Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Nájemce

Nájemce


Definice Nájemce

Je osoba, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává nemovitost k užívání. Nájemce je povinen o nemovitost pečovat a udržovat ji v provozuschopném stavu. Nájemce zpravidla dle ujednání v nájemné smlouvě hradí drobné výdaje spojené s opravami, či údržbou ;) provedení větších oprav zachovávajících standard nemovitosti může žádat po pronajímateli.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.38 %

Dotazy v poradně k Nájemce

P

#13133, Pronájem bytu, zálohy na služby a daň z příjmu, Daně, 24.2.2021

Dobrý den, prosím o radu. Když mám ve smlouvě uvedeno, že nájemné je ve výši např. 10 000 Kč a dále nájemce platí zálohu na služby ve výši 1 000 Kč, počítám při vytváření daňového přiznání do celkového příjmu měsíční částku 10 nebo 11 tis. Kč? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

příjem z pronájmu je čisté nájemné bez zúčtovatelných záloh na služby a energie, tedy 10 000 Kč/měsíc. Od příjmu odečtete náklady (skutečné nebo paušálem) a zdaníte zisk. 

DL

#12398, Zdanění podnájmu, Daně, 11.1.2021

Dobrý den, podnajímám družstevní byt. Ve smlouvě je uvedeno, že podnájemce mi měsíčně platí "nájem" ve výši 5 000 Kč, ve kterém jsou započítány zálohy na vodu, teplo a další služby v celkové výši 1 000 Kč měsíčně. Jaký příjem z nájmu daním? Celých 5 000 Kč nebo snížený o ty zálohy? Předem díky za odpověď.

Dobrý den,

předmětem daně z příjmu je zisk z nájmu (po odečtení nákladů), do kterého se nepočítají zúčtovatelné zálohy na energie. Příjem z nájmu po odečtení energií (4 000 Kč) ponížíte o náklady (paušál 30% nebo dle skutečnosti) a výsledný zisk zahrnete do daňového přiznání.

JM

#12226, Mohu zvýšit v krizi koronaviru nájem?, Reality, 29.12.2020

Dobrý den, syn má družstevní byt 1kk. 8 let nezvyšoval nájem. Nyní chce nájem od nového roku navýšit o 1 000 Kč ale nájemce tvrdí, že v době koronaviru se nesmí nájmy zvyšovat. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

moratorium na zvyšování nájmů v krizi koronaviru bylo přijato formou vládního nařízení a platilo pouze v období 24/4-5/6/2020. Má-li nájemce smlouvu na dobu určitou (která mu nyní končí) a nesouhlasí-li se zvýšením nájemného, pak nájemní smlouva končí ke sjednanému datu a nájemce by dle smluvních podmínek měl byt vrátit k užívání vašemu synovi. U nájemních smluv na dobu neurčitou je zvyšování nájemného komplikovanější (nájemce s ním nemusí souhlasit a může se i soudit).

RZ

#11379, Pronájem bytu a daň z příjmu, Daně, 30.9.2020

Dobrý večer, rada bych pronajímala (podnajímala) družstevní byt. Jsem členem družstva, a tudíž i nájemcem bytu. Jedná se mi o to, jak danit příjem. Poplatky družstvu jsou měsíční. Družstvu platím 1) dlouhodobá záloha na opravu, 2) provoz družstva, 3) zálohy na služby, 4) splátky úvěrů v celkové hodnotě 3 000 Kč. Plus měsíční částka za podnájem 500 Kč. Nájem bych si představovala navíc 6 000 Kč. Dohromady 9 500 Kč. Mohu si odečíst 3 500 Kč zálohy družstvu a 4 000 Kč měsíčně za auto? A danit jen 15% 2 000 Kč ? Nebo paušál 30% a z jaké částky? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nejprve je třeba inkasované nájemné rozdělit na nájemné (úplata majiteli za zapůjčení bytu) a zálohy na energie a správu. Jako příjem se v rámci daně z příjmu uvažuje pouze nájemné (zálohy na energie a správu bývají zúčtovatelné, nejedná se o Váš příjem). Z čistého nájmu (6 000 Kč) můžete náklady uplatňovat paušálně (30%) nebo dle skutečných výdajů, které máte s pronájmem bytu (a které jsou daňově uznatelné). Za daňově uznatelný náklad lze např. považovat i paušální náklad na provoz auta, pokud auto skutečně používáte k účelům souvisejícím s pronájmem bytu (4 000 - 5 000 Kč). 

JL

#9694, Smlouva o pronájmu, Reality, 12.4.2020

Dobrý den, vlastník nemovitost pronajímá na základě ročních dodatků. Prodloužení smlouvy za srpen 2020 podmiňuje tím, že mu bude nájemce navíc platit (i za roky 2018 a 2019) 75 000Kč ročně, ale formou darovací smlouvy. Lze takto postupovat a vyžadovat dar?

Dobrý den,

v nájemní smlouvě lze sjednat pouze to co umožňuje zákon. Pokud by se v nájemní smlouvě objevily pasáže, které jsou v rozporu se zákonem, považují se za neplatné a nelze jejich plnění vymáhat (např. nemůžete nájemníkovi zakázat v bytě chovat domácí zvíře). Za nemovitost přenechanou k užívání nájemníkovi se sjednává odměna pronajímateli formou nájemného. Nelze si vynucovat platby nad rámec nájemného a záloh na služby (např. nemůžete po nájemníkovi vyžadovat úhradu příspěvku do fondu oprav, kterou musí ze zákona platit majitel bytu - stejně tak není možné požadovat dary). 

Články o Nájemce

Novomanželská půjčka

Novomanželská půjčka

19.8.2021, Půjčka

… jeden z manželůnebo partnerů žádajících o půjčku na pořízení bydlení nesmějí být v době podánížádosti vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí a ani nájemcem družstevního bytu.Žadatel o úvěr na modernizaci bytu nesmí být zároveň nájemcem bytudružstevního. Společná půjčka od banky, u níž jsounov…

Měřáky zbytečné nejsou, PENB ano

Měřáky zbytečné nejsou, PENB ano

11.3.2015, Reality

…če a ve výsledku jsme ušetřili. Nicméně vpřípadě bytových domů je toto opatření zcela nesmyslné. PENB mají jedinou funkci – informovat kupujícího/nájemce při prodeji/pronájmu nemovitosti o energetické nákladnosti daného bytu. Byt vždy prodává/pronajímá fyzická osoba vlastník. Právnická osoba…Banky v ČR