Banky.cz Slovník Bianco směnka

Co je to Bianco směnka

REKLAMA

Definice Bianco směnka

nebo-li také "blanko směnka", je směnka, která k okamžiku svého vydání záměrně postrádá některé údaje, které může věřitel v budoucnosti vyplnit. Nejčastěji na bianco směnce není vyplněna částka a splatnost. Taková směnka slouží jako zajišťovací instrument k bankovnímu či nebankovnímu úvěru.

Pokud se dlužník dostane do prodlení se splácením, je věřitel podle směnečného ujednání oprávněn vyplnit do směnky vypočtenou částku dluhu včetně veškerého příslušenství a splatnost. Potom věřitel musí předložit směnku k placení, v případě neúspěchu ji žaluje u soudu, který vydává směnečný platební rozkaz.

Pokud dlužník uhradí všechny své závazky zajištěné bianco směnkou, tak je věřitel povinen směnku vrátit, nebo skartovat. Případné zneužití je možno postihnout soudně (žalobou na vydání, případně jako podvod).

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena