Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Předepsané pojistné

Předepsané pojistné


Definice Předepsané pojistné

Konečná částka po započítání všech přirážek a slev, kterou klient hradí pojišťovně za sjednané pojištění.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Články o Předepsané pojistné

Uniqa pojišťovna dokončila sloučení s Axou. A je číslem 5 na trhu

Uniqa pojišťovna dokončila sloučení s Axou. A je číslem 5 na trhu

13.9.2021, Pojištění

…klientů a objem pojistného, dosud se jí dařilo tato číslanavyšovat i samostatně. Potvrzují to například statistiky za první letošnípololetí. Předepsané pojistné u životního pojištění v tédobě vzrostlo o 6,7 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku. A to na 638600 000 korun. …

Jak vypadal pojistný trh v roce 2020? Rostla výše pojistek i počet podvodů

Jak vypadal pojistný trh v roce 2020? Rostla výše pojistek i počet podvodů

8.3.2021, Pojištění

…20 tak smluvené pojistnépřekonalo 141 miliard korun. To je zhruba o 5 miliard korun víc než na konciroku 2019. Zatímco u životního pojištění předepsané pojistné vzrostlo o 3,1 %, uneživotního pojištění to bylo dokonce o 3,9 %. Problém: nových smluv stále ubýváŽivotní pojištění se …

Životní pojištění letos posiluje. Díky koronaviru

Životní pojištění letos posiluje. Díky koronaviru

9.11.2020, Pojištění

…ši životní pojištěnípodceňují. Spoléhají na své zdraví a nepřipouští si, že by mohly přijítvýraznější zdravotní potíže. Jen loni proto hrubé předepsané pojistné (tedypředepsané pojistné bez slev a přirážek) kleslo o 5 % v porovnání s rokem 2018.Dosáhlo tak hodnoty 53,4 miliard kor…

Skupina Uniqa dokončila převzetí společností Axa a stala se pětkou na trhu

Skupina Uniqa dokončila převzetí společností Axa a stala se pětkou na trhu

26.10.2020, Pojištění

…ťovna dosáhne na 8% podíl na českémtrhuStejně tak se navýší i počet klientů českéUniqa pojišťovny, a to přibližně o 800 000 zákazníků. Roční předepsané pojistnétak vzroste zhruba o 3,15 miliardy korun. Uniqa pojišťovna tak bude mít nový podíl 9 % vneživotním pojištění a 5 % v živo…

Víc než 71 miliard. Pojišťovny letos vybraly víc peněz než loni

Víc než 71 miliard. Pojišťovny letos vybraly víc peněz než loni

17.8.2020, Pojištění

…ve skutečnosti situace takoptimistická není. Podrobnější pohled na výsledky totiž prozrazuje zpomalenírůstu oproti minulému roku. „Meziročně předepsané pojistné narostlo o 2,6 miliardy korun.Jedná se o nižší hodnotu než za srovnatelné období o rok dříve, a to předevšímzásluhou výv…Banky v ČR