Banky.cz Slovník Spořitelní družstvo

Co je to Spořitelní družstvo

REKLAMA

Definice Spořitelní družstvo

Spořitelní družstvo neboli záložna neboli kampelička. Všechny tři pojmy označují nebankovní právnickou osobu, která od České národní banky získala oprávnění k poskytování některých bankovních služeb. Typicky jde o vklady (běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad) nebo úvěry. 

Klientem spořitelního družstva se však mohou stát jen osoby, které jsou zároveň členy družstva a složily členský vklad. Ten se neúročí a není pojištěn. Spořitelní družstva odměňují své klienty vyšším úročením u vkladů a dalšími výhodami, na které by v bance nedosáhli.

[AKTUÁLNĚ] Aktuální výše úroků na spořicích účtech

[AKTUÁLNĚ] Aktuální výše úroků na spořicích účtech

9.4.2024 Spoření

V souvislosti s poklesem základní sazby v ekonomice se spustila lavina snižování úroků na bankovních i spořitelních spořících produktech. Týká se především spořicích účtů, ale zasáhla i výhled v oblasti termínovaných vkladů. Banky čekají přesun peněz právě na „termíňáky“, investiční společnosti ale vidí velkou příležitost zvýšit zájem Čechů o investování.

Dotazy k Spořitelní družstvo

Změna MPU na banku

23.1.2019 Akcie a investice
Družstevní záložna, resp. Spořitelní družstvo (dále jen SD) se přeměnila dnem 1.1. 2019 na banku tj. získala licenci od ČNB. Jako řádný člen jsem vložila do SD základní čl. vklad a také další členský vklad. Transformované SD se rozhodlo, že základní i další čl. vklad budou v nominální hodnotě zapsány jako akcie a bývalí členové SD se tak stanou akcionáři nově vzniklé banky. Ptám se: a) k jakému okamžiku mi vzniká právně nárok na podíl ze zisku SD (valná hromada v této věci bude rozhodovat až v dubnu 2019, o výplatě podílu je uvažováno jako o reálné, jen se čeká na výsledný VH za rok 2018) tj. zda k okamžiku ukončení účetního období tj. 31. 12. 2018, kdy jsem byla členem SD, nebo zda až k okamžiku schválení výplaty včetně % výše valnou hromadou bývalého SD b) neztrácím nárok na výplatu podílu na zisku SD za rok 2018, když si akcie nově vzniklé banky nechám zapsat do Centrálního registru cenných papírů pod příslušným ISIN dříve, než bude konaná valná hromada bývalého SD schvalující výplatu podílu (tj. dříve než v dubnu 2019)? c) abych neztratila nárok na výplatu podílu na zisku bývalého SD, musím držet akcie zapsané v CDCP nově vzniklé banky do doby konání valné hromady, která schválí výplatu podílu na zisku SD? Děkuji mnohokrát za vaší kvalifikovanou a rychlou odpověď. Čas jsou peníze a tento problém by jistě stál za to popsat v nějakém článku vydávaného periodika. Týká se několika tisíc členů bývalého SD. Pohodový den Dobrý den, změna právní formy MPU z družstva na banku nemá na Vaše právo na podíl na zisku žádný vliv. Dříve jste byla družstevníkem kampeličky, dnes jste akcionářem banky. Jiné názvosloví, stejný nárok na podíl na zisku.  Nárok na výplatu dividend má ten, kdo k tzv. rozhodnému datu vlastní akcie. Rozhodné datum stanovuje MPU. Zápis akcií v CDCP (nezařazená evidence nebo přiřazení na Váš majetkový účet) nemá na nárok na dividendy vliv.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena