Banky.cz Slovník Insolvenční řízení

Co je to Insolvenční řízení

REKLAMA

Definice Insolvenční řízení

Insolvenční řízení slouží k vyřešení platební neschopnosti dlužníka, pokud má alespoň dva věřitele. Zahájeno může být soudem na základě návrhu dlužníka, tak i na základě návrhu věřitele. Dlužníkovi je ustanoven insolvenční správce, který zpeněžuje jeho majetek a z výtěžku zpeněžení a jiných příjmů dlužníka hradí jeho dluhy. Insolvenční řízení je řešeno buď formou konkurzu, kdy dochází zpravidla k využití veškerých majetkových hodnot dlužníka i za cenu ukončení jeho podnikání, nebo formou reorganizace, která spočívá ve splnění soudem schválené dohody věřitelů o naložení s podnikem při odpuštění části dluhů, anebo formou oddlužení pro fyzické osoby, v němž musí dlužník plnit soudem stanovený režim, uhradit alespoň 30 % svých dluhů a od placení zbytku dluhů je poté osvobozen.

Kde zjistím dluhy: Návod na snadné zjištění dluhů

Kde zjistím dluhy: Návod na snadné zjištění dluhů

16.7.2024 Půjčka

V České republice je v současné době 645 700 dlužníků v exekučním řízení a na začátku roku 2024 exekutorská komora evidovala 4 059 035 exekucí. Chcete si být jistí, že nemáte žádné dluhy u bank a nebankovních institucí nebo že nedlužíte na finančním úřadě či na sociálním pojištění? Připravili jsme si pro vás přehledné shrnutí toho, jak zjistit své dluhy.

Dotazy k Insolvenční řízení

Insolvence a nepřihlášená pohledávka

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně nepřihlášených pohledávek, které dlužník neuvedl v návrhu na oddlužení. V usnesení soudu (nalezeno na internetu) je uvedeno následující:  To, že věřitel nepřihlásí pohledávku do insolvenčního řízení v určené propadné lhůtě, má pro něj nepříznivý důsledek spočívající v tom, že ji v průběhu insolvenčního řízení nebude moci uspokojit z dlužníkova majetku (jeho majetkové podstaty) a že při sanačním způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením bude případně nucen strpět, že účinky dlužníku přiznaného osvobození od placení zbytku dluhů se budou vztahovat i na tuto jeho pohledávku (srov. § 414 odst. 2 insolvenčního zákona). Na tom, že neuvedení takové (dlužníku známé) pohledávky v seznamu závazků dokládá lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení a že může případně jít o skutečnost, na jejímž základě lze (ve spojení s dalšími okolnostmi) „důvodně předpokládat“, že oddlužením je sledován nepoctivý „záměr“, však toto věřitelovo opomenutí nic nemění.  Tzn., že neuvedení věřitele v ins. návrhu nemá pro dlužníka žádný význam a je po úspěšné insolvenci osvobozen i od těchto pohledávek? Děkuji Dobrý den, v případě sporu se vše posuzuje individuálně. Zkoumá se, jestli neuvedení věřitele v návrhu na oddlužení bylo způsobeno chybou/opomenutím nebo šlo o nepoctivý záměr dlužníka.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena