Banky.cz Banky.cz Realitní slovník Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí

Definice Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouvou o smlouvě budoucí je sjednán závazek uzavřít v budoucnu smlouvu s předem stanovenou alespoň částí jejího obsahu. Neuzavře-li poté tato osoba sjednanou smlouvu, může druhá strana do jednoho roku soudu navrhnout, aby určil zbylý obsah a právní mocí jeho rozhodnutí je smlouva uzavřena i bez součinnosti zavázané osoby. Povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká, pokud není zavázaná osoba ve sjednané lhůtě vyzvána k jejímu uzavření.


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.02 %Rychlé odkazy

Banky v ČR