teplo). Předávací protokol následně podepisují obě strany. 

Nevrácené kauce se můžete domáhat soudní cestou, ale bude těžké prokázat, že jste na bytu nezpůsobili žádné závady či jste např. neměli nedoplatky na energiích (nemáte v ruce žádný papír, který by prokazoval opak). Navíc se majitel pravděpodobně bude hájit tím, že nájemní smlouva dále běží a Vy jste řádně neuhradila nájem za další měsíce (bez písemné dohody o ukončení nájmu opět těžko prokážete opak). Je to samozřejmě lidsky nespravedlivé a ze strany majitele bytu podvod. Nicméně soudní spory se bez důkazů vyhrávají velmi nesnadno. 

BT

#9311, Zdanění pronájmu, Daně, 20.3.2020

Dobrý den, pronajímala jsem pozemek a podávala jsem daňové přiznání. Od letošího roku je pozemek přepsaný na dceru, ale veškeré finance z pronájmu budou stále chodit na můj účet a budou moje. Mám v příštím roce podávat daňové přiznání, i když nejsem majitelko pozemků? Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

je-li nájemní smlouva psaná na Vaše jméno a příjmy z nájmu jsou Vaše, pak je třeba tyto příjmy zahrnout do vašeho daňového přiznání (nezávisle na tom, že už nejste majitelkou pozemků).

RP

#8794, Prodej nemovitosti, Reality, 1.2.2020

Je kupující a prodejce nemovitosti. Já jsem v podpisu jako ručitel (odevzdávam daň z nemovitosti). S majitelem nežiji ale mám smlouvu nájemní. Bez mého vědomí nemůžou (či můžou?) prodat dům aniž by se mě optali jaké mám požadavky? Když nepodepíši, je obchod neplatný a aniž bych bez jejich vědomí sepsala do smlouvy daný čas či odmítnutí na rozmyšlenou či jak můžu vyhrát nad jejich obchod s nemovitostí? Když na poslední chvíli před podpisem si rozmyslím že nesouhlasím?

Dobrý den,

majitel nemovitosti může se svým majetkem volně nakládat (mimo omezení zapsaná jako věcná břemena v katastru), může nemovitost prodat bez souhlasu nájemníků (nájemní smlouva pak automaticky přechází na nového majitele). Není mi jasné, proč byste jako nájemník měla být účastníkem kupní smlouvy či platit daně z nemovitosti.

J

#8433, Pronájem bytu, Reality, 6.1.2020

V rodině máme byt, který pronajímáme. Musí příjmy z pronájmu danit vlastník nemovitosti (jsou dva vlastníci v poměru 3/4 a 1/4)? Mohl bych přiznání mít na sebe pokud nejsem vlastník? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

příjem z pronájmu musí danit osoba, která tento příjem měla (tedy na koho je napsána nájemní smlouva). Pronajímat, resp. nabízet k podnájmu, můžete i cizí byt, ale musíte to mít smluvně ošetřeno s majitelem (např. majitel pronajme byt Vám a Vy ho na základě jeho souhlasu můžete třeba dále nabízet k podnájmu). 

Články o Nájemní smlouva

Prodej obecních bytů nájemníkům

Prodej obecních bytů nájemníkům

15.4.2015, Reality

…yto náklady na bedra majitelů nemovitostí, za což u mezinárodních tribunálů dodnes na český stát běží několik žalob o náhrady škod). I dnes se nájemní smlouva na dobu neurčitou na byt s dříve regulovaným nájmem prodává za desítky tisíc korun (i když už oficiálně žádná regulace není, z…Banky v ČR