Banky.cz Slovník Smlouva o dědictví

Smlouva o dědictví

REKLAMA

Definice Smlouva o dědictví

Dědění je přirozenou součástí lidského života a právní řád nabízí nástroje, jak tento proces řídit a upravovat. Jedním z těchto nástrojů je smlouva o dědictví (závěť). Co toto právní institut obnáší, jaké jsou jeho klíčové aspekty a proč je dobré o něm vědět?

Co je smlouva o dědictví

  • Definice: Smlouva o dědictví je dohoda mezi žijícím dědicem a budoucím zůstavitelem (osobou, jejíž majetek bude po smrti děděn) o tom, jak bude majetek po smrti rozdělen.

  • Vytvoření: Tato smlouva musí být vytvořena písemně a notářsky ověřena, aby měla právní platnost.

  • Neměnnost: Po uzavření smlouvy nemůže být zůstavitelova vůle změněna bez souhlasu všech smluvních stran.

  • Rozsah: Smlouva může zahrnovat veškerý majetek zůstavitele nebo jeho konkrétní části.

Smlouva o dědictví

Výhody a rizika smlouvy o dědictví

  • Jistota pro obě strany: Zůstavitel má jistotu, že jeho majetek bude rozdělen podle jeho přání, zatímco dědic má jistotu v tom, co zdědí.

  • Prevence sporů: Díky této smlouvě se můžou předejít potenciálním sporům mezi dědici po smrti zůstavitele.

  • Omezená flexibilita: Jednou z nevýhod je, že smlouva o dědictví je neměnná a nelze ji snadno změnit, pokud dojde ke změnám v rodinných nebo majetkových poměrech.

  • Fiskální důsledky: Smlouva může mít různé daňové důsledky, což je třeba vzít v úvahu při jejím uzavírání.

Smlouva o dědictví je silným nástrojem, který umožňuje individuálně a s jistotou upravit budoucí dědické poměry. Stejně jako u všech právních dohod je však důležité poradit se s odborníkem a pečlivě zvážit všechny důsledky před jejím uzavřením.

Naše tipy
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena